Försvarsmaktens flygdag i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 15:59 CEST

Pressträff med Försvarsministern och ställföreträdande insatschef med anledning av brandbekämpningen i Ljusdal

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 06:01 CEST

Pressträff med ÖB och försvarsministern med anledning av brandbekämpningen

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 09:11 CEST

Försvarsmakten kallar i kväll in Hemvärnet – största hemvärnsövningen sedan 1975

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 19:32 CEST

Flygvapenövning 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:15 CEST

Pressinbjudan till Mediedag i övning SWENEX 18 - Marinens största nationella övning 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 15:48 CEST

Marinen bjuder in media för en förevisning av ett antal övningsmoment. Det finns också möjlighet att samtala med övningsdeltagare. Onsdag 23/5 kl 13:45 – 15:30 Plats: Haninge Garnison, Berga

​Invigningsceremoni Gotlands regemente P 18

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:19 CEST

Återupprättandet av Gotlands regemente P 18 kommer att uppmärksammas under en ceremoni vid Oscarsstenen på Visborgsslätt i Visby måndagen den 21 maj. Presstillfälle: Ca 11:15 – 12:00 i anslutning till ceremoniplatsen, eventuellt kan transport ordnas mellan Arlanda och Visby. Meddela i anmälan önskemål om transport.

Livgardet övar i Stockholm 12-15 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 11:16 CEST

Från lördagen den 12 maj till tisdagen den 15 maj kommer cirka 200 soldater ur Livgardets Livbataljon öva i centrala Stockholm. Soldaterna kommer att synas när de genomför övningsmoment i flera delar av huvudstaden, bland annat kommer de fira sig nedför en bergvägg med hjälp av rep.

Under helgen övar soldater ur Livbataljonen framför allt inomhus i norra Stockholm, men under söndag eftermiddag kommer de att marschera till fots från Norrmalm och norrut för att genomföra stridsmoment inomhus.

Under måndagen inleds övningsmoment i Vasastan och soldater kommer därefter röra sig i mindre grupper i centrala delar av Stockholm. Totalt rör det sig om cirka 200 soldater.

På måndag eftermiddag/kväll genomför soldaterna firning nedför bergväggen vid Fjällgatan ned mot Stadsgårdsleden. Övningen avslutas under tisdagen på hemmakasernen på Lidingövägen. Ingen skottlossning kommer att ske utomhus under den här övningen.

Soldaterna som övar tillhör Livgardets Livbataljon. Det är det insatsförband som vid höjd beredskap, krig och svåra påfrestningar i samhället bevakar och skyddar viktiga objekt och verksamheter i Stockholmsområdet. Därför övar nu soldaterna i den miljö de ska försvara.

I fredstid ansvarar Livbataljonen för en stor del av bevakningen och den statsceremoniella tjänsten (beriden högvakt etc.) vid Stockholms- och Drottningholms slott.

Kontakt: Kommunikatör Jenny Ringström 070 886 54 14, jenny.ringstrom@mil.se

Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor sedan 1521. Mest kända är vi kanske för våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten. Vi svarar även för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt som är en av landets fyra militärregioner leds från Livgardet. För mer information: www.forsvarsmakten.se/livgardet och www.facebook.com/livgardet.

Från lördagen den 12 maj till tisdagen den 15 maj kommer cirka 200 soldater ur Livgardets Livbataljon öva i centrala Stockholm. Soldaterna kommer att synas när de genomför övningsmoment i flera delar av huvudstaden, bland annat kommer de fira sig nedför en bergvägg med hjälp av rep.

Läs vidare »

Påminner om förevisning om hotbild - handgranater, hemmagjorda bomber och kraftfulla fyrverkeripjäser

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:40 CEST

Handgranater, hemgjorda bomber och kraftfulla fyrverkeripjäser, så kallade ”bangers”. Hur farliga är de och vilka skador kan en explosion orsaka på barn och vuxna?

Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö, bjuder in till en förevisning av hotbilden mot människor i samhället. Swedec kommer att genomföra en demonstrationssprängning och på plats finns experter från Swedec, Nationellt forensiskt centrum och en kirurg från Försvarsmakten för att svara på frågor om bland annat risker, skador och vad man ska göra om man hittar explosiva föremål.

Tid: Tisdagen 8 maj klockan 12.30–15.30
Samlingsplats: Ridhuset, Ränneslätt i Eksjö
Anmälan: Namn, personnummer, tidskrift senast 7 maj kl. 10.00 till
kommunikationschef Monica Sandsvik Svensson,
epostadress: monica.sandsvik-svensson@mil.se

Möjligheter till enskilda intervjuer finns.
Aktiviteten äger rum under Swedec EOD Exercise 2018, SEE-18, som är en
ammunitionsröjningsövning inom ramen för totalförsvaret.

I rollen som totalförsvarets kompetenscentrum vill vi och övriga totalförsvarsaktörer

medvetandegöra medborgarna om hotet. Swedec bedriver utbildning, teknik- och
metodutveckling med mera inom området ammunitions- och minröjning.

Handgranater, hemgjorda bomber och kraftfulla fyrverkeripjäser, så kallade ”bangers”. Hur farliga är de och vilka skador kan en explosion orsaka på barn och vuxna? Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö, bjuder in till en förevisning av hotbilden mot människor i samhället tisdag 8 maj kl 12:30-15:30.

Läs vidare »

Att vara medveten om hotet - och förhålla sig till det

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:54 CEST

Handgranater, hemgjorda bomber och kraftfulla fyrverkeripjäser, så kallade ”bangers”. Hur farliga är de och vilka skador kan en explosion orsaka på barn och vuxna?

Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö, bjuder in till en förevisning av hotbilden mot människor i samhället. Swedec kommer att genomföra en demonstrationssprängning och på plats finns experter från Swedec, Nationellt forensiskt centrum och en kirurg från Försvarsmakten för att svara på frågor om bland annat risker, skador och vad man ska göra om man hittar explosiva föremål.

Tid: Tisdagen 8 maj klockan 12.30–15.30
Samlingsplats: Ridhuset, Ränneslätt i Eksjö
Anmälan: Namn, personnummer, tidskrift senast 7 maj kl. 10.00 till
kommunikationschef Monica Sandsvik Svensson,
epostadress: monica.sandsvik-svensson@mil.se

Möjligheter till enskilda intervjuer finns.
Aktiviteten äger rum under Swedec EOD Exercise 2018, SEE-18, som är en
ammunitionsröjningsövning inom ramen för totalförsvaret.

I rollen som totalförsvarets kompetenscentrum vill vi och övriga totalförsvarsaktörer
medvetandegöra medborgarna om hotet. Swedec bedriver utbildning, teknik- och
metodutveckling med mera inom området ammunitions- och minröjning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.