10 000 armésoldater övar i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 18:18 CET

Marinen säkrar hamnar på västkusten

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:14 CET

Marin beredskapsövning på Västkusten

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 15:36 CET

Media inbjuds att lördagen den 16 mars klockan 1030-1600 följa delar av marinövningen till sjöss ombord på HMS Härnösand samt amfibiebataljonens stridsbåtar då de genomför olika moment där de säkrar hamnar. Möjligheter finns också att prata med Försvarsmaktens insatschef, marinchefen och ställföreträdande marinchefen. Det är ett begränsat antal platser ombord på fartygen.

Försvarsmakten uppmärksammar internationella kvinnodagen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 12:21 CET

I samband med internationella kvinnodagen på fredag den 8 mars genomför Försvarsmakten rekryteringsevent på 21 orter runt om i Sverige.

Här har alla möjlighet att möta vår personal och få information om hur det är att tjänstgöra i vår organisation och särskilt hur det är att vara kvinna i verksamheten.

I dag är knappt en femtedel av vår personal kvinnor. Vårt arbete med att öka den andelen fortsätter. Ett jämställt försvar är ett starkare försvar.

För mer information om tidpunkter och platser, kontakta respektive förbands kommunikationschef.

Förband Plats/Ort Kontaktperson Telefon
F 7 Trollhättan,
Överby Köpcentrum (Etage)
Linda Tengdahl 070-831 18 39
F 7 Uddevalla, Torp köpcentrum Elin Johansson 073-338 61 75
Fältjägargruppen Östersund, Galleria Kärnan Tove Stillfjord 070-204 80 79
Gävleborgsgruppen Valbo, Valbo Köpcentrum Malin Åström 070-357 36 87
Dalregementsgruppen Falun, Estraden (Stora Torget) Therese Alatalo 073-704 72 11
P 7 Malmö, Emporia köpcentrum
Hyllie, Huvudingång plan 2
Jessica O.Lot 070-857 45 68
P 4 Skövde, Commerse köpcentrum Linnea Widhja 076-898 99 15
Ing 2  Jönköping, Asecs Center Kajsa Bonta 070-979 25 98
Hkpflj Linköping, Galleria Gränden Linda
Bergendorff
072-353 65 14
Hkpflj Linköping,
Lilla Torget (Gyllentorget)
Linda
Bergendorff
072-353 65 14
Hkpflj Norrköping, Galleria Linden Linda
Bergendorff
072-353 65 14
Blekinge
Hemvärnsbataljon
Karlskrona,
Wachtmeister galleria
Désireé Ebbesson 072-384 55 33
F 17 med fler förband Växjö, Grand samarkand Charlotte "Lotta" 
Gustafsson
073-079 37 20
F 17 med fler förband Kristianstad, C4 shopping Charlotte "Lotta"
Gustafsson
073-079 37 20
F 17 med fler förband Ronneby, ICA Maxi Charlotte "Lotta"
Gustafsson
073-079 37 20
K 3 Karlstad, Mitticyty-gallerian Catrine
Halvardsson
072-388 08 41
LSS Uppsala, Stora torget Anna-Karin
Eskemyr
070-945 89 10
TrängR Borås, Pallashuset Fredrika Rautiaho 070-970 71 34
Lv 6 Ullared, GeKås Nicole Grieves 072-287 17 31
FMTS Halmstad, Hallarna
köpcentrum
Annicka Ericsson 073-338 69 85
FömedC Göteborg, Högsbo 421 Edvin Miller 073-522 42 47

I samband med internationella kvinnodagen på fredag den 8 mars genomför Försvarsmakten rekryteringsevent på 21 orter runt om i Sverige.

Läs vidare »

INBJUDAN TILL KURS ”UPPDRAG I KONFLIKTZON”

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 13:11 CET

Stort intresse för att bli specialist i Hemvärnet

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 14:59 CET

Pressinbjudan: Försvarsmakten övar på att skydda Uppsala garnison

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:57 CET

Det utländska underrättelsehotet mot Sverige är numera en del av normalbilden och bedrivs dagligen året runt. Soldater och flyg kommer därför under torsdagen att öva på att skydda Uppsala garnison.

I början av nästa år flyttar den nyinrättade Flygstaben till Uppsala garnison, Ärna.

Redan i dag är garnisonen ett av Försvarsmaktens många skyddsobjekt som omfattas av tillträdes- och fotoförbud, men dess betydelse ökar ännu mer när Flygstaben flyttar in.

Under torsdagen kommer därför personal ur Luftstridsskolan och Livgardet att öva på att förstärka skyddet av Uppsala garnison. Även helikopter och flyg kommer att delta.

Media inbjuds att följa övningen men också passa på att ställa frågor kring hur Försvarsmakten arbetar med skyddet av skyddsobjekt till chefen för Luftstridsskolan och Uppsala garnison, överste Robert Nylén.

Tid: Torsdagen den 20 december kl 1030.

Plats: Utanför vakten vid Uppsala garnison, Ärna.

Föranmälan: Sker till info@mil.se alt 08-788 88 88 senast kl 0900 på torsdag. Medtag giltig legitimation.

Frågor: Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, Mobil: +46 70 388 11 80

Under torsdagen kommer personal ur Luftstridsskolan och Livgardet att öva på att förstärka skyddet av Uppsala garnison. Även helikopter och flyg kommer att delta. Media inbjuds att följa övningen men också passa på att ställa frågor kring hur Försvarsmakten arbetar med skyddet av skyddsobjekt till chefen för Luftstridsskolan och Uppsala garnison, överste Robert Nylén.

Läs vidare »

Svenska soldater åter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:49 CET

Efter sex månader i ett av världens farligaste länder, hedras nu soldaterna för sina insatser vid en medaljceremoni i Kungliga tennishallen.

FN:s bidrag i Mali är en av de farligaste insatserna i modern tid. Det senaste halvåret har Amfibieregementet ansvarat för det svenska bidraget, nu kommer soldaterna hem. Amfibieregementet är tacksamma för att vi på fredagen den 14 december kommer kunna medaljera samtliga soldater som nu har avslutat sin tjänstgöring i Mali.

Utöver ca 700 amfibiesoldater, och anhöriga till de som medaljeras, deltar H.K.H Prins Carl Philip, major i amfibiekåren, Försvarsministern Peter Hultqvist och Överbefälhavaren Micael Bydén.

Tid och plats
Fredag 14 december kl 1040, mötesplats huvudingången, Kungliga tennishallen. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua försvarsminister Peter Hultqvist, Överbefälhavare Micael Bydén, förbandschef Adam Camél och soldater ur malistyrkan.

Anmälan
Senast fredag kl 08:30 via e-post till jonas.k.olsson@mil.se

Kontaktperson och frågor
Kommunikationschef Jonas Olsson 070-886 88 31, vid Amfibieregementet.
Skicka sms om jag inte svarar så ringer jag upp.

Fakta
MINUSMA står för “The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Sveriges Försvarsmakt bidrar genom underrättelser till Minusma:s prioriterade uppgifter enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 2364 (2017). Det svenska bidraget regleras i Prop. 2016/17:128.

Sedan 2015 ingår Sverige i FN-insatsen MINUSMA i Mali. MINUSMA är en multidimensionell insats bestående av en civil, en polisiär och en militär organisation som leds av den svenske generallöjtnanten Dennis Gyllensporre. Uppgiften för det svenska styrkebidraget är att inhämta och bearbeta information till underrättelser för att FN ska uppfylla sitt mandat på bästa sätt

Efter sex månader i ett av världens farligaste länder, hedras nu ca 700 soldaterna för sina insatser i Mali vid en medaljceremoni i Kungliga tennishallen fredag 14 december kl 10:40. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua försvarsminister Peter Hultqvist, Överbefälhavare Micael Bydén, förbandschef Adam Camél och soldater ur malistyrkan.

Läs vidare »

Försvarsmaktens julgransflygning tisdag 18 december inställd

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 10:28 CET

Denna sidan uppdateras med eventuella ändringar av rutter och tider.

Försvarsmaktens julgransflygningar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 15:40 CET

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.