Skip to main content

Hög tid att agera: Vårddata är avgörande för en bättre och jämlik vård

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 08:28 CEST

Varje år drabbas 110 000 patienter av vårdskador på svenska sjukhus, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För att möta att Sveriges patienter idag och i framtiden ska kunna få en bättre och jämlik vård krävs en effektiv användning av vårddata. En ny SIFO-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar dessutom att 95 % av svenskarna vill dela sin hälsodata. Så nu är det hög tid att agera. Läs våra förslag i vår senaste rapport, framtagen av 32 organisationer under ledning av Forska!Sverige.

Det pågår en intensiv debatt om vad som bör göras för att möta brister och utmaningar i vården. En avgörande fråga handlar om vårddata. Genom att samla in, använda och dela vårddata kan vi minska antalet vårdskador, öka vårdkvaliteten, uppnå en mer jämlik vård, minska den administrativa bördan i vården samt öka integritetsskyddet, patientsäkerheten och patientdelaktigheten.

Sverige har unika möjligheter att förbättra vården genom vårddata. Men den stora potentialen med samlade vårddata tas inte till vara. I syfte att snabba på processen har 32 organisationer inom ”Agenda för hälsa och välstånd”, under ledning av Forska!Sverige, gemensamt identifierat tre stora flaskhalsar:

  • Otillräckliga resurser för forskning och utveckling
  • System för vårdinformation som inte kan kommunicera med varandra
  • Osäkerhet kring juridik och policy

”Agenda för hälsa och välstånd” har även arbetat fram ett stort antal konkreta åtgärdsförslag riktade till regeringen, myndigheter och landsting. Förslagen ingår i en rapport som släpps i dag och som kommer diskuteras den 24/5 på ett seminarium med politiker både på regerings- och landstingsnivå.

Datainsamling väcker berättigad oro, en oro som sannolikt förstärkts efter skandalerna kring Facebook/Cambridge Analytica och Transportstyrelsen. Men när det gäller vårddata har andelen som är villig att anonymt dela med sig av sin data till och med ökat något.

-Patienter, vårdgivare, forskare och företag måste få bättre möjlighet att samla in, använda och dela data. Det måste dessutom ske på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Sverige kan inte hålla sig i fronten, varken inom forskning, företagande eller vård, om vi inte effektivt kan använda oss av samlade vårddata, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Ta del av vår debattartikel i Dagens DN här.
Läs vår rapport direkt här.
Läs mer om oss här. 


För ytterligare information, kontakta:
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 070-388 35 96
E-post: anna@forskasverige.se

Ulrika Strömqvist, kommunikationsstrateg, Forska!Sverige
Mobil: 070-570 57 25
E-post: ulrika.stromqvist@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politik, vård, universitet, näringsliv, patientföreningar, kultur och fackföreningar. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

@forskasverige

Följ Forska!Sverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.