Skip to main content

Småföretagarna i Skåne län är fortsatt positiva

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 08:00 CEST

Även om konjunkturen i länet har mattats av något för andra året i rad ligger den fortfarande över riksgenomsnittet. Företagarna i länet har haft en förbättrad tillväxt för både omsättning och lönsamhet. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturindikatorn för både riket som helhet och för Skåne län är fortsatt stark i hela landet även om det har vänt lite nedåt. I länet hamnade nettotalet på 67 jämfört med 70 i fjol och riksgenomsnittet blev ett nettotal på 61. Såväl tillväxttakten i sysselsättning och orderingång har minskat, däremot har omsättningstillväxten ökat. Nästan hälften (45 procent) av företagen har, trots en liten nedgång, haft en ökad orderingång sedan i fjol. Samtidigt har 34 procent av småföretagen i Skåne län tvingats tacka nej till order. Detta är något färre än i fjol (37 procent) och lägre än riksgenomsnittets 41 procent.

Huvudorsaken till att företag tackat nej till order är att de redan har mer att göra än vad de hinner med men är inte lika utbrett som i landet som helhet. I länet anger 44 procent av företagen detta. Att tacka nej med anledning av arbetskraftsbrist har ökat i årets mätning, från 18 procent i fjol till vart fjärde företag i år.

– Fortsatt stark konjunktur i Skåne, den befarade kraftiga generella avmattningen dröjer. Dock påverkar omvärldsfaktorer mer i vissa branscher. Men det största hindret för länets småföretag att växa är fortsatt bristen på lämplig arbetskraft, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Fortsatt svårt att hitta rätt medarbetare men förbättrad lönsamhet

Knappt sju av tio företag (67 procent) ser goda möjligheter att växa på sikt men det finns även hinder för detta. Främsta hindret är att hitta medarbetare med rätt kompetens, vilket var fjärde (21 procent) uppgav. Det är dock lägre än riksgenomsnittets 29 procent. Nästan lika många, 16 procent upplever att tuff konkurrens är det största hindret för att växa, riksgenomsnitter är 12 procent.

Lönsamheten har förbättrats sedan i fjol och utvecklingen har varit starkare i länet än för riket som helhet. Förväntningarna är fortsatt positiva och företagen tror på en ökad tillväxttakt under det kommande året.

För mer information:

Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna Syd, tel: 040 636 24 04

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator. 

Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.