Skip to main content

MALMÖ OCH SOCIALA INNOVATIONER

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 10:21 CEST

2 – 27 maj 2012

Med anledning av att den internationella konferensen SOCAP arrangeras i Malmö den 8-10 maj 2012 presenterar Mötesplats Social Innovation, som sedan 2010 drivs av Malmö högskola och Mittuniversitetet, två projekt som båda är exempel på social innovation och samverkan mellan aktörer inom olika sektorer och nya sätt att lösa framtidens utmaningar.

OM SOCAP, MALMÖ OCH SOCIALA INNOVATIONER
Den 8–10 maj 2012 arrangeras SOCAP: Designing the Future i Malmö. SOCAP är en konferens och internationell mötesplats för framför allt samhällsentreprenörer och finansiärer, som också är öppen för alla med ett intresse för social innovation. En av medarrangörerna till SOCAP i Malmö är Mötesplats Social Innovation, som sedan 2010 drivs av Malmö högskola och Mittuniversitetet. Ambitionen är att utveckla forskning, kunskap och kompetens inom det växande området social innovation och samhällsentreprenörskap. Här intill presenteras resultaten av två projekt som Malmö högskola är med och driver. Båda projekten är exempel på social innovation och samverkan mellan aktörer inom olika sektorer och nya sätt att lösa framtidens utmaningar.
Social innovation kan förklaras som nya strategier och initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar och de sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den sociala sektorn.

SOCIALA INNOVATIONER FÖR ÄLDRE
Det finns i dag 1,65 miljoner människor som är över 65 år i Sverige. Gruppen växer stadigt och väntas fortsätta göra så. Malmö högskola har tillsammans med Stockholms universitet och VINNOVA tagit fram en idékatalog som ska ses som ett inlägg i diskussionen kring hur vi formar framtidens tjänsteutbud för äldre.
Här kan du ta del av en rad exempel på företag och organisationer, i och utanför Sverige, som alla försökt hitta lösningar på olika utmaningar inom äldreområdet. Det handlar om sociala innovationer för äldre.

UNGAS INNOVATIONSKRAFT
Malmö högskola har tillsammans med flera aktörer, däribland Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) och ArkitektStudenterna, beviljats stöd från VINNOVA för att stimulera unga att utveckla innovationer i miljonprogramsområden. Ambitionen är att ge unga verktyg och möjlighet att själva skapa förändring i sin boendemiljö genom att stötta dem i deras innovationskraft, ge dem möjlighet att skapa visualiseringar och prototyper. Här presenteras några av de innovationer som projektet hittills har genererat.

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Här visas årligen ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera