Skip to main content

Forska!Sverige kommenterar Alliansens budgetmotion 2015: vi välkomnar de tydliga satsningarna på Life-Science

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2014 14:59 CET

Idag presenterade Alliansen sin gemensamma budgetmotion 2015. Där föreslår de bland annat att ”en strategi arbetas fram för Life-Science och att stödet fortsatt ökas till svensk forskning på detta område, både genom resurser och genom ett tydligt statligt engagemang”.

– Detta klargörande från Alliansen är mycket viktigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. Vi har länge arbetat för att få till stånd en life-science strategi och ökade resurser för att förbättra befolkningens hälsa och stärka landets välstånd.

Frågan om en life-science strategi drevs bland annat av socialdemokraterna under oppositionstiden och före sommaren tillkännagav Alliansen att de tillsatt en utredare för en life-science strategi.

– Med tanke på att både regeringen och alliansen ser behovet av satsningar på life science borde det finns goda möjligheter för blocköverskridande beslut. Det finns dessutom ett starkt stöd i riksdagen för både en strategi och utökade resurser för medicinsk forskning, enligt den valenkät vi låtit genomföras, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Note: Valenkäten genomfördes 19 maj-9 juni till 510 politiker uppsatta på valbar plats inför riksdagsvalet 2014. Enkäten hade 74 procent svarsfrekvens. Efter valet justerades statistiken för att visa resultatet för de politiker som blev invalda i riksdagen och det är de siffror vi visar här: 

-  99 procent av nyvalda riksdagsledamöter (222 av 224 svarande) angav att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.

-  Totalt angav 78 procent av de svarande ledamöterna att riksdagen bör fatta beslut om en samlad nationell life science-strategi. Bland socialdemokraterna var det hela 96 procent som ansåg detta.

-  För varje krona som används till sjukvård i Sverige går idag samtidigt 2 öre till medicinsk forskning. 61 procent av samtliga svarande riksdagsledamöter, och 74 procent av socialdemokraternas ledamöter, tycker att det är ett bra förslag att öka investeringarna till att motsvara 4 öre per vårdkrona för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling. Bara knappt två procent av samtliga svarar nej. 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
Mobil: 0703- 88 35 96, E-post: anna@forskasverige.se

Forska!Sverige är en oberoende stiftelse som verkar för att förbättra villkoren för medicinsk forskning och dess tillämpning. Stiftelsen har grundats av personer från olika delar av samhället: politiken, näringslivet, kulturen, fackföreningarna, vården och universiteten. Forska!Sveriges vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.
www.forskasverige.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.