Pgvra0mgbk4oag3ucnkf

Pressinbjudan 20 år och fanöverlämning vid SWEDEC

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 09:50 CEST

SWEDEC, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, bjuder in till 20-års jubileum då Hans Majestät Konungen närvarar och i samband med firandet överlämnar förbandets fana.

Media no image

Utbyggnad av Ronneby garnison klar för invigning

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 14:43 CEST

I 2004 års försvarsbeslut bestämde riksdagen att Ronneby garnison skulle byggas ut och nu är den sista delen av det så kallade Ronnebypaketet klart. Det blev det största byggprojektet för Försvarsmakten sedan Musköbasen byggdes på 60-talet.

Media hälsas välkomna att delta i invigningen av Ronnebypaketet, fredagen 20 oktober mellan klockan 09.30-11.45 på Ronneby garnison, Kallinge.

I Invigningen deltar bland annat ÖB general Micael Bydén, Fortifikationsverkets Generaldirektör Urban Karlström, chefen för Anskaffning och logistik på Försvarets Materielverk Christer Sundin samt Chefen Blekinge Flygflottilj F17 överste Lars Bergström och Chefen Helikopterflottiljen överste Peder Söderström.

Själva ceremonin pågår 10.00-10.45. Därefter har media möjlighet till enskilda intervjuer under 30 minuter. Avslutningsvis blir det en flyguppvisning med berörda flygsystem, JAS 39 Gripen, helikopter 14 samt helikopter 15.

Ronnebypaketet har kostat totalt 817 miljoner kronor och innehåller bland annat ett nytt flygledartorn, en ny drivmedelsanläggning och ny platta för tunga transportflygplan. Den sista delen som nu står klar är nya hangarer och plattor för Helikopterflottiljens sjöoperativa helikoptrar. Det är den enskilt största delen, som står för mer än hälften av den totala kostnaden och består av 26 300 kvadratmeter inomhusyta och 45 000 kvadratmeter ( ca 12 fotbollsplaner stort) utomhusyta. Det ger plats för cirka 20 helikoptrar och 200 personer.

Det kommer att ges goda möjligheter att fotografera och filma. 

När: Fredagen 20 oktober 09.30-11.45

Var: Ronneby garnison, Kallinge.

Amälan: Senast onsdag 18 oktober till Kommunikationschefen F17, Jerry Lindbergh, 072-387 21 29 eller jerry.lindbergh@mil.se.

Media hälsas välkomna att delta i invigningen av Ronnebypaketet, fredagen 20 oktober mellan klockan 09.30-11.45 på Ronneby garnison, Kallinge.

Läs vidare »
H8jmfrujkgawzxnphdmo

​​Live fire exercise with artillery ends Aurora 17

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:44 CEST

The Swedish Armed Forces exercise Aurora 17 is now entering its final stage. On Wednesday, there will be a live fire exercise in Trosa. Which is visited by the Prime Minister Stefan Löfven, the Minister of Defence Peter Hultqvist, The Swedish Armed Forces Director General Peter Sandwall and the Exercise Director of Aurora 17, General Major Bengt Andersson.

Waqqkz9wtcvk741pfgjn

Skarpskjutning med artilleri i närvaro av statsministern avslutar striderna under försvarsmaktsövning Aurora 17

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 14:44 CEST

Försvarsmaktsövning Aurora 17 går nu in i sitt slutskede. På onsdagen genomförs en skarpskjutning med artilleri (Archer) i Trosa. Momentet besöks av statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och övningsledaren för Aurora 17, generalmajor Bengt Andersson.

Media no image

H.M the King and H.R.H Prince Carl Philip visits the exercise Aurora 17 at Fyruddens harbor

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 15:10 CEST

The Swedish Armed Forces invites media to meet the Navy Jens Nykvist, and Lieutenant Colonel Anders Boman and units from the 2.amphibian battalion who together with H.M the King and H.R.H. Prince Carl Philip visits HMS Ven in Fyrudden during the exercise Aurora 17, the 26th of September.

The Navy chief of Staff will describe the exercise Aurora 17 from a marine perspective and answer questions. There will also be opportunities for photos.

When: Tuesday 26th September at 3 pm

Location: Fyruddens guest Harbor, Valdemarsvik

Please send you registration to info@mil.se no later than 10 am September 26th. The application must contain name, social security number and organization / company. Press ID must be submitted for entry. Foreign citizens must enter passport number and provide passports for entry.

Any questions about the press conference please contact Michaela Linge on phone number 0723-86 86 83

For other media related questions, please email the Swedish Armed Forces Media Center at info@mil.se

For further information regarding the exercise Aurora 17 – visit www.forsvarsmakten.se/aurora17

The Swedish Armed Forces invites media to meet the Navy Jens Nykvist, and Lieutenant Colonel Anders Boman and units from the 2.amphibian battalion who together with H.M the King and H.R.H. Prince Carl Philip visits HMS Ven in Fyrudden during the exercise Aurora 17, the 26th of September.

Läs vidare »
Qpqzrqxkkytsdxv1i8fp

Aurora 17 går mot sitt slut – följ striden på plats

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 14:22 CEST

​Aurora 17 är nu inne i slutskedet, försvararskedet, av övningen. Just nu genomför armé-, marin- och flygstridskrafter en gemensam kustförsvarsoperation för att möta ett spelat angrepp mot Sverige. Marin- och flygstridskrafter försvarar Sverige långt ut till havs samt understödjer arméns framryckning i Sörmland

Media no image

Gripenflygplan ombaseras till Växjö flygplats

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 12:48 CEST

Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår för fullt och är nu inne i försvarsskedet, då Sverige befinner sig under angrepp. Som en del i svensk strategi att enkelt kunna sprida luftstridskrafterna över ett stort antal reserv- och vägbaser kommer 17. Flygflottiljen att ombasera ett antal Gripenflygplan från Blekinge Flygflottilj, F 17, i Ronneby till Växjö flygplats under tisdagen den 26/9.

Till Auroras mest intensiva skede hälsas media välkomna för en insyn i flygvapnets förmåga att ombasera till reservbaser.

Tid:Tisdag 26 september klockan 10:00-12:00.
Plats:Växjö Småland Airport.
Samling: Gemensam samling sker i ankomsthallen kl 09:50.

Under besöket ges möjlighet att träffa delar ur den militära mark-personalen. Inom besökstiden finns också tillfälle att fotografera landning av JAS 39 Gripen. Exakt tidpunkt för landning kan inte fastställas då samtliga flygplan styrs från centralt håll av Aurora 17:s övningsledning.

För frågor vänligen kontakta:
Jerry Lindbergh, Kommunikationschef F 17, 072-387 21 29
Vänligen anmäl deltagande till: camilla.nygren@mil.se

FEM SNABBA OM Aurora 17
Uppgift: Övningen bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Den genomförs i luften, på marken och till sjöss i samverkan med ett flertal myndigheter och andra länder.
Genomförande: 11-29 september i främst Mälardalen, Göteborgsregionen samt på och runt Gotland.
Storlek: Cirka 19 000 personer
Antal deltagande nationer:
Mer information: forsvarsmakten.se/aurora

Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår för fullt och är nu inne i försvarsskedet, då Sverige befinner sig under angrepp. Som en del i svensk strategi att enkelt kunna sprida luftstridskrafterna över ett stort antal reserv- och vägbaser kommer 17. Flygflottiljen att ombasera ett antal Gripenflygplan från Blekinge Flygflottilj, F 17, i Ronneby till Växjö flygplats under tisdagen den 26/9.

Läs vidare »
Media no image

Flygvapnets förmåga att ombasera till reservbaser

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2017 20:44 CEST

Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår för fullt och har just gått in i försvarsskedet, då Sverige befinner sig under angrepp.

Som en del i svensk strategi att enkelt kunna sprida luftstridskrafterna över ett stort antal reserv- och vägbaser kommer 17.Flygflottiljen att ombasera ett antal Gripenflygplan från Blekinge Flygflottilj, F 17 i Ronneby till Kristianstads flygplats under måndagen den 25 september.

Till Aurora 17s mest intensiva skede hälsas media välkomna för en insyn i flygvapnets förmåga att ombasera till reservbaser.

Tid: 25 september klockan 10:00-12:00

Plats: Kristianstad Österlen Airport

Samling: Gemensam samling sker i ankomsthallen kl 10:00

OBS: Under pressbesöket ges möjlighet att träffa delar ur den militära markpersonalen. Då övningen och därtill kopplar flygrörelser styrs från central övningsledningen kan dock inte garanteras att landning av Gripen sker under tiden för pressbesöket.

Vänligen anmäl ert deltagande till info@mil.se senast kl 8:00 den 25 september. Anmälan ska innehålla namn, telefonnummer, personnummer, organisation/företag. Presslegitimation måste medföras.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 
Jerry Lindbergh, kommunikationschef F 17, 072-387 21 29.

För ytterligare information om övning Aurora 17 – besök www.forsvarsmakten.se/aurora

​Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår för fullt och har just gått in i försvarsskedet, då Sverige i övningen befinner sig under angrepp, övningens mest intensiva skede. Media hälsas välkomna för insyn i flygvapnets förmåga att ombasera till reservbaser. 25 september klockan 10:00-12:00 på Kristianstad Österlen Airport.

Läs vidare »
Media no image

H. M. Konungen och H.K.H. Prins Carl Philip besöker övning Aurora 17 i Fyruddens hamn

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2017 20:28 CEST

Försvarsmakten bjuder in media att träffa Marinchef Jens Nykvist, och Överstelöjtnant Anders Boman, Amfibieregementet, som tillsammans med H. M. Konungen och H.K.H. Prins Carl Philip besöker HMS Ven i Fyrudden under försvarsmaktsövningen Aurora 17, den 26/9.

Marinchefen kommer beskriva övningen Aurora 17 ur ett marint perspektiv samt svara på frågor. Det kommer också att finnas tillfälle för fotografering.

När: Tisdag 26 september kl 15.00
Var: Fyruddens gästhamn, Valdemarsvik


Anmälan:
sker till info@mil.se senast kl. 10.00 den 26 september. Anmälan ska innehålla namn, personnummer och organisation/företag. Presslegitimation måste medföras för inpassering. Utländska medborgare måste ange passnummer samt medföra pass för inpassering.

Eventuella frågor om pressmötet kontakta Michaela Linge michaela.linge@mil.se 0723-86 86 83

Vid övriga frågor kontakta Försvarsmaktens mediecenter på 08-788 88 88.

För ytterligare information om övning Aurora 17 – besök www.forsvarsmakten.se/aurora

Försvarsmakten bjuder in media att träffa Marinchef Jens Nykvist, och Överstelöjtnant Anders Boman, Amfibieregementet, som tillsammans med H. M. Konungen och H.K.H. Prins Carl Philip besöker HMS Ven i Fyrudden under försvarsmaktsövningen AURORA-17, den 26/9.

Läs vidare »
Oxfwbd5q7mecm6syahtl

Meet our soldiers and officers in Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2017 14:38 CEST

​On Sunday, 24th of September, the Swedish Armed Forces organizes a Defence Information Day filled with activities at Gärdet in Stockholm. We invite everyone to meet us, enjoy exciting shows and learn more about Sweden's defence.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Försvarsmakten

Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument.

Försvarsmakten är en myndighet under riksdagen och regeringen med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Väpnad strid är Försvarsmaktens unika kompetens, den skiljer oss från andra myndigheter. Vi ska kunna bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. Vi ska kunna hävda vår territoriella integritet. Vi ska kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.