Pressinbjudan: Försvarsmakten övar på att skydda Uppsala garnison

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:57 CET

Det utländska underrättelsehotet mot Sverige är numera en del av normalbilden och bedrivs dagligen året runt. Soldater och flyg kommer därför under torsdagen att öva på att skydda Uppsala garnison.

I början av nästa år flyttar den nyinrättade Flygstaben till Uppsala garnison, Ärna.

Redan i dag är garnisonen ett av Försvarsmaktens många skyddsobjekt som omfattas av tillträdes- och fotoförbud, men dess betydelse ökar ännu mer när Flygstaben flyttar in.

Under torsdagen kommer därför personal ur Ledningsstridskolan och Livgardet att öva på att förstärka skyddet av Uppsala garnison. Även helikopter och flyg kommer att delta.

Media inbjuds att följa övningen men också passa på att ställa frågor kring hur Försvarsmakten arbetar med skyddet av skyddsobjekt till chefen för Luftstridsskolan och Uppsala garnison, överste Robert Nylén.

Tid: Torsdagen den 20 december kl 1030.

Plats: Utanför vakten vid Uppsala garnison, Ärna.

Föranmälan: Sker till info@mil.se alt 08-788 88 88 senast kl 0900 på torsdag. Medtag giltig legitimation.

Frågor: Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, Mobil: +46 70 388 11 80

Under torsdagen kommer personal ur Ledningsstridskolan och Livgardet att öva på att förstärka skyddet av Uppsala garnison. Även helikopter och flyg kommer att delta. Media inbjuds att följa övningen men också passa på att ställa frågor kring hur Försvarsmakten arbetar med skyddet av skyddsobjekt till chefen för Luftstridsskolan och Uppsala garnison, överste Robert Nylén.

Läs vidare »

Svenska soldater åter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:49 CET

Efter sex månader i ett av världens farligaste länder, hedras nu soldaterna för sina insatser vid en medaljceremoni i Kungliga tennishallen.

FN:s bidrag i Mali är en av de farligaste insatserna i modern tid. Det senaste halvåret har Amfibieregementet ansvarat för det svenska bidraget, nu kommer soldaterna hem. Amfibieregementet är tacksamma för att vi på fredagen den 14 december kommer kunna medaljera samtliga soldater som nu har avslutat sin tjänstgöring i Mali.

Utöver ca 700 amfibiesoldater, och anhöriga till de som medaljeras, deltar H.K.H Prins Carl Philip, major i amfibiekåren, Försvarsministern Peter Hultqvist och Överbefälhavaren Micael Bydén.

Tid och plats
Fredag 14 december kl 1040, mötesplats huvudingången, Kungliga tennishallen. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua försvarsminister Peter Hultqvist, Överbefälhavare Micael Bydén, förbandschef Adam Camél och soldater ur malistyrkan.

Anmälan
Senast fredag kl 08:30 via e-post till jonas.k.olsson@mil.se

Kontaktperson och frågor
Kommunikationschef Jonas Olsson 070-886 88 31, vid Amfibieregementet.
Skicka sms om jag inte svarar så ringer jag upp.

Fakta
MINUSMA står för “The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Sveriges Försvarsmakt bidrar genom underrättelser till Minusma:s prioriterade uppgifter enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 2364 (2017). Det svenska bidraget regleras i Prop. 2016/17:128.

Sedan 2015 ingår Sverige i FN-insatsen MINUSMA i Mali. MINUSMA är en multidimensionell insats bestående av en civil, en polisiär och en militär organisation som leds av den svenske generallöjtnanten Dennis Gyllensporre. Uppgiften för det svenska styrkebidraget är att inhämta och bearbeta information till underrättelser för att FN ska uppfylla sitt mandat på bästa sätt

Efter sex månader i ett av världens farligaste länder, hedras nu ca 700 soldaterna för sina insatser i Mali vid en medaljceremoni i Kungliga tennishallen fredag 14 december kl 10:40. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua försvarsminister Peter Hultqvist, Överbefälhavare Micael Bydén, förbandschef Adam Camél och soldater ur malistyrkan.

Läs vidare »

Försvarsmaktens julgransflygning tisdag 18 december inställd

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:28 CET

Denna sidan uppdateras med eventuella ändringar av rutter och tider.

Försvarsmaktens julgransflygningar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 15:40 CET

Pressinbjudan: Överbefälhavaren och generaldirektören om läget i Försvarsmakten mitt i försvarsbeslutet

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 09:40 CET

Hur är läget i Försvarsmakten tre år in i försvarsbeslutsperioden? Vad går bra och vilka är utmaningarna?

Vid ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar kommer överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall ge sin syn på de tre år som gått. Efter seminariet kommer det finnas möjlighet för media att ställa frågor till ÖB och GD.

Tid: Fredagen den 9 november kl 0930.

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Program:

0930: Välkomstord, Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

0935: Aktuella läget halvvägs in i försvarsbeslut 2015: Överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall samtalar med Maud Holma von Heijne om det aktuella läget.

1005: Reflektioner från Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift och Oscar Jonsson, doktorand i krigsvetenskap vid King´s College, London och Försvarshögskolan.

1030: ÖB och GD möter media.

Ingen föranmälan krävs till seminariet men media uppmanas ändå att anmäla sitt intresse för att intervjua ÖB och GD till Försvarsmaktens kommunikationsavdelning, info@mil.se eller 08-788 88 88 senast fredagen den 9 november kl 0900.

Frågor besvaras av Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, 070-388 11 80.

Vid ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar kommer överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall ge sin syn på de tre år som gått. Efter seminariet kommer det finnas möjlighet för media att ställa frågor till ÖB och GD.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Gemensam svensk- finsk armébataljon i stor NATO-övning

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:36 CEST

Mellan 25 oktober och 7 november genomför NATO övningen Trident Juncture i Norge. Det är en stor övning med över 50 000 deltagare. Sverige tillsammans med Finland sätter ihop en gemensam armébataljon som kommer att delta. Att öva tillsammans i en stor multinationellt övning är ett viktigt steg i det svensk-finska försvarssamarbetet.

Tid: Torsdag 25/10 klockan 09.30-11.30

Plats: Älvdalens skjutfält. Uppsamling sker kl 09:20.

Träffa den svensk- och finska armébataljonen innan den transporterar sig från Älvdalen till övningen i Norge. Det finns möjlighet för enskilda intervjuer med överste Bo Stennabb, chef för Södra skånska regementet samt överstelöjtnant Tapio Huhtamella, bataljonschef för Satakunda jägarbataljon.

Anmälan: skickas senast torsdagen den 25/10 klockan 08:00 till info@mil.se Anmälan ska innehålla namn, media och personnummer. Uppge registreringsnummer om du vill ta in bil på området.

Giltig presslegitimation visas upp vid inpassering.

Vid frågor, kontakta Marcus Nilsson, kommunikationschef Södra skånska regementet på 070-857 45 04

Mellan 25 oktober och 7 november genomför NATO övningen Trident Juncture. Sverige tillsammans med Finland sätter ihop en gemensam armébataljon. Träffa den svensk- och finska armébataljonen torsdag 25/10 klockan 09.30-11.30 vid Älvdalens skjutfält innan de transporterar sig från Älvdalen till övningen i Norge.

Läs vidare »

Pressinbjudan: ​Mediadag på F 21

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 15:27 CEST

Media inbjuds till Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå för inblick i det svenska värdlandsstödet i övning Trident Juncture 2018. Media erbjuds också att medfölja i amerikanska flygvapnets lufttankningsflygplan KC-135.

F 21 agerar värdlandsstöd och utgör bas för amerikanskt flyg som tillsammans med övriga deltagande nationers flygstyrkor kommer att öva i svenskt luftrum. F 21 ger stöd till den amerikanska 480:e stridsflygdivisionen (till vardags baserad i tyska Spangdahlem) samt till de två lufttankningsdivisionerna 134th Air Refuelling Wing från Tennessee Air National Guard samt 171st Air Refuelling Wing från Pennsylvania Air National Guard.

Under mediadagen ges möjlighet till intervjuer med F 21:s flottiljchef överste Claes Isoz, med Natos övningsledning och med representanter från de besökande divisionerna.

TID: fredag 26 oktober 07:45-11:45

Flygning i tanker: Lördag 27 oktober (förmiddag)

PLATS: Infartsvägen till Norrbottens flygflottilj.

Anmälan: skickas senast onsdagen den 24/11 klockan 20:00 till jerry.lindbergh@mil.se Anmälan ska innehålla namn och personnummer (samt passnummer om ni ämnar delta vid flygningen). Kopia på press-id, vilken media som representeras. Uppge registreringsnummer om du vill ta in bil på området. Giltig presslegitimation visas upp vid inpassering. Frilansande journalister bifogar också kopia på uppdrag från ansvarig utgivare eller motsvarande.

För anmäld media till mediadagen sker samling och avprickning fredag den 26 oktober 07:45-08:00 vid den utökade bevakningen på infartsvägen till Norrbottens flygflottilj, F 21. Antalet platser är begränsade med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen. Exakt tid för flygning i KC-135 tankflygplan meddelas efter registrering. Även här är platserna begränsade.

Mer information om Trident Juncture finns på www.forsvarsmakten.se/trje och www.forsvaret.no

Välkomna

Jerry Lindbergh

Trident Juncture Swe PAO HNS Kallax Air Base

Kommunikationschef, Värdlandsstöd Kallax flygbas under Nato-övning Trident Juncture

Phone: +46 76 855 2671 E-mail: jerry.lindbergh@mil.se

Media inbjuds till Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå för inblick i det svenska värdlandsstödet i övning Trident Juncture 2018. Media erbjuds också att medfölja i amerikanska flygvapnets lufttankningsflygplan KC-135.

Läs vidare »

Media Day at F 21 Wing in Luleå

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 15:24 CEST

Media is invited to the Norrbotten Wing, F 21, in Luleå to cover the Swedish Host Nation Support function for the Trident Juncture 2018 exercise. Media is also invited for a flight in the US Airforce air refuelling aircraft KC-135.

F 21 wing in Luleå are hosting the 480th fighter squadron from Spangdahlem Germany, the 134th Air Refueling Wing from Tennessee Air National Guard and the 171st Air Refueling Wing from Pennsylvania Air National Guard during the exercise Tridant Juncture. The guesting divisions will together with the other participating countries take part in the exercise in the Swedish airspace.

During the media day you will have the opportunity to interview the commanding officer colonel Cleas Isoz of the F 21 wing together with the Nato exercise director and other representatives from the guesting divisions.

TIME: Friday 26 october 07:45-11:45 AM

Flight in tanker: Saturday 27 October, AM

Accreditation request to Media Day and/or tanker flight to jerry.lindbergh@mil.se 
at the latest on Wednesday 24 October, 08:00 PM (20:00)

The accreditation request must contain: Full name, nationality, pass port number, copy of press pass and copy of assignment letter from the editor. Spotters will not be accredited.

More information about Trident Juncture is available at www.forsvarsmakten.se/trje18 and www.forsvaret.no

Welcome
Jerry Lindbergh
Trident Juncture Swe PAO HNS Kallax Air Base
PIO, Värdlandsstöd Kallax flygbas under Nato-övning Trident Juncture
Phone: +46 76 855 2671 E-mail: jerry.lindbergh@mil.se

​Media is invited to the Norrbotten Wing, F 21, in Luleå to cover the Swedish Host Nation Support function for the Trident Juncture 2018 exercise. Media is also invited for a flight in the US Airforce air refuelling aircraft KC-135.

Läs vidare »

Första Sjukhuskompaniet övar på Göteborgs garnison mellan den 8 och 26 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 12:56 CEST

Första sjukhuskompaniets personal genomför en krigsförbandsövning. Runt 200 personer kommer att vara med i övningen. Syftet är att öva förmågan att minimera skador och lidande vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället.

Media är välkomna att besöka övningen

När: tisdag den 16 oktober klockan 09.00 – 11.00

Plats: Göta Älvsgatan, Käringberget.

Samling sker i vakten enligt överenskommelse.

Anmälan: I och med att området är tillträdesskyddat och det råder fotoförbud måste besöksanmälan göras och fototillstånd sökas. Det görs med för- och efternamn, personnummer och i de fall bil används även registreringsnummer. Anmäl senast den 15 oktober klockan 15.00 till ulrika.roos@mil.se.

Har ni frågor kontakta Ulrika Roos, kommunikationschef, mobil 070-639 84 13


Fakta

Bakgrund sjukhuskompanierna
År 2013 startade arbetet med att upprätta och bemanna de två nya moderna sjukhuskompanierna i Göteborg. I Sverige är kompanierna unika då de som tidigare fanns avvecklats.

Vad är ett sjukhuskompani
Ett sjukhuskompani är ett mobilt sjukhus som byggs upp av flera olika tältmoduler. Det är flexibelt och kan sättas upp var som helst på lämplig plats. Själva sjukhuset är stort som en fotbollsplan. Till det kommer plats för boende, hygien, stabsplats, militärt kok, verkstad, tvätteri, upp­ställningsplats för containrar och fordon samt avsides helikopterlandningsplats. Kompaniet är självförsörjande på el och de kan rena och lagra stora mängder vatten. Fullt utbyggt motsvarar ett sjukhuskompani ytan av sex fotbollsplaner.

Sjukhuset
Sjukhuset har akutrum, operationsbord, röntgen, intensivvårdsavdelningar samt sterilenhet för iordningställande av operationsutrustning. Kompaniet ska kunna vårda intensivvårdspatienter och genomföra kirurgiska ingrepp per dag. En del, som kan liknas vid en primärvårdsmottagning, ska kunna hålla vårdplatser samtidigt. Därutöver finns apotek, laboratorium och tandläkarmottagning.

Sjukhuskompaniernas personal
På kompanierna finns officerare, soldater och civilanställda. Majoriteten är hälso- och sjukvårdspersonal och det finns kategorier som arbetar heltid, deltid eller är pliktplacerad personal.

Läs mer på forsvarsmakten.se/fomed eller följ oss på facebook.com/Fomedc och instagram.com/forsvarsmedicincentrum

​Första sjukhuskompaniets personal genomför en krigsförbandsövning. Runt 200 personer kommer att vara med i övningen. Syftet är att öva förmågan att minimera skador och lidande vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället. Media är välkomna att besöka övningen, tisdag den 16 oktober klockan 09.00 – 11.00 vid Göta Älvsgatan, Käringberget.

Läs vidare »

Jämställdhet i militär verksamhet – en nyckel till ökad försvarsförmåga

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:56 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.