Första Sjukhuskompaniet övar på Göteborgs garnison mellan den 8 och 26 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 12:56 CEST

Första sjukhuskompaniets personal genomför en krigsförbandsövning. Runt 200 personer kommer att vara med i övningen. Syftet är att öva förmågan att minimera skador och lidande vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället.

Media är välkomna att besöka övningen

När: tisdag den 16 oktober klockan 09.00 – 11.00

Plats: Göta Älvsgatan, Käringberget.

Samling sker i vakten enligt överenskommelse.

Anmälan: I och med att området är tillträdesskyddat och det råder fotoförbud måste besöksanmälan göras och fototillstånd sökas. Det görs med för- och efternamn, personnummer och i de fall bil används även registreringsnummer. Anmäl senast den 15 oktober klockan 15.00 till ulrika.roos@mil.se.

Har ni frågor kontakta Ulrika Roos, kommunikationschef, mobil 070-639 84 13


Fakta

Bakgrund sjukhuskompanierna
År 2013 startade arbetet med att upprätta och bemanna de två nya moderna sjukhuskompanierna i Göteborg. I Sverige är kompanierna unika då de som tidigare fanns avvecklats.

Vad är ett sjukhuskompani
Ett sjukhuskompani är ett mobilt sjukhus som byggs upp av flera olika tältmoduler. Det är flexibelt och kan sättas upp var som helst på lämplig plats. Själva sjukhuset är stort som en fotbollsplan. Till det kommer plats för boende, hygien, stabsplats, militärt kok, verkstad, tvätteri, upp­ställningsplats för containrar och fordon samt avsides helikopterlandningsplats. Kompaniet är självförsörjande på el och de kan rena och lagra stora mängder vatten. Fullt utbyggt motsvarar ett sjukhuskompani ytan av sex fotbollsplaner.

Sjukhuset
Sjukhuset har akutrum, operationsbord, röntgen, intensivvårdsavdelningar samt sterilenhet för iordningställande av operationsutrustning. Kompaniet ska kunna vårda intensivvårdspatienter och genomföra kirurgiska ingrepp per dag. En del, som kan liknas vid en primärvårdsmottagning, ska kunna hålla vårdplatser samtidigt. Därutöver finns apotek, laboratorium och tandläkarmottagning.

Sjukhuskompaniernas personal
På kompanierna finns officerare, soldater och civilanställda. Majoriteten är hälso- och sjukvårdspersonal och det finns kategorier som arbetar heltid, deltid eller är pliktplacerad personal.

Läs mer på forsvarsmakten.se/fomed eller följ oss på facebook.com/Fomedc och instagram.com/forsvarsmedicincentrum

​Första sjukhuskompaniets personal genomför en krigsförbandsövning. Runt 200 personer kommer att vara med i övningen. Syftet är att öva förmågan att minimera skador och lidande vid kris, krig och stora påfrestningar på samhället. Media är välkomna att besöka övningen, tisdag den 16 oktober klockan 09.00 – 11.00 vid Göta Älvsgatan, Käringberget.

Läs vidare »

Jämställdhet i militär verksamhet – en nyckel till ökad försvarsförmåga

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:56 CEST

Pressmeddelande, Marinens dag

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 12:27 CEST

Lördagen den 15 september är du välkommen till oss vid Haninge garnison på Berga, då öppnar vi grindarna till området för allmänheten. Under dagen kommer du kunna prata med både sjömän, soldater, officerare. Du kommer kunna prova på en rad olika aktiviteter som att åka stridsbåt, gå ombord på marinens största fartyg HMS Belos, besöka fartyg och testa på att bära vår utrustning. Grindarna står öppna från kl. 10:00 fram till 14:00 och det finns möjlighet att köpa enklare lunch på plats.

Haninge garnison inrymmer bland annat Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och Marinbasen. Hos oss utbildas soldater och sjömän och det är även här som marinen har en av sina större baser.

Mer information finns på: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/marinens-dag-2018/

Inpassering

För att komma in på regementet behövs ingen legitimation men vill du gå ombord på HMS Belos och HMS Kullen krävs det att du som besökare kan styrka att du har svenskt medborgarskap.

Information om giltigt ID

Giltig legitimation för att styrka svenskt medborgarskap är nationellt ID-kort eller svenskt pass utfärdat av svensk myndighet. Svenskt körkort räknas inte ensamt som giltig legitimation utan behöver kompletteras med ett aktuellt personbevis för pass, se informationen nedan.

Saknar du pass eller nationellt ID-kort?

Då godtas följande legitimationer tillsammans med personbevis för pass för att styrka svenskt medborgarskap:

Svenskt körkort

Svenskt SIS-märkt id-kort

Skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige

Svenskt tjänste- eller id-kort utfärdat av statlig myndighet

Barn upp till 18 år medföljer i målsmans sällskap. För barn från 13 år och uppåt, utan målsmans sällskap, gäller samma regler som för vuxna.

Vid frågor, hjälp med bilder eller önskemål om besök från media, vänligen kontkata kommunikationschef Jonas Olsson på amf1-info@mil.se.

​Lördagen den 15 september öppnar vi grindarna till Haninge garnison på Berga för allmänheten. Grindarna står öppna från kl. 10:00 fram till 14:00.

Läs vidare »

Historisk rikshemvärnschef lämnar över befälet

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 16:07 CEST

Den 31 augusti lämnar rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg över till sin efterträdare Stefan Sandborg. Media inbjuds att följa ceremonin på Hemvärnets stridsskola fredag den 31 augusti.

Roland Ekenberg är den rikshemvärnschef som tjänstgjort längst sedan Hemvärnets grundande 1940. Under hans tid har Hemvärnet genomgått stora moderniseringar och står i dag för nästan halva Försvarsmaktens krigsorganisation. Hans efterträdare Stefan Sandborg har bland annat varit chef för chef för 2. brigaden och ställföreträdande regementschef på Skaraborgs regemente och Livgardet.

Hemvärnet är med sina fyrtio bataljoner en nationell resurs och kan inom ett dygn verka över hela landet. Förutom de militära huvuduppgifterna, att skydda, bevaka och ytövervaka så bidrar hemvärnssoldater varje år med ett betydande stöd till det civila samhället vid exempelvis skogbränder, oljesanering, eftersök och översvämningar.

Överlämningen hålls på Hemvärnets stridsskola vid Mälaren strax söder om Stockholm. Klockan 16 startar ceremoni då fanan överlämnas och tre musikkårer ur Hemvärnet deltar. De tre musikkårerna, Hemvärnets musikkår Uppsala, Hemvärnets musikkår Södertörn, och Hemvärnets musikkår Östergötland representerar de tre stridskrafter som hemvärnsförbanden stödjer.

Media är varmt välkomna att bevaka ceremonin, anmäl gärna önskemål om intervjuer till Therese Åkerstedt, chefredaktör Tidningen Hemvärnet.

Ni kan läsa mer om Hemvärnet på hemvarnet.se.

Adress:

Hemvärnets Stridsskola, HvSS (sök på Google maps)

Vällinge (Vällingevägen)
145 90 NORSBORG

Kontaktperson:

Therese Åkerstedt, chefredaktör Tidningen Hemvärnet

red@tidningenhemvarnet.se

0704-800 570

Den 31 augusti lämnar rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg över till sin efterträdare Stefan Sandborg. Media inbjuds att följa ceremonin på Hemvärnets stridsskola fredag den 31 augusti.

Läs vidare »

Försvarsmaktens flygdag i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 15:59 CEST

Pressträff med Försvarsministern och ställföreträdande insatschef med anledning av brandbekämpningen i Ljusdal

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 06:01 CEST

Pressträff med ÖB och försvarsministern med anledning av brandbekämpningen

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 09:11 CEST

Försvarsmakten kallar i kväll in Hemvärnet – största hemvärnsövningen sedan 1975

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 19:32 CEST

Flygvapenövning 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:15 CEST

Pressinbjudan till Mediedag i övning SWENEX 18 - Marinens största nationella övning 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 15:48 CEST

Marinen bjuder in media för en förevisning av ett antal övningsmoment. Det finns också möjlighet att samtala med övningsdeltagare. Onsdag 23/5 kl 13:45 – 15:30 Plats: Haninge Garnison, Berga

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.