Skip to main content

FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets tillväxtstrategi

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 10:53 CET

- Omställningen till renodlat mjukvaruföretag de närmsta årens utmaning

Sedan den 19 januari 2010 handlas FormPipe Softwares aktie på Stockholmsbörsen. För bolaget är listbytet ett medel för att nå sina tillväxtmål. Noteringen ska synliggöra bolaget och ECM-produkterna, samtidigt som en noterad aktie utgör en bättre valuta vid förvärv.

Bolaget bildas 2004
Namnet FormPipe var i begynnelsen namnet på den systemplattform som företaget Sign On började utveckla 1997. Ett år senare genomfördes en pilotstudie med plattformen i samarbete med bland annat Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Efter flera år av utveckling och förfiningar av systemet delade Sign On ut affärsområdet FormPipe till aktieägarna 2004. Verksamheten FormPipe flyttades därmed över till bolaget FormPipe Software AB.

FormPipe Software gick fortfarande med förlust vid den tiden. Därför tog dåvarande vd beslut om att omstrukturera bolaget. Personalen halverades till 15 personer och det beslutades att bolaget skulle anslutas till Nya Marknaden (nuvarande First North) i början av 2005.

Förvärven har avlöst varandra
Under 2005 förvärvades också Digital Diary och i samband med det fick FormPipe Software tillgång till ECM-produkten W3D3, som är och har varit en viktig del i bolagets framgång.

Verksamhetsåret 2005 omsatte bolaget 20 miljoner kronor och uppvisade närapå ett nollresultat. Därefter har bolaget kombinerat förvärv med organisk tillväxt och lyckats visa vinst varje år.

Under 2007 skaffade sig FormPipe en stark position på marknaden för input/output management. Det skedde genom förvärvet av EFS Technology, en affär som omfattade produkten LaserNet.

FormPipes senaste tillskott i mjukvarufloran är ECM-produkten Platina som ingick i förvärvet av EBI Systems. Ett betydande partnernätverk ingick även i affären som genomfördes under 2008.

En lönsam tillväxtmaskin
Under de här gångna fem åren har bolagets årsomsättning stigit från 20 till över 100 miljoner kronor. Och tillväxten har skett under lönsamhet. beQuoted tror att omsättningen för 2009 landar på drygt 130 miljoner kronor med en vinst per aktie på 1,68.

Sedan några år har bolaget arbetat med att fasa ut sin konsultverksamhet för att bli ett renodlat mjukvaruföretag. Det görs genom en omställning till försäljning genom partners.

Omställningen håller tillbaka lönsamheten kortsiktigt, men kommer att löna sig på sikt, resonerar bolaget. Tanken är att skaffa sig en bred och verksamhetskunnig sälj- och leveransstyrka i form av konsulter ute hos de partners man knutit till sig, dessa resurser hade annars varit en del av FormPipes organisation och kostnadsmassa och därmed även ökat risken i affärsmodellen.

Högt satta mål
Samtidigt har bolaget som mål att nå en organisk tillväxt som överstiger den genomsnittliga tillväxthastigheten på marknaden för ECM-produkter. Den globala marknaden för ECM-produkter bedöms växa med 12 - 13 procent per år den kommande femårsperioden.

Målet är tillväxt med bibehållen lönsamhet. Liksom historiskt ska den genereras såväl organiskt som genom förvärv. Och det är alltså här flytten till Stockholmsbörsen kommer in i bilden.

FormPipe menar att noteringen kommer att synliggöra bolaget och ECM-produkter, även rent generellt. Bolagets försäljning kommer i sin tur gynnas av att marknaden uppmärksammas på ECM-produkternas nytta. Samtidigt utgör en noterad aktie en bättre valuta vid förvärv än vad än listad aktie på First North gör.

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy