Media no image

Utställningen Stämplad på turné i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 11:20 CET

Med start den 16 mars visas miniutställningen Stämplad i Medborgarhuset i Arjeplog. Under 2018 gör Forum för levande historia en regional satsning i Norrbotten med verksamhet på flera orter i länet.

Stämplad är en interaktiv miniutställning som handlar om kategorisering och hur behovet av att dela in människor i grupper skapar ett ”vi” och ”dom”.

- Vi bär alla på föreställningar om hur olika människor är utifrån hur de ser ut. Våra föreställningar grundar sig på de erfarenheter vi har. Med utställningen Stämplad vill vi få besökaren att reflektera över vad skapandet av ett ”vi” och ”dom” kan leda till, säger Marcel Rådström, pedagog på Forum för levande historia.

Utställningen visas i offentliga inomhusmiljöer och vänder sig främst till unga vuxna i åldern 18-25 år. Den har tidigare visats på ett flertal orter runt om i landet. I Arjeplog visas utställningen till och med den 3 april 2018.

- Alla människors lika värde är ett starkt och återkommande inslag i all vår verksamhet, så vi är tacksamma att vi fått möjligheten att visa Stämplad i Arjeplog. I vårt lokalsamhälle präglat av invandring, besöksnäring och internationella företag är frågor om hur vi ser på varandra viktiga, säger Fredrik Westerlund, utbildnings- och kulturchef på Arjeplogs kommun.

I Norrbotten genomförs under året även workshoppar och fortbildningar för lärare och andra yrkesgrupper inom ramarna för Forum för levande historias satsning Prata rasism.

- Det är viktigt för oss att nå människor i hela landet och vi är därför väldigt glada över att närvara i Norrbotten med vår verksamhet, säger Marcel Rådström.

Mer information på Forum för levande historias webbplats.


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Med start den 16 mars visas miniutställningen Stämplad i Medborgarhuset i Arjeplog. Under 2018 gör Forum för levande historia en regional satsning i Norrbotten med verksamhet på flera orter i länet.

Läs vidare »
Utfr6aeqpqlyrlbmtw6d

Lenke Rothman: Från Förintelsen till hyllad konstnär

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 15:02 CET

Lenke Rothmans konst är i fokus när Forum för Levande historia den 14 juni öppnar den första delen av utställningen “Att hopfoga den sönderfallande världen”, i samarbete med Sörmlands museum. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Det är första gången på tio år som hennes verk visas i Sverige.

Jymuotw4q7i3cdfgwmi8

Ny samtalsserie ger perspektiv på dagens Europa

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 11:38 CET

Med start 28 februari är Polen först ut i en serie offentliga samtal om ”Europa i dag” hos Forum för levande historia. Senare i vår blir det fokus på Ungern, Tjeckien och Tyskland/Österrike.

Media no image

Historikern Yehuda Bauer i Stockholm på Förintelsens minnesdag

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 14:27 CET

På lördag den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. I Stockholm anordnas ljuständning på Raoul Wallenbergs torg och i Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven och historikern Yehuda Bauer, som bjudits in av Forum för levande historia.

Förintelsens minnesdag är en dag då vi hedrar alla de som mördades under Förintelsen. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Forum för levande historia har bjudit in historikern Yehuda Bauer att komma till Stockholm och tala på minnesdagen. Professor Yehuda Bauer är en av världens mest kända förintelsehistoriker. Under senare delen av 1990-talet var han en viktig samtalspartner för dåvarande regeringen i frågor gällande förebyggande av antidemokratiska krafter och intolerans utifrån lärdomar från Förintelsens historia. Den svenska regeringen gav honom 2005 utmärkelsen Illis quorum för sina betydelsefulla insatser i kampen mot rasism och antisemitism.

- Jag är otroligt tacksam för att professor Yehuda Bauer haft möjlighet att komma till Sverige och dela den här minnesdagen med oss. Han har på ett unikt sätt bidragit till att Förintelsen blivit ett eget område, både inom forskningen och i det offentliga samtalet. Det har hjälpt oss i det viktiga arbetet att hålla historien och minnet levande, säger överintendent Ingrid Lomfors, som medverkar vid ljuständningen på Raoul Wallenbergs torg och minnesceremonin i Stora synagogan.

På Raoul Wallenbergs torg anordnas ljuständning kl. 17.00 med tal och musik. Medverkar gör bland andra statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Piotr Zettinger, överlevande från Förintelsen.

I Stora synagogan och i S:t Jacobs kyrka i Stockholm anordnas efterföljande minnesceremonier kl. 18.00. I Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven, historikern Yehuda Bauer, överintendent Ingrid Lomfors och Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen och ordförande i Föreningen Förintelsens överlevande. I S:t Jacobs kyrka talar bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Fred Taikon, É Romani Glinda och Forum för levande historias kommunikationschef Johan Rahm.
För mer information se vårt minnesdagskalendarium.

Under sitt besök i Stockholm talar professor Yehuda Bauer även vid en minnesceremoni i riksdagen samt vid ett seminarium i Kungliga slottet.

Inför Förintelsens minnesdag varje år erbjuder Forum för levande historia en utskrivbar miniutställning som kan laddas ned och sättas upp i till exempel skolor och bibliotek. Årets utställning Aldrig mer! Om folkmord handlar om folkmordskonventionen som antogs av FN för 70 år sedan. I anslutning till utställningen har författaren Elisabeth Åsbrink skrivit krönikan The crime of all crimes om juristen Raphaël Lemkin, mannen bakom folkmordskonventionen.

Utställningen kan även ses i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan i Stockholm.

För mer information kontakta presskontakt Bodil Sundén tel. 0702-593819.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Förintelsens minnesdag den 27 januari är en dag då vi hedrar alla de som mördades under Förintelsen. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. Forum för levande historia har bjudit in historikern Yehuda Bauer.

Läs vidare »
Media no image

Förintelsens minnesdag

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 14:26 CET

På lördag den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Runt om i Sverige genomförs ett 150-tal arrangemang. I Stockholm anordnas ljuständning på Raoul Wallenbergs torg och i Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven och historikern Yehuda Bauer, som bjudits in av Forum för levande historia.

Förintelsens minnesdag är en dag då vi hedrar alla de som mördades under Förintelsen. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

- Den här dagen är särskilt viktig nu när det är så få överlevande från Förintelsen kvar i livet. Vi har så mycket att tacka dem för. För att de har delat med sig av sina erfarenheter och berättat om faran med nazismen. För att de fortsatt berätta trots att det väcker svåra minnen, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors, som medverkar vid ljuständningen på Raoul Wallenbergs torg och minnesceremonin i Stora synagogan i Stockholm.

I Sverige har Forum för levande historia regeringens uppdrag att främja arbetet med Förintelsens minnesdag runt om i landet. I år uppmärksammas minnesdagen med ett 150-tal arrangemang i form av minnesceremonier, utställningar, musik, föreläsningar och skolprojekt på platser som Råneå, Linköping och Höganäs.
För mer information se vårt minnesdagskalendarium.

Inför Förintelsens minnesdag varje år erbjuder Forum för levande historia en utskrivbar miniutställning som kan laddas ned och sättas upp i till exempel skolor och bibliotek. Årets utställning Aldrig mer! Om folkmord handlar om folkmordskonventionen som antogs av FN för 70 år sedan. I anslutning till utställningen har författaren Elisabeth Åsbrink skrivit krönikan The crime of all crimes om juristen Raphaël Lemkin, mannen bakom folkmordskonventionen.

På Raoul Wallenbergs torg i Stockholm anordnas ljuständning kl.17.00 med tal och musik. Medverkar gör bland andra statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Piotr Zettinger, överlevande från Förintelsen.

I Stora synagogan och i S:t Jacobs kyrka i Stockholm anordnas efterföljande minnesceremonier kl. 18.00. I Stora synagogan talar bland andra statsminister Stefan Löfven, historikern Yehuda Bauer och Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen och ordförande i Föreningen Förintelsens överlevande. I S:t Jacobs kyrka talar bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Fred Taikon, É Romani Glinda och Johan Rahm, kommunikationschef vid Forum för levande historia.
För mer information se vårt minnesdagskalendarium.

För mer information kontakta presskontakt Bodil Sundén tel 0702-593819.
 

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

På lördag den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Runt om i Sverige genomförs ett 150-tal arrangemang.

Läs vidare »
Media no image

Satsning för ökad kunskap om rasism

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 07:00 CET

I en ny undersökning från Novus på uppdrag av Forum för levande historia uppger 47 procent av de tillfrågade att de bevittnat rasism det senaste året. I samma undersökning uppger 44 procent att de tror att rasismen kommer att öka i det svenska samhället det kommande året. I dag lanserar Forum för levande historia satsningen ”Prata rasism” som syftar till att öka kunskapen om rasism.

– För att kunna förebygga och motverka rasism är det viktigt att vi har god kunskap. Annars sprider sig lätt myter och konspirationsteorier. Med denna satsning vill vi hjälpa till att skapa goda förutsättningar för ett kunskapsbaserat samtal, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Undersökningen visar att 68 procent av de tillfrågade tycker att det behövs mer samtal om rasism och att 65 procent tycker att mer kunskap om rasism skulle det göra det lättare att prata om rasism.

Forum för levande historia har länge arbetat med att förebygga rasism. Detta arbete har bland annat legat till grund för forskningsbaserade rapporter, utbildningar och pedagogiskt material för skolan. Genom satsningen Prata rasism vill Forum för levande historia tillgängliggöra det arbete som gjorts för en bredare målgrupp.

– Undersökningen visar att många ser negativt på utvecklingen och att de tror att rasismen kommer att öka i samhället. Det är viktigt att alla samhällsaktörer, utifrån sin expertis, bidrar till att förebygga rasismen i samhället. Ett historiskt perspektiv är en viktig pusselbit för att kunna bekämpa rasismen idag. Vi kan dra många paralleller i historien till dagens utveckling och lära av den, säger Ingrid Lomfors.

Forum för levande historia har tre regeringsuppdrag som syftar till att motverka rasism i samhället. Två av uppdragen fokuserar på utbildningsinsatser riktade till skolan och till yrkesgrupper. Det tredje uppdraget innebär att Forum för levande historia samordnar regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Undersökningen från Novus genomfördes under 30 november - 8 december 2017. Målgruppen för undersökningen är allmänhet i Sverige i åldrarna 18-79 år. Totalt har 1111 intervjuer genomförts. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Frågorna som ställts är:

 • Har du bevittnat något som du skulle kalla rasism i Sverige det senaste året?
  Svar: 47% Ja, 36% Nej, 17% Ingen uppfattning
 • Tror du att rasismen i det svenska samhället kommer att förändras under de kommande 12 månaderna?
  Svar: 1% Minska mycket, 7% Minska något, 48% Varken minska eller öka, 33% Öka något, 11% Öka mycket
 • Tycker du det behövs mer samtal om rasism i samhället?
  Svar: 35% Ja absolut, 33 % Ja kanske, 14 % Tveksam, 11% Nej, 7% Ingen uppfattning
 • Mer kunskap om rasism skulle göra det lättare att prata om rasism
  Svar: 65% Instämmer, 16% Varken eller, 8 % Instämmer inte, 11% Ingen uppfattning

Läs mer om Prata rasism och om våra regeringsuppdrag

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

I en ny undersökning från Novus på uppdrag av Forum för levande historia uppger 47 procent av de tillfrågade att de bevittnat rasism det senaste året. I samma undersökning uppger 44 procent att de tror att rasismen kommer att öka i det svenska samhället det kommande året. Forum för levande historias satsning ”Prata rasism” syftar till att öka kunskapen om rasism.

Läs vidare »
Media no image

24 luckor som gör skillnad

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 13:34 CET

Människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb, författarinnan Katarina Taikon och Anne Frank. Vad har de gemensamt?

I en lucköppning i sociala medier berättar Forum för levande historia om människor runt om i världen som har gjort skillnad för andra människor. De är alla personer som på något sätt finns med i myndighetens arbete.
 
– Historien är full av modiga människor som är värda att lyftas fram som förebilder. Vi vill inspirera andra till att vilja göra något osjälviskt, och att göra det som en daglig lucköppning i sociala medier har varit väldigt uppskattat, säger Johan Rahm, kommunikationschef Forum för levande historia.
 
Se luckorna som finns samlade på Forum för levande historias webbplats.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb, författarinnan Katarina Taikon och Anne Frank. Vad har de gemensamt?

Läs vidare »
Jymuotw4q7i3cdfgwmi8

Panelsamtal 5/12 om faktaresistens och "fake news"

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 14:40 CET

Välkommen 5 december till ett samtal mellan Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och Lars Dencik, professor i socialpsykologi. Moderator är Olle Zachrison, chef för Sveriges Radios Ekoredaktion.

Laxh2wds7zdclvanc68a

Det farfar inte berättade

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 11:25 CET

Nästa vecka öppnar utställningen ”Gulag: Det farfar inte berättade” i Forum för levande historias lokaler i Stockholm. Utställningen är en historisk berättelse och ett personligt porträtt som ger besökaren en bild av livet i Stalins Gulagläger. Följ Helmut Weiss livsöde som tysk jude och övertygad kommunist.

Djg1vn0kmfrztof50ttw

Nytt klassrumsmaterial om källkritik och rasism

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 11:03 CEST

Forum för levande historia presenterar ett nytt digitalt klassrumsmaterial på Skolforum i Älvsjö den 30-31 oktober. Syftet med materialet är att skolelever ska utveckla sitt kritiska tänkande genom övningar i källkritik och historiebruk. Och samtidig lära sig mer om rasism och intolerans mot olika grupper i samhället.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • ddjohan.aheyrguwren@cmlevadendehugwfoqelistophpsria.se
 • +46702593819

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • bodil.uejmsuhundjtenmqnibyyf@lkmevtrysgcancqbadeffhiwjzgstorfcialoyelv.scvuzqwe
 • +46702593819

Om Forum för levande historia

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Adress

 • Forum för levande historia
 • Box 2123
 • 103 13 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida