Media no image

INBJUDAN TILL KURS ”UPPDRAG I KONFLIKTZON”

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 12:01 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

När: 8 – 14 maj 2017

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 7000 kr per deltagare (kostnaden täcker mat & logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Kursen ”Uppdrag i konfliktzon” är en uppdaterad version av den grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har utbildat fler än 140 deltagare från svenska medier.

Delar av ingående utbildningsmoment:

* Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag

* Uppträdande vid vägspärr

* Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber

* Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård

* Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer

* Övernattning under provisoriska förhållanden

* Gisslan/kidnapping, uppträdande i fångenskap

* Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen

* Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd


Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast 27/3 via mejl till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alt icke deltagande meddelas via mail efter att ansökningstiden har gått ut. Frågor om kursen kan mailas till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

Läs vidare »
Pjiutcxiudire63whzva

Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2016 10:27 CET

Att kunna göra förändringar i terrängen för att skapa fördelar för oss själva eller för att skapa nackdelar för en motståndare kan vara helt avgörande i en konflikt, och det är en av flera viktiga förmågor som Ing 2 kommer att öva på under sin tid på Gotland.

Pjiutcxiudire63whzva

Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 11:05 CET

​Att kunna göra förändringar i terrängen för att skapa fördelar för oss själva eller för att skapa nackdelar för en motståndare kan vara helt avgörande i en konflikt, och det är en av flera viktiga förmågor som Ing 2 kommer att öva på under sin tid på Gotland.

Gwoanmw8qxc4qmtmceid

Försvarsmakten lyfter fram historia i ny webbsatsning

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 17:58 CET

Nu lanseras de första delarna av den nya historiesektionen på forsvarsmakten.se. ”Vår historia”, som projektet kallas, innehåller berättelser om försvarets historia efter 1945. Till projektet hör även en filmserie i åtta delar producerad av TV-producenten Melker Becker.

Media no image

Livgardet övar beriden eskort

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 12:26 CET

Torsdagen den 10 november genomför Livgardet en stor eskortövning tillsammans med Hovstallet och polisen. Ett 70-tal hästekipage kommer att rida på Östermalm-Gärdet där övningsmoment med figuranter kommer att spelas upp.

-Syftet med övningen är att förbereda hästar och ryttare för kommande uppdrag, säger kapten Filip Scheynius, som är övningsledare.

Livgardet genomför beridna eskorter till exempel vid kungliga högtidsdagar, audienser eller statsbesök. Eskorterna går längs Stockholms innerstadsgator, vilket innebär att säkerhetsfrågorna är högt prioriterade. Såväl ryttare som hästar måste vara väl övade och trygga i den utmanande stadsmiljön. Därför genomförs övningar av det här slaget som en kontinuerlig del i säkerhetsarbetet.

Under torsdagens övning deltar ett 40-tal figuranter, som bland annat kommer att agera musikkår och häckstyrka.

- Hästarna ska utsättas för kontrollerade prövningar, säger Filip Scheynius.

Övningen pågår 08.30-11.00 och kommer att medföra trafikstörningar och omläggning av bussar. Övningsområdet är Vallhallavägen-Oxenstiernsgatan-Linnégatan-Banérgatan. Förutom hästar, ryttare och figuranter kommer även ett antal fordon från deltagande organisationer att befinna sig i anslutning till övningen.

Vid frågor kontakta kommunikatör Jenny Ringström, Livgardet, 0708-86 54 14.

Torsdagen den 10 november genomför Livgardet en stor eskortövning tillsammans med Hovstallet och polisen. Ett 70-tal hästekipage kommer att rida på Östermalm-Gärdet där övningsmoment med figuranter kommer att spelas upp.

Läs vidare »
Media no image

Livgardet övar i Stockholm 9 november

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 08:41 CET

Övningen genomförs idag, onsdag den 9 november. Personalen, som bär stridsutrustning med vapen, marscherar från Kavallerikasern på Lidingövägen vid nio-tiden på morgonen och rör sig därefter genom Östermalm, City, Vasastan och Solna. Övningen pågår fram till 18-tiden, då soldaterna marscherar tillbaka. Inga skott kommer att avlossas.

Soldaterna kommer öva på att förstärka bevakningen vid flera av Försvarsmaktens byggnader.Syftet med övningen är att träna på hur de ska agera vid ett scenario där Sverige har förhöjd beredskap. Att öva med så många soldater samtidigt är viktigt för att de deltagande enheterna ska kunna träna på att agera effektivt tillsammans i stadsmiljö

Soldaterna som övar tillhör Livgardets Livbataljon som även ansvarar för en stor del av bevakningen och den statsceremoniella tjänsten (beriden högvakt etc.) vid Stockholms slott. Vid höjd beredskap, krig och svåra påfrestningar i samhället är en av Livbataljonens uppgifter att bevaka och skydda viktiga objekt och verksamheter i Stockholmsområdet.

Vid frågor eller önskemål om besök från media, vänligen kontakta kommunikatör Jenny Ringström (tel 070 886 54 14) eller major Johan Modigh, Ställföreträdande chef för Livbataljonen (tel 073 324 78 42).

Idag, onsdag, marscherar cirka 250 soldater och officerare från Livgardet genom centrala Stockholm. Det är en militärövning där Livgardets agerande vid höjd beredskap tränas. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: SWENEX 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 10:46 CET

Under perioden 13-23 november genomförs övning SWENEX, en återkommande marin nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid. För att marinen ska kunna bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, är övningar av den här typen extremt viktiga. Övningen genomförs på ostkusten i ett område som sträcker sig från Södertörn i norr till Västervik i söder och på Gotland. Övningar med skarp ammunition kommer att genomföras på övnings- och skjutfält, utöver det kommer moment med lösskjutning att ske på olika platser längs ostkusten. Totalt deltar 2000 personer varav 1700 soldater och sjömän ur samtliga marina förband.

Mediedag, söndag den 13 november
Söndag den 13 november inbjuds media att följa moment med sjömålsstrid med planerade undervattenssprängningar med bevakningsbåtkompaniet och bekämpning med sjömålsrobot 17 med andra amfibiebataljonens tidvis anställda soldater som har kallats in till övningen.

Mediadagen kommer att genomföras mellan klockan 08:00 – längst intill klockan 14:45. Det kommer att finnas tillfälle att intervjua deltagande personal.

Dagen i stort med reservation för tider;

Klockan 08:00, samling i vakten vid Amfibieregementet, Berga.
Parkering vid anvisad plats innanför grindarna. Major Kristina Swaan möter upp

Klockan 08:30, Losskastning mot Musköområdet/Bjurshaga

Klockan 09:00-11:00 Genomgång av övningsmomentet undervattensstrid, följa verksamheten på plats.
Tid för intervjuer

Klockan 11:15 Ilastning och förflyttning till Utöområdet

Klockan 11:45-13:00 Genomgång av momentet sjömålsstrid med robot 17. Tid för intervjuer

Klockan 14:30, återtransport till Amfibieregementet, Berga Möjligheter till fältlunch kommer att finnas

Anmälan/Ackreditering
Anmälan skickas till kristina.swaan@mil.se senast onsdag den 09 november. Anmälningar ta inte emot efter angiven tid. Av anmälan ska framgå; namn, personnummer, media samt kopia på press-id. Frilansande journalister ska även bifoga kopia från ansvarig utgivare. Ta med id-handlingar till mediedagen.

För ytterligare frågor om mediedagen kontakta Kristina Swaan, informationschef på Amfibieregementet, på telefonnummer: 070-555 21 37.

Under perioden 13-23 november genomförs övning SWENEX en återkommande marin nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen genomförs på ostkusten i ett område som sträcker sig från Södertörn i norr till Västervik i söder och på Gotland. Söndag den 13 november inbjuds media att följa moment mellan klockan 08:00 14:45. Se mer i inbjudan.

Läs vidare »
Media no image

Livgardet övar i Stockholms innerstad

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 10:39 CEST

En militärövning kommer genomföras i centrala Stockholm tisdagen den 27:e september.

Under övningen marscherar soldaterna från Kavallerikasern på Lidingövägen till Karlbergs slott. Övningen kommer följas av flertalet andra övningar som genomförs i Stockholm de kommande veckorna.

Personalen marscherar från Kavallerikasern cirka klockan 8.00 och rör sig sedan via Sturegatan ner till Kungsgatan, och därefter längs Flemminggatan, Igeldammsgatan och Ekelundsbron till Karlbergs slott. Även parallellgator till dessa kan komma att användas. Det är ungefär 40 soldater som deltar i övningen och de marscherar tillbaka samma väg mellan klockan 12.00 och 15.00.

Soldaterna kommer bära uniform med stridsutrustning och vapen. Inga skott kommer att avlossas. Huvuddelen av soldaterna är från svenska Försvarsmakten men enstaka gästande danska soldater ingår också i truppen.

Under de kommande veckorna genomför Livgardet dessutom flera andra övningar i Stockholms innerstad. Det är ungefär 35 soldater som kommer röra sig på och omkring Gärdet och Lill-Jansskogen men även på Ryttarstadion. Vid samtliga övningar kommer soldaterna bära stridsutrustning, stridspackning och vapen. Vid ett fåtal tillfällen kommer soldaterna ha personlig maskering. Ingen skottlossning kommer att förekomma under någon av övningarna.

Soldaterna som övar tillhör Livgardets 10:e livbataljon som även ansvarar för en stor del av bevakningen och den statsceremoniella tjänsten (beriden högvakt etc.) vid Stockholms slott. Vid höjd beredskap, krig och svåra påfrestningar i samhället är 10:e livbataljonens uppgift att bevaka och skydda viktiga objekt och verksamheter i Stockholmsområdet. Syftet med dessa övningar är att befästa förmågan till strid i bebyggelse.

Dag och plats för övningarna är:
v. 39 måndag Ryttarstadion,

v. 39 tisdag Kavallerikasern-Karlbergs slott,

v. 40 tisdag-torsdag Gärdet (bland annat Valhallavägen, Erik Dahlbergsgatan, Tegeluddsvägen),

v. 41 tisdag-torsdag Gärdet och Lill-Jansskogen,

v. 42 tisdag-torsdag Lill-Jansskogen (bland annat Norra fiskartorpsvägen och Storängsvägen).

Vid frågor eller önskemål om besök från media vänligen kontakta:
kommunikatör Jenny Ringström 070 886 54 14 eller Löjtnant Oskar Bolin 076-890 60 37.

Militärövningar kommer genomföras i centrala Stockholm vid ett flertal tillfällen de kommande veckorna med start tisdagen den 27:e september.

Läs vidare »
Media no image

PRESSINBJUDAN – MÖT ÖB PÅ GOTLAND

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 15:12 CEST

Torsdagen den 15 september besöker överbefälhavaren, general Micael Bydén Gotland.


ÖB ska bland annat träffa soldater ur den operativa reserven och följa den hemvärnsövning som pågår på ön.


Media inbjuds att träffa ÖB och överste Mattias Ardin som är Försvarsmaktens högste chef på Gotland.

Tid: Torsdag 15 september klockan 0945-1015.

Plats: Samling vid bommarna vid Tofta skjutfält.

Föranmälan om deltagande ska ske senast 0900 till info@mil.se alt 08-788 88 88.

Media inbjuds att träffa ÖB och överste Mattias Ardin som är Försvarsmaktens högste chef på Gotland torsdag 15 september.

Läs vidare »
Xwvg3gjimeqquvnbcctk

FLYGVAPENÖVNING 2016 - FÖRSVAR AV SVERIGE

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 15:15 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • dninfostbreyjv@mlhptyukoilueoqml.sgcwvyme
  • 08-788 8888

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.