This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sarah Nilsson, vd och grundare, Measure & Change ser många möjligheter när företaget nu beviljats 900.000kr från Vinnova, för att nu fortsätta utveckla deras innovation Klimatklicket, ett automatiserat verktyg för uppföljning av klimatpåverkan.
Sarah Nilsson, vd och grundare, Measure & Change ser många möjligheter när företaget nu beviljats 900.000kr från Vinnova, för att nu fortsätta utveckla deras innovation Klimatklicket, ett automatiserat verktyg för uppföljning av klimatpåverkan.

Pressmeddelande -

Vinnova beviljar 900.000 kronor till Measure & Change

Startup-företaget Measure & Change, som utvecklar ett automatiserat system för uppföljning av klimatpåverkan, har återigen beviljats stöd av Vinnova.

Stödet på 900.000 kr har erhållits i hård konkurrens där bara 20 av ca 600 företag passerade nålsögat. Measure & Changes fick hög värdering i samtliga kriterier: relevans, potential, genomförande och team.

Sarah Nilssons och Johan Hultgrens innovation har blivit möjlig genom en kombination av erfarenheter från strategiskt klimatarbete inom offentlig sektor och från systemarkitektur för affärssystem. Verktyget beräknar klimatutsläpp från en verksamhet genom att automatiskt hämta data från affärssystemet och från publika databaser och sedan räkna ut växthusgasutsläppen.

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när innovationen utvecklas och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. En förutsättning för ett effektivt klimatarbete, menar Sarah Nilsson, vd för Measure & Change som arbetet med klimatfrågan sedan mitten av 90-talet. Beräkningarna kan så klart även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.

Med stödet från Vinnova får Measure & Change möjlighet att utveckla den prototyp som de nu har framme:

­–Prototypen som vi har gjort för Lessebo kommun fungerar fullt ut nu. Och med Vinnovas stöd kommer vi att kunna utveckla många fler funktioner, säger Johan Hultgren som är tekniskt ansvarig, CTO på Measure & Change.

Vidareutvecklingen kommer att ske genom att fler kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget, som också kommer att utvecklas för företag.

Measure & Change är ett tillväxtföretag som deltar i tillväxtprogrammet i Företagsfabriken, Kronoberg läns företagsinkubator.

Ämnen

Taggar

Regioner


Företagsfabriken i Kronoberg

Kronoberg läns regionala företagsinkubator som ger entreprenörer och företagare en kreativ tillväxtmiljö. Företagsfabriken i Kronoberg AB är beläget i Videum Science Park och erbjuder företag dels en kreativ och modern mötesplats i Bravo entrepreneurial HUB och dels en möjlighet till snabbare marknadsintroduktion genom antagning till vår inkubationsprocess.
Ägare är Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus University Development.

Håll er uppdaterade genom att följa Företagsfabriken på:

TwitterLinkedinFacebook

Presskontakt

Relaterat material