Skip to main content

VATTNET KOMMER!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 13:11 CEST

19 november 2016 – 8 januari 2017

En utställning som lyfter frågan om att havet stiger och att detta kommer påverka våra kuster på olika sätt. Den handlar också om hur politiker, planerare, försäkringsbolag och lokalbefolkning hanterar dessa förväntade förändringar. Vilka strategier finns? Och hur kommunicerar vi kring frågan?

Kurator: Carola Wingren
Grafisk form och scenografi: Annika Karlsson
Utskrifter har tagits fram med hjälp av Mediaverkstaden Skåne, Malmö

Välkommen till pressvisning fredag 18 november kl 14.
Carola Wingren (SLU) och Tomas Germundsson (Lunds Universitet) finns på plats.

Bakgrunden för utställningen är ett MSB-finansierat forskningsprojekt genomfört vid kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU. Utgångspunkten för projektet har varit att måla upp och veckla ut en karta över hur man i Sverige och på andra håll i världen diskuterar och hanterar kunskapen om att många natur- och kulturlandskap, boendemiljöer och infrastruktursatsningar på sikt kommer att förändras när kustlinjen kontinuerligt ”ritas om” och landskap som förut varit torra blir fuktigare.

Hur vi hanterar denna förändring i ett samtal mellan beslutsfattare, planerare, designers och befolkning påverkar om vi kommer uppfatta förändringarna endast som ett hot, eller om vi kan se dem som självklara delar av ett landskap i förändring och där förändringarna kan involveras i samhällsbygget på ett konstruktivt sätt.

Målet med projektet är att på sikt finna nya vägar till planering och utformning av den fysiska miljön inför hotet om stigande havsnivåer, eftersom den regionala och kommunala planeringen fortfarande är splittrad och fragmentarisk. Ett problem är att det trots insikten om framtida hot råder osäkerhet, dels om förändringarnas magnitud och tidsperspektiv, dels om hur planering av en osäker och föränderlig naturmiljö bäst hanteras.

Projektet tar utgångspunkt både i den kunskap som finns om klimatförändringarnas effekter och i den tolkning av dessa hot som myndigheter och personer gör. Målet är att bidra till en uthållig framtid, genom att ge verktyg för en fördjupad helhetssyn i frågan om stigande havsnivåer.

Utställning och katalog har tagits fram med bidrag från Region Skånes miljövårdsfond samt Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Kontakt:
Carola Wingren, Professor in Landscape Architecture, PhD
Carola.Wingren@slu.se, 070-710 41 11

I samband med utställningen hålls två seminarier:

Hur kan frågan om stigande havsnivåer lyftas genom konstnärliga projekt (från Höganäs till Holland) och arkitekttävlingar (Imagine Open Skåne)?
Kvällsseminarium i samarbete med Region Skåne 24 november 17.30-19.00
Problematiken kring stigande havsnivåer samt några konstnärliga projekt i Höganäs och i Holland presenteras. Dessutom kommer förslagsställarna till några av tävlingsförslagen från tävlingen ”Imagine open Skåne”, där stigande havsnivåproblematiken berörs, att presenteras.
Medverkande: Tomas Germundsson, Carola Wingren m fl. Moderator: Carola Wingren

VATTNET KOMMER! - Värdefulla platser ur medborgarnas perspektiv och deras sårbarhet för klimatförändringar
Frukostseminarium 6 december 8.00-9.00
Vad står på spel till följd av klimatförändringarna? Vems värden ska värnas? Hur tar vi fram information om vilka platser som är viktiga för medborgarna? Hur kan informationen användas i planeringen? Detta är frågor som kommer att ventileras.
Medverkande: Kristina Blennow, SLU och Tomas Germundsson, Lunds universitet

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.