Cwqck4vguwypbd1fwbpg

Ett unikt tillfälle att besöka dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:44 CEST

Onsdagen den 18/4 2018 inbjuds media att besöka HMS Belos med tillhörande ubåtsräddningsfarkost. Där det kommer att finnas möjlighet att möta personal.

Jgiqeossg7p1la67iizz

Ett unikt tillfälle att besöka dykeri och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 08:37 CEST

Fredagen den 13/4 2018 inbjuds media att besöka HMS Belos med tillhörande ubåtsräddningsfarkost. Tid och plats: fredag 13/4, klockan 10.30, Arendal (mitt emot Volvomuséet), Göteborg

W5qcgwjxldor9wu4puz4

Vägbomber och kidnappning - uppdrag i konfliktzon kursinbjudan

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 12:46 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Försvarsmaktens Kommunikationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar. När: 14 – 20 maj 2018 Plats: K3, Karlsborg

Media no image

Försvarsmakten presenterar budgetunderlaget för 2019

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 11:18 CET

Var: Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm.

När: Torsdagen den 1 mars klockan 1000.

Deltagare: Överbefälhavare, general Micael Bydén samt Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Möjlighet till enskilda intervjuer finns.

Anmälan: Till telefon 08-788 88 88 eller info@mil.se

Vid anmälan ska fullständigt namn och personnummer uppges och till pressträffen ska giltig legitimation medföras. Anmälan ska ske senast den 1 mars klockan 0900. 

Media ombeds vara ute i god tid då inpasseringen tar tid och det är begränsat med parkeringsplatser.

Vid eventuella frågor kontakta Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, telefon: 070-388 11 80 

Torsdagen den 1 mars överlämnar Försvarsmakten sitt budgetunderlag för 2019 till regeringen. Välkommen till pressmöte där överbefälhavaren, general Micael Bydén och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall berättar om innehållet i budgetunderlaget.

Läs vidare »
Ysrxfstqi6j77i7mdtu4

Ett alltmer svårhanterligt säkerhetsläge

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 12:28 CET

W5qcgwjxldor9wu4puz4

Vägbomber och kidnappning - uppdrag i konfliktzon

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 13:11 CET

Försvarsmaktens Överlevnadsskola inbjuder i samarbete med Försvarsmaktens Kommunikationsavdelning till en veckokurs anpassad efter de utmaningar som kan möta svenska journalister i de riskfyllda miljöer där Försvarsmakten verkar. När: 14 – 20 maj 2018 Plats: K3, Karlsborg

G092tjwj8fey0hrlnv6h

Ett unikt tillfälle att följa verifiering av tabeller för ubåtsräddning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 12:27 CET

Måndagen 15/1 2018 inbjuds media att besöka HMS Belos samt Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska centrum på Marinbasen i Karlskrona.

Media no image

Försvarsmakten önskar God Jul med julgransflygning över Stockholm och Mälardalen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:56 CET

Onsdagen den 13:e december 2017önskar Försvarsmakten och Skaraborgs flygflottilj God Jul med en julgransflygning över Stockholm- och Mälardalsområdet.

Tider och platser kan komma att ändras i ett sent skede beroende på lokalt väder och civil flygtrafik. Ruttändringar innan start publiceras på Facebook Skaraborgs flygflottilj F 7. Ruttändringar under flygning går fort och hinner tyvärr inte meddelas.Var ute i god tid för att inte missa vår julhälsning.

För oss är den här typen av formationsflygning både ett sätt att visa vår närvaro och att önska god jul, samtidigt som det är en bra övning i att planera och genomföra flygning i större formation. Planeringen pågår ända fram till start.

Detaljer om exakta tider och platser har även publicerats på Skaraborgs flygflottilj F 7 facebooksida, och det är även här de eventuella slutliga ändringarna kommer att publiceras.

Onsdagen den 13:e december

14:19 Muskö

14:20 Berga

14:25 Centrala Stockholm

14:28 Arlanda

14:31 Uppsala

Julgransflygningen avbryts efter Uppsala på grund av dagens väderförhållanden.

Observera att tiderna är cirkatider. Rikta ögonen mot skyn i god tid.

Flygplanen kommer att färdas runt 500 km/h på lägst 400 meters höjd. Piloterna kommer att hålla fem till tio meter mellan vingspetsarna under formationsflygningen som totalt tar ungefär en timma.

Vid frågor kontakta:

John Lidman
Kommunikationschef F 7
0708-870078

Vänligen
Försvarsmakten och skaraborga flygflottilj

Onsdagen den 13:e december 2017 önskar Försvarsmakten och Skaraborgs flygflottilj God Jul med en julgransflygning över Stockholm- och Mälardalsområdet

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Förbandet Mali 06 åter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:51 CET

Efter ungefär sex månader i insatsområdet är nu soldaterna i Mali 06 tillbaka på svensk mark. Fredag den 15 december får de ta emot Försvarsmaktens medalj för internationella insatser under en ceremoni vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur.

Sedan 2015 ingår Sverige i FN-insatsen MINUSMA i Mali. MINUSMA är en multidimensionell insats bestående av en civil, en polisiär och en militär organisation som leds av FN:s särskilde representant. Uppgiften för det svenska styrkebidraget är att inhämta och bearbeta information till underrättelser för att FN ska uppfylla sitt mandat på bästa sätt.

Styrkebidraget Mali 06 består av närmare 300 soldater. Norrbottens regemente och jägarbataljonen har ansvarat för att sätta upp styrkan, men den består även av soldater från flera andra förband i Försvarsmakten.

Media är välkomna att vara med då armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, tilldelar soldaterna medaljen under en ceremoni i Arvidsjaur.

Tid och plats
Fredag 15 december kl 09.30, mötesplats vakten vid Arméns jägarbataljon, Arvidsjaur. Ceremonin pågår mellan kl 10.00 och 11.20. Efter ceremonin finns möjlighet att intervjua styrkans chef, övlt Teddy Larsson samt soldater ur styrkan.

OBS!
Under morgonen genomför Mali 06, tillsammans med övrig personal vid jägarbataljonen, en traditionsenlig fackelmarsch. Media är välkomna att närvara även då. Avmarsch från Arméns jägarbataljon kl 07.35 via Västlundavägen-Storgatan till Arvidsjaurs kyrka.

Anmälan
Senast torsdag 14 december kl 15.00 via e-post till info-i19@mil.se

Kontaktperson och frågor
Kommunikationschef Anna-Lena Hesse, tel 073-292 13 95 eller stabschef Arméns jägarbataljon Björn Eliasson tel, 070-508 88 04. Skicka sms om vi inte svarar så ringer vi upp.

Fakta
MINUSMA star för “The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali”. Sveriges Försvarsmakt bidrar genom underrättelser till Minusma:s prioriterade uppgifter enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 2364 (2017). Det svenska bidraget regleras i Prop. 2016/17:128.

Efter ungefär sex månader i insatsområdet är nu soldaterna i Mali 06 tillbaka på svensk mark. Fredag den 15 december får de ta emot Försvarsmaktens medalj för internationella insatser under en ceremoni vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur

Läs vidare »
Media no image

Pressträff – soldater och officerare från Göteborg kommer hem från Somalias kust

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 08:46 CET

I augusti reste 35 svenska soldater och officerare till Somalias kust för att bidra till den EU-ledda marina insatsen Operation Atalanta. Huvuddelarna av svenskarna kommer från Amfibieregementet i Göteborg och baserades på det nederländska fartyget HNLMS Rotterdam. Tillsammans med Nederländerna har svenskarna löst uppgifter inom ramen för operationen. Uppgifterna har varit att övervaka sjötrafik och fiskeverksamhet, hindra och avskräcka pirater men även att stötta övriga EU-ledda insatser i Somalia med exempelvis utbildning. Den 3 december förtöjer HNLMS Rotterdam i Nederländerna och det svenska bidraget kommer hem. Den 5 december kommer de svenska soldaterna och officerarna ta emot Försvarsmaktens medalj för internationella insatser på Göteborgs garnison.

I samband med medaljceremonin erbjuder Försvarsmakten möjlighet att träffa och intervjua de svenska soldaterna och officerarna samt Försvarsmaktens marintaktiska chef om insatsen.

Datum: Tisdag den 5 december.

Tid: Klockan 10:30 – 12:30.

Plats: Göteborgs garnison, Göta Älvsgatan 20, Västra Frölunda.

Samling sker utanför vakten där en representant möter upp för vidare inpassering. Medaljceremonin påbörjas cirka 11:00 där de svenska soldaterna och officerarna får ta emot medaljen. Medaljutdelare är statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist och Försvarsmaktens marintaktiska chef, flottiljamiral Anders Olovsson. Efter ceremonin ges möjlighet till enskilda intervjuer. Vänlig anmäl intresse på förhand.

Anmälan: sker till info@mil.se senast den 5/12 klockan 08:30 med namn och personnummer. För att kunna bli beviljad inpassering på det militära området krävs giltig legitimation.

Vid ytterligare frågor: kontakta Magnus Lindstedt på 070-924 78 95, alternativt magnus.lindstedt@mil.se.

I augusti reste 35 svenska soldater och officerare till Somalias kust för att bidra till den EU-ledda marina insatsen Operation Atalanta. Den 5 december kommer de ta emot Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. I samband med det erbjudes möjlighet att träffa och intervjua de svenska soldaterna och officerarna samt Försvarsmaktens marintaktiska chef om insatsen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.