Media no image

Pressinbjudan - Sverige skickar styrka till Somalias kust.

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 09:34 CEST

Sverige väljer för femte gången att skicka en styrka från Försvarsmakten för att bidra till kampen mot sjöröveri och väpnat rån mot fartyg utanför Somalias kust. Styrkan består av ca 35 personer och till vardags arbetar på Amfibieregementet.

–Uppgiften som styrkan kommer att lösa är i första hand att eskortera fartyg från World Food Programme och African Union Mission In Somalia (AMISOM) med förnödenheter till nödställda i Somalia. Styrkan har också mandat att avvärja, förebygga och ingripa mot sjöröveri och väpnade rån runt Somalias kust. Vi bidrar dessutom till övervakningen av fiskeriverksamhet, säger Thomas Olsson, chef över styrkan som inom kort kommer att skickas till Somalia.

Piratrelaterade incidenter har under många år haft en nedgående trend i Somalia. Under 2017 har dock åtta piratrelaterade incidenter runtikring Somalias kust rapporterats. Flera analytiker bedömer att piratnätverken fortfarande finnas kvar och är beredda att med rätt förutsättningar kunna genomföra nya attacker. Styrkan går under benämningen ME05 och kommer att vara ombordmönstrade på det Nederländska fartyget Rotterdam. Den svenska styrkan påbörjar sin insats vecka 34 och beräknas vara åter i Sverige vecka 49.

Med anledning av detta genomför Försvarsmakten en pressträff.

Datum: onsdagen den 16/8

Tid: kl 13:00 – ca 14:00

Plats: Göta Älvsgatan 20, Västra Frölunda i Göteborg, gamla Amf 4.

Samling sker utanför vakten där en representant möter upp för vidare inpassering. Efter en kort presentation från Marintaktiska chefen, Flottiljamiral Anders Olovsson och chefen för styrkan ME 05, Major Thomas Olsson kommer en förevisning ske. Förevisningen kommer att ske utomhus. Därefter finns möjlighet till intervjuer. Medför giltig legitimation för inpassering och USB-sticka om det finns intresse av att ta del av bildmaterial.

För ytterligare frågor, kontakta Magnus Jirlind på 0703003385 alternativt magnus.jirlind@mil.se.

Anmälan sker till info@mil.se senast den 15/8 kl 13:00 med namn och personnummer. Detta för att kunna medge inpassering på det militära området.

​Sverige väljer för femte gången att skicka en styrka från Försvarsmakten för att bidra till kampen mot sjöröveri och väpnat rån mot fartyg utanför Somalias kust. Styrkan består av ca 35 personer och till vardags arbetar på Amfibieregementet.

Läs vidare »
Media no image

Möt ÖB och försvarsministern på veterandagen

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 08:28 CEST

Vid en ceremoni vid veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet idag 29 maj hedras veteraner från nationella och internationella insatser. De kommer bland annat från Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Folke Bernadotteakademin.

Fyra svenskar medaljeras också för sina insatser och medverkar vid ceremonin gör bland annat HMK Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén.

Plats:Utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Program(med reservation för ändringar):

11.00-19.00 Myndigheter och ideella organisationer visar upp sina verksamheter ur ett veteran- och anhörigperspektiv

11.10 Veteranparaden samlas på Kungsbron

11.45 Överflygning med JAS 39 Gripen

12.35 Över­flygning med transportfl­ygplan TP 84 Herkules

12.45 Veteranparaden kommer till utställningsområdet

13.15 Fallskärmshopp från helikopter med representant från idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner (Idrottsveteranerna)

13.30 Flyguppvisning av Team 60

14.00 Fallskärmshopp från helikopter med representant från idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner (Idrottsveteranerna)

14.30-15.45 Veterandagsceremoni vid monumentet Restare

Övrigt: Media inbjuds till pressmöte i anslutning till entrén till Sjöhistoriska muséet idag 29 maj klockan 14.00-14.20 (innan ceremonin startar) där det finns möjlighet att träffa ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist. För tillträde till pressfålla under ceremonin krävs föranmälan senast måndag 29 maj kl 12.00 till Försvarsmaktens mediecenter, 08-788 88 88, info@mil.se.

Medtag presslegitimation.

För ytterligare information kontakta presschef Philip Simon på telefon: 073-326 03 12.

Vid en ceremoni vid veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet idag 29 maj hedras veteraner från nationella och internationella insatser. De kommer bland annat från Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Folke Bernadotteakademin.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan – Arctic Challenge Exercise 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 08:16 CEST

Måndag den 22 maj startar Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17. Det är tredje gången som denna nordiska flygövning med inbjudna nationer genomförs.

– Jag ser fram emot att skapa en övning som förbereder Sveriges och Europas flygvapen för framtida utmaningar och uppgifter, säger överste Carl-Johan Edström som är flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj och biträdande övningsledare för ACE 17.

För tredje gången genomförs den internationella flygövningen ACE. Övningen är inom ramen för det nordiska samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge. I år är det Finland som har huvudansvaret och är övningsledare. I övningsledningen, som under övningen finns i Norge, medverkar förutom norsk personal även svensk och finsk personal.

- Vi skapar säkerhet tillsammans med andra och för att göra det behöver vi öva. Att vi inom det nordiska samarbetet kan erbjuda övningsdeltagare en storskalig, komplex och kostnadseffektiv flygövning med hög kvalitet är något jag är mycket stolt över, säger Carl-Johan Edström.

Övningen pågår vardagar 22 maj till 2 juni. Två flygpass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen är planerat att genomföras.

Inbjudan
Tisdagen den 23 maj inbjuds media till Norrbottens flygflottilj i Luleå för att följa övningen.

Mediadagen kommer att delas upp i två block där förmiddagen är avsatt för svenskspråkig media och eftermiddagen för internationell media, frilansande journalister och flygtidsskrifter där engelska är det språk som kommer att användas.

Begränsat antal platser med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen.

Anmälan/ackreditering
Anmälan skickas till info-f21@mil.se senast 19 maj.

Av anmälan ska framgå: Personnummer, namn, vilket media du representerar samt kopia på press-id. Frilansande journalister, bifoga även kopia på uppdrag från ansvarig utgivare.

Ackrediterade journalister kommer att få ett svarsmejl med uppgifter om tid och plats för samling. Eventuella frågor hänvisas till undertecknad.

Louise Levin
Kommunikationschef Norrbottens flygflottilj
louise.levin@mil.se
070-656 26 07
www.forsvarsmakten.se 

Tisdagen den 23 maj inbjuds media till Norrbottens flygflottilj i Luleå för att följa flygövningen Arctic Challenge Exercise 2017, ACE.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Ammunitionsröjning i totalförsvarets tecken/anda

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 13:29 CEST

Tid och plats: fredagen den 12 maj klockan 8.45 på Almenäs-parkeringen, Bäckgatan i Nässjö

Föranmälan görs till kommunikationschef Monica Sandsvik Svensson vid Swedec Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum mobil 070-148 69 61 eller mejl: monica.sandsvik-svensson@mil.se senast klockan 14.00 den 11 maj.

Scenario vid momentet:
Konflikten är över.

Ammunition som beslagtagits under konflikten ska lastas från lastbil till tåg och därefter transporteras till förvaring.

Föraren i en av lastbilarna kommer för nära lastkajskanten och lastbilen välter. Del av ammunitionen sprängs och stor del övrig ammunition sprids över olycksplatsen. Chaufför, lastpersonal och övriga närvarande får chockskador och splitterskador. Det råder stor förvirring på platsen - en del är skadade, andra skriker och rör sig okontrollerat i området.

I samband med detonationen skadades kontaktledningarna så det ligger nedfallna kablar på spårområdet.

Räddningstjänst och polis larmas till platsen, de söker stöd från Försvarsmaktens ammunitionsröjare då de upptäcker ammunitionshotet.

FAKTA:
Övningen SEE-17 övar ammunitionsröjningsgrupper i Försvarsmakten och personal i Försvarsmakten som har koppling till ammunitionsröjning samt Polismyndighetens bombgrupper och ammunitionsröjningspersonal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Utöver dessa myndigheter deltar samhällsviktiga funktioner såsom Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, Svensk kärnbränslehantering, SKB, lokal räddningstjänst, akutsjukvård, Vattenfall, Trafikverket och lokal polis med flera aktörer.

Grupperna ställs inför realistiska moment med olika hotnivåer.

I år kommer SEE 17 bli ett led/ en förövning inför två framtida övningar, dels den största övningen på över 20 år - Försvarsmaktsövningen Aurora 17 - då samtliga stridskrafter övar förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Aurora 17 äger rum i september och omkring 19 500 personer kommer att delta. Dels den totalförsvarsövning - TFÖ 2020 som planeras till mars 2020, då samtliga myndigheter deltar.

Media är välkomna att närvara vid moment i övning ammunitionsröjning i Nässjö fredagen den 12 maj klockan 8.45. Övningen SEE-17 övar ammunitionsröjningsgrupper och personal i Försvarsmakten samt Polismyndighetens bombgrupper och ammunitionsröjningspersonal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB samt andra viktiga samhällsfunktioner.

Läs vidare »
Media no image

Statsministern och försvarsministern besöker Försvarsmakten på Gotland

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2017 09:01 CEST

Försvarsmakten befinner sig just nu mitt i arbetet med att bygga upp en permanent närvaro med fasta förband på Gotland och delar av den 18.e stridsgruppen ska senare i år vara på plats på ön för att lösa sina uppgifter, i enlighet med det beslut som regeringen fattade 2015.

Statsminister Stefan Löven och försvarsminister Peter Hultqvist kommer att besöka både gamla och nya försvarsdelar på Gotland och få möjligheten att träffa soldater från både stridsgruppen och de rotationsförband som nu löser uppgifter på ön. Det blir även en förevisning på förbandens utrustning och materiel.

Överste Mattias Ardin, Försvarsmaktens chef för Gotland, står som värd för besöket.
Media bjuds in att delta under hela besöket och när dagen rundas av vid ca 12:15 finns möjlighet att ställa frågor till ministrarna samt Försvarsmaktens personal under en pressträff.

Tid: 19 april, kl. 08:30 vid grindarna till F17 G, Visby flygplats. Det finns möjlighet att få transport från den civila flygplatsen eller Clarion Hotell Wisby på Strandgatan 6 i Visby på morgonen, detta måste då föranmälas enligt kontaktuppgifter nedan.

Plats: Vi kommer att besöka flera av de delar som Försvarsmakten idag har på Gotland. Vi börjar på F17 G, Visby flygplats, men kommer att förflytta oss till Sjöbevakningscentralen i centrala Visby samt till Tofta skjutfält för olika genomgångar. Transport ordnas för medföljande, anmäl dina behov i samband med din besöksanmälan.

Anmälan: Görs till Försvarsmaktens kommunikationsansvarig på Gotland Therese Fagerstedt, telefon: 0700 517 517 eller mail therese.fagerstedt@mil.se senast 18 april klockan 16.00. I anmälan önskar vi ditt namn, personnummer samt vilket media du representerar. 
Glöm inte att anmäla om du behöver hämtning eller transport under dagen.

Övrigt: Begränsat antal platser!

På onsdag, 19 april, besöker både statsministern och försvarsministern Försvarsmaktens verksamhet på Gotland. De kommer att besöka både nya och gamla försvarsdelar på ön och dessutom få möjlighet att träffa soldater. Media kan följa med under hela besöket och vid lunch hålls en pressträff med möjlighet att ställa frågor till både Försvarsmaktens personal samt de bägge ministrarna. Välkomna!

Läs vidare »
Media no image

Pressträff: ÖB kommenterar försvarsgruppens överenskommelse

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 11:39 CET

Med anledning av Försvarsgruppens besked om tillskott till Försvarsmakten finns överbefälhavaren, general Micael Bydén tillgänglig för att svara på medias frågor.

Plats: Flygskolan på Malmen i Linköping.

Tid: 1330-1400.

Anmälan, med namn och personnummer, ska ske senast klockan 13:00 till Lasse Jansson, informationschef vid Helikopterflottiljen, telefonnummer 076-145 05 67.

Med anledning av Försvarsgruppens besked om tillskott till Försvarsmakten finns överbefälhavaren, general Micael Bydén tillgänglig för att svara på medias frågor.

Läs vidare »
Media no image

Livgardet övar i centrala Stockholm 8 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 07:45 CET

Onsdagen 8 mars genomför Livgardets livbataljon en övning som delvis äger rum i centrala Stockholm. Under övningen marscherar cirka 100 soldater och officerare från Kavallerikasern på Lidingövägen till Centralstationen. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Personalen marscherar från Kavallerikasern cirka klockan 9.30 - 10.00 och rör sig därefter via Sturegatan och Kungsgatan ner till Centralstationen där de fortsätter med pendeltåg till sitt övningsområde som ligger norr om Stockholm. Förutom Livgardet ingår även personal från Ledningsregementet i Enköping i övningen.

Syftet med övningen är att träna en tillfälligt sammansatt styrka i att lösa en uppgift med kort varsel utan tidigare samövning.

– Att samöva med olika enheter i Mälardalen är viktigt för att de deltagande enheterna ska kunna agera effektivt tillsammans vid ett scenario där Sverige har förhöjd beredskap, säger major Johan Modigh som deltar i planeringen.

Under övningen bär personalen stridsutrustning och vapen. Övningen övervakas av övningsledare och militärpolis. Vid passage över vägar kan tillfälliga avspärrningar förekomma.

Soldaterna som övar tillhör Livgardets livbataljon som även ansvarar för en stor del av den statsceremoniella tjänsten vid Stockholms slott samt soldater från Ledningsregementets 111:e ledningsplatskompani.

Vid frågor eller önskemål om besök från media, vänligen kontakta informatör Björn Westerdahl 0705-52 97 18 eller major Johan Modigh 0733-24 78 42.

Livgardets livbataljon genomför övning med cirka 100 soldater och officerare i centrala Stockholm, onsdagen den 8 mars. Ingen skottlossning kommer att förekomma.

Läs vidare »
Media no image

Försvarsmakten söker fler kvinnor

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 15:00 CET

I samband med internationella kvinnodagen genomför Försvarsmakten rekryteringsevent på en rad orter i västra Sverige. Syftet är att få fler kvinnor till myndigheten. I dag är totalt 17 procent av Försvarsmaktens personal kvinnor, bland officerare är nivån ungefär 7 procent och bland gruppbefäl, soldater och sjömän är siffran 10 procent. Det är alldeles för lite – målet är att minst 30 procent av de anställda ska vara kvinnor.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och Försvarsmakten uppmärksammar det med rekryteringsevent av flera förband på följande platser:

F 7 Lidköping, Trollhättan P 4 Borås, Alingsås Lv 6/FMTS Ullared, Varberg FömedC Göteborg TrängR Falköping, Uddevalla Ing 2 Jönköping, Tranås K 3 Örebro, Karlstad

För mer information om tidpunkter och platser, kontakta respektive förbands kontaktperson.

Förband, ort, plats, POK
F 7 Lidköping Utanför ingången till Kopparporten Linda Tengdahl
linda.tengdahl@mil.se 0708-311 839

F 7 Trollhättan Drottningtorget Linda Tengdahl 
linda.tengdahl@mil.se0708-311 839

TrängR Falköping Järnvägsstationen Robin Krona
robin.krona@mil.se072-171 31 66

TrängR Uddevalla Torp Köpcentrum Robin Krona
robin.krona@mil.se 072-171 31 66

P 4 Borås Knalleland Linnéa Widhja 
linnea.widhja@mil.se076-898 99 15

P 4 Alingsås Vimpeln vid ICA Maxi Linnéa Widhja
linnea.widhja@mil.se076-898 99 15

FömedC Göteborg Frölunda Torg Maria Furuwidh
maria.furuwidh@mil.se 073-430 56 12

Ing 2 Jönköping A6 Center Kajsa Bonta
kajsa.bonta@mil.se 070-979 25 98

Ing 2 Tranås Klockareplan, Torget Kajsa Bonta
kajsa.bonta@mil.se 070-979 25 98

K 3 Örebro Mariebergs Köpcentrum Fredrik Steen
fredrik.steen@mil.se 072-396 90 84

K 3 Karlstad Karlstad universitet Fredrik Steen
fredrik.steen@mil.se 072-396 90 84

Lv 6/FMTS Varberg Varbergs Galleria Dragana Zivanovic
dragana.zivanovic@mil.se 070-148 44 39

Lv 6/FMTS Ullared Ingången till Gekås Dragana Zivanovic
dragana.zivanovic@mil.se 070-148 44 39

I samband med internationella kvinnodagen genomför Försvarsmakten rekryteringsevent på en rad orter i västra Sverige. Syftet är att få fler kvinnor till myndigheten.

Läs vidare »
Xqurll64rifdxhzorlkn

ÖB kommenterar budgetunderlaget för 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 12:09 CET

Media no image

INBJUDAN TILL KURS ”UPPDRAG I KONFLIKTZON”

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 12:01 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

När: 8 – 14 maj 2017

Plats: K3, Karlsborg

Kostnad: 7000 kr per deltagare (kostnaden täcker mat & logi). I den mån skyddskläder och annan utrustning behövs, tillhandahålls det på plats. Försvarsmakten utgår från att deltagarna är försäkrade via respektive arbetsgivare.

Kursen ”Uppdrag i konfliktzon” är en uppdaterad version av den grundkurs ”Överlevnad” som sedan 1996 har utbildat fler än 140 deltagare från svenska medier.

Delar av ingående utbildningsmoment:

* Grundläggande överlevnad, varm och torr med tillräckligt näringsintag

* Uppträdande vid vägspärr

* Mineawareness, agerande vid risk för minor, provisoriska laddningar och vägbomber

* Sjukvård, omedelbart omhändertagande, egensjukvård

* Personliga säkerhetsåtgärder i högriskmiljöer

* Övernattning under provisoriska förhållanden

* Gisslan/kidnapping, uppträdande i fångenskap

* Vapenkännedom, utländska och svenska eldhandvapen

* Kännedom stridsfordon, riskminimering samt hur närma sig/söka skydd


Anmälan med namn, personnummer och företag görs senast 27/3 via mejl till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Det finns ett begränsat antal kursplatser vilket gör att det är lämpligt att skriva en motivering om varför just DU skall erhålla en kursplats.

Bekräftelse på deltagande alt icke deltagande meddelas via mail efter att ansökningstiden har gått ut. Frågor om kursen kan mailas till overlevnadsskolan-k3@mil.se

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Högkvarterets Informationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • info@mil.se
  • 08-788 8888

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.