​MARINEN ÖVAR AURORA 20 BLIR SWENEX 20

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 14:50 CEST

Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20. Se pressmeddelandet för mer information samt information om pressaktiviteter.

Pressinbjudan: Utnämningsceremoni av ställföreträdande arméchef Laura Swaan Wrede

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 10:43 CET

Arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson inbjuder medierna att närvara vid befordrings- och utnämningsceremoni av överste Laura Swaan Wrede till brigadgeneral och ställföreträdande arméchef. Efterföljande pressträff genomförs med arméchefen och den nyutnämnda ställföreträdaren.

Tid: tisdag 31/3 2020 klockan 14:00 prick (-15:30).

Plats: Kavallerikasern (fd K1), Lidingövägen 28, Stockholm. Samling utanför vakten (portalen). Ceremonin kommer att hållas utomhus på kaserngården (reservplats vid dåligt väder enligt anvisningar på plats).

Anmälan: till arméns kommunikationschef Michael Jarl på e-post michael.jarl@mil.se alternativt på sms 070-309 76 17. Deltagares namn samt personnummer ska anmälas.

Inbjuder media att närvara vid befordrings- och utnämningsceremoni av överste Laura Swaan Wrede till brigadgeneral och ställföreträdande arméchef. Tisdag 31/3 2020 klockan 14:00, Kavallerikasern (fd K1), Lidingövägen 28, Stockholm.

Läs vidare »

Marinen övar ubåtsjakt på Västkusten

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 08:46 CET

Mellan 18-25 mars övar marinen ubåtsjakt i vattnen norr om Marstrand. I övningen deltar korvetter, minröjningsfartyg, ubåt, olika typer av helikoptrar, soldater på land samt mindre båtar i skärgården.

– Försvarsmaktens ska kunna fungera i fred, kris och krig. Det är viktigt att vi löser våra uppgifter trots att resten av samhället har det svårt, som till exempel nu när coronasmittan får stor påverkan.

Anledningen till att vi övar på västkusten är dels att miljön här skiljer sig från Östersjön. Dessutom är västkusen ett viktigt strategiskt område där stora delar av svensk olje- och livsmedelsimport kommer in. Slutligen är västkusten porten till Östersjöinloppen där mycket sjöfart går, säger kommendör Jon Wikingsson, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och ansvarig för övningen.

Möt Försvarsmakten

Med anledning av Corona/Covid-19 tar vi inte emot några besök ombord på fartygen. Där emot finns möjlighet att intervjua chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Jon Wikingsson, samt personal från besättningen i samband med att HMS Carlskrona gör ett kortare kajstopp i Göteborg.

Plats: Stigbergskajen Dag: fredag 20 mars Tid: 09.30

Anmälan: via e-post till melina.westerberg@mil.se senast 17.00 torsdag 19 mars. Ytterligare information: Melina Westerberg, 072 395 18 55.

Med hänsyn till coronasmittan kommer pressträffen att genomföras utomhus. Vi uppmanar samtliga deltagare att visa hänsyn och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför mötet:

- Avstå att närvara om du känner dig minsta lilla sjuk - Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Det finns även möjlighet till telefonintervjuer, kontakta Melina Westerberg för anmälan.

18-25 mars övar marinen ubåtsjakt i vattnen norr om Marstrand. I övningen deltar korvetter, minröjningsfartyg, ubåt, olika typer av helikoptrar, soldater på land samt mindre båtar i skärgården.möjlighet att intervjua chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, samt personal från besättningen i samband med att HMS Carlskrona gör ett kortare kajstopp i Göteborg, fredag 20 mars Tid: 09.30.

Läs vidare »

Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2020 12:16 CET

I samband med internationella kvinnodagen på söndag den 8 mars genomför Försvarsmakten informationsevent på fjorton orter runt om i Sverige.

Skarpskjutning med arméns nya vapensystem

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 14:41 CET

En granatkastarpluton med fyra vagnar från Skaraborgs regemente, understödda av delar ur tungtransportkompaniet, genomför övningen i Dalarna i slutet av veckan. i samband med det sker förevisning lördag 29 februari.

Transportsoldater från Skaraborg övar i nedre Norrland

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2020 13:34 CET

Under helgen kommer ett antal militärlastbilar och -personbilar att förflytta sig på de större vägarna i Dalarna, Västernorrland, Gävleborg samt södra Jämtland Härjedalen.

Stor försvarsövning i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 17:29 CET

Den 14–15 februari kommer delar ur Livgardet att öva strid i bebyggelse i området runt Seminariet. Under samma period övar Göta ingenjörregemente på att bygga Krigsbro 5 från Mellanholmen till fastlandet. Försvarsmakten bjuder in media till enskilda intervjuer lördag den 15 februari kl. 13.00–15.00 kan du möta oss på Stora Torget.

Pressinbjudan – var med när Försvarsmakten landar jätteplan i Östersund

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 16:15 CET

Söndag den 9 februari kl 11:45 kommer Försvarsmakten att landa ett Boeing C-17 på Östersunds flygplats. Media bjuds in för att komma ombord på planet, ställa frågor till representanter från Försvarsmakten och besättning från Strategic Airlift Capability program (SAC). Samt att flyga till Visby se inbjudan.

Inbjudan till kurs "Uppdrag i konfliktzon"

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2020 15:23 CET

Inbjudan till en veckokurs i Karlsborg 11-17 maj 2020 anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar.

Pressinbjudan: Norrbottens flygflottilj övar i nedre Norrland

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 15:14 CET

Under vecka fyra genomför F 21 flygverksamhet i nedre Norrland I samband med det flyger vi med Jas 39 Gripen från Åre Östersund flygplats. Media inbjuds att följa första landningen, tankningen och efterföljande start samt träffa överste Claes Isoz, chef för Norrbottens flygflottilj tisdag 21 januari.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.