Skip to main content

Fortsatt satsning på nya tillväxtbolag i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2019 13:40 CEST

Johan Vaernholt, affärsutvecklingsansvarig och Sandra Ruuda, vd på Företagsfabriken i Kronoberg

Företagsfabriken i Kronoberg har beviljats finansiering om drygt 8 miljoner av Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, via Tillväxtverket, för att under tre år vidareutveckla den regionala företagsinkubatorn genom projektet FRAMINK.

–Det är roligt att Tillväxtverket vill se innovationer från Kronobergs företag nå framgång och växa även på internationella marknader, säger Johan Vaernholt, affärsutvecklingsansvarig på Företagsfabriken och Sandra Ruuda, vd på Företagsfabriken i Kronoberg.

FRAMINK, Projekt för Framtida Inkubatorn i Kronoberg, är ett treårigt projekt som från september 2019 till augusti 2022 ska möjliggöra för flera av regionens entreprenöriella invånare att lösa morgondagens samhällsproblem genom sina innovativa lösningar och bidra till att fler potentiella innovativa entreprenörer ansöker till Företagsfabriken samt att större andel av dessa företag etablerar sig på den internationella marknaden och omsätter minst 30 miljoner kronor per år.

Projektet löper parallellt med Företagsfabrikens arbete idag. Det består av att erbjuda entreprenörer från hela Kronoberg, som har affärsidéer med möjlighet att växa snabbt och nå ut på den internationella marknaden, en plats i den inkubationsprocess som idag finns i Företagsfabriken.

Genom aktiv och ökad samverkan ska FRAMINK på lång sikt förnya näringslivet i Kronobergs län. Samhället ska ges möjlighet att ta del av framtidens lösningar för morgondagens problem som regionenens entreprenörer fått förutsättningar att bidra till genom att utveckla sina företag. De här framgångsrika regionala tillväxtbolagen skapar nya skatteintäkter till välfärden och samhällets satsade projektmedel bidrar till allas vår välfärd i framtiden. Det här bidrar även till att skapa sysselsättning och att göra Kronobergs län till en attraktiv plats att leva på. FRAMINK bidrar till två av tre mål i Gröna Kronoberg 2025, nämligen att Gröna Kronoberg har en stark förnyelseförmåga och växer i en cirkulär ekonomi samt att Gröna Kronoberg satsar på att bli en ledande hållbar region.

FRAMINK blir en insats för att stärka den befintliga innovationsmijö som Företagsfabriken i Kronoberg redan är. I projektet kommer tester utföras för att arbeta fram en ny metod för affärsutveckling med företagen samt testa nya sätt att nå underrepresenterade målgrupper och öka mångfalden bland entreprenörer.

FRAMINK syftar till att fler potentiella innovativa entreprenörer får bättre affärsutveckling samt att större andel av dessa företag etablerar sig på den internationella marknaden och omsätter minst 30 miljoner kronor per år. Lärdomarna som görs i projektet FRAMINK ska sedan införlivas i den ordinarie verksamheten i Företagsfabriken efter projektets slut.

Överlag ska FRAMINK bidra att Företagsfabriken i framtiden använder arbetsmetoder som bidrar till att attrahera entreprenörer från alla kommuner i Kronobergs län, ökar mångfalden bland entreprenörerna, att kvinnor och män ges samma förutsättningar att få tillgång till tillväxtresurser, att akademikers innovativa lösningar når marknaden och kommer till nytta i samhället samt att företagen som antas till inkubatorn får ett affärsutvecklingsstöd som bidrar till att bolagen blir investeringsbara.

Företagsfabriken i Kronoberg har redan idag en viktig funktion som spindeln i nätet som knyter ihop kontakter mellan företag och verksamheter och genom FRAMINK ska även underrepresenterade grupper i det regionala näringslivets nås och nätverk upparbetas.

Sedan 2009 har Företagsfabriken utvärderat över 160 affärsidéer och affärsutvecklat drygt 85 startups. Idag rankas inkubatorn Företagsfabriken som en av Sveriges främsta av Vinnova, som finansierar verksamheten under 2018-209 med så kallade nationella Excellensmedel i syfte att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Företagsfabriken i Kronoberg

Kronoberg läns regionala företagsinkubator som ger entreprenörer och företagare en kreativ tillväxtmiljö. Företagsfabriken i Kronoberg AB är beläget i Videum Science Park och erbjuder företag dels en kreativ och modern mötesplats i Bravo entrepreneurial HUB och dels en möjlighet till snabbare marknadsintroduktion genom antagning till vår inkubationsprocess.
Ägare är Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development.

Håll er uppdaterade genom att följa Företagsfabriken på:

TwitterLinkedinFacebook

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.