Skip to main content

Småföretag största kassakon för Malmö Kommun

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 11:46 CET

Magnus N:son Engelbäck

Småföretagen bidrar med 3,34 miljarder kronor till Malmö kommun Sedan 1990 har det skapats 31 467 jobb i småföretagen i Malmö. Nästan alla företag vill växa och därmed skapa fler jobbtillfällen. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Kommunen använder skatteintäkterna för att bygga och underhålla gator, vägar, parkering och parker, till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, bibliotek, räddningstjänsten, till ekonomiskt bistånd, till miljöinsatser m.m. Företagarna tillsammans med alla anställda i småföretagen står för 26 procent av kommunens skatteintäkter vilket motsvarar 3,34 miljarder kronor

- Under kommande mandatperiod är det av yttersta vikt att politiker och tjänstemän i alla kommuner har kunskap om de lokala företagens betydelse, förståelse för företagares villkor och också målmedvetet arbetar för att ständigt förbättra och förenkla vardagen för företagare. Det mest avgörande för att skapa ett bra företagsklimat är att det finns en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet. Oavsett kommunens storlek behöver det finnas kontaktytor där man kan träffas under både formella och mer informella former och tillsammans diskutera aktuella frågor som rör utvecklingen av kommunen. Många kommuner arbetar idag på ett bra och strukturerat sätt med den här typen av frågor vilket märks av Malmös resultat, Säger Magnus N:son Engelbäck, Regionchef Företagarna Syd.

Företagarna har sammanställt den här rapporten för att synliggöra småföretagens betydelse för välfärden i hela Sverige och i synnerhet för kommunerna där småföretagen är verksamma. Beräkningarna baseras på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. Förhoppningen är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet.

Hel rapporten hittar ni här: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2019/valfardsskaparna-2019/

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.