Förintelsens minnesdag

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 11:07 CET

Söndagen den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Runt om i Sverige genomförs över hundra arrangemang. I Stockholm anordnas en minnesceremoni på Raoul Wallenbergs torg med ljuständning och tal av bland andra den amerikanska historikern Deborah Lipstadt, som har bjudits in av Forum för levande historia.

Historikern Deborah Lipstadt i Stockholm på Förintelsens minnesdag

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 11:05 CET

​Söndagen den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. I Stockholm anordnas en minnesceremoni på Raoul Wallenbergs torg med ljuständning och tal av bland andra den amerikanska historikern Deborah Lipstadt, som bjudits in av Forum för levande historia.

Kvinnorättskämpe från El Salvador prisas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 08:01 CEST

Torsdagen den 8 november tar Teodora del Carmen Vásquez emot Per Anger-priset vid en ceremoni på Göta Lejon i Stockholm. Hon får priset för sin kamp för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i El Salvador. Pristagaren är tillgänglig för intervjuer dagarna före prisceremonin.

Per Anger-priset till Teodora del Carmen Vásquez, El Salvador

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 05:05 CEST

Årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, tilldelas Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador, för hennes kamp för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

8 av 10 anser att det finns rasism i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 06:00 CEST

En ny rapport från Forum för levande historia visar att 83 procent av svenska folket anser att det finns grupper i det svenska samhället som utsätts för rasism. Det är en ökning med 28 procentenheter på tre år.

– Vi kan se en markant förändring från 2014 då vi ställde samma fråga om uppfattningen om förekomsten av rasism. Det är också många som har rört sig från sakna uppfattning till att säga att det förekommer. De som svarar nej är ungefär lika många över tid, men 2014 var den osäkra gruppen väldigt stor, säger Oscar Österberg, forskningssamordnare på Forum för levande historia och författare till rapporten.

Rapporten ”Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism” visar också att det finns statistiskt signifikanta samband mellan att svara ”ja” på frågan om det förekommer rasism och faktorerna att själv ha bevittnat rasism, att ha en hög tillit till information om rasism från olika källor och att ofta prata med vänner om rasism.

– Att fler anser att det finns grupper som utsätts för rasism kan naturligtvis bero på att fler faktiskt utsätts, men det kan också ha andra förklaringar, till exempel en ökad medvetenhet och hur mycket frågan uppmärksammas i samhällsdebatten. Vi hoppas att den här rapporten kan främja kunskapsbaserade samtal och bidra till en mindre polariserad debatt, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.
 
Grupper som anses vara utsatta för rasism
När det gäller uppfattningen om vilka som utsätts är det ungefär samma grupper som nämns som tidigare, men den inbördes ordningen är ändrad jämfört med 2014. Den stora skillnaden ligger i att 22 procentenheter fler anger judar som en grupp som utsätts för rasism, medan färre anger romer. 

– Det behövs ytterligare studier för att förstå varför denna förändring har skett, men en möjlig förklaring till att judar nämns oftare är att undersökningen gjordes strax efter attentatet mot synagogan i Göteborg. Vi kan inte belägga att det haft en inverkan på resultatet, men det påverkar sannolikt att denna händelse fick ett stort medialt utrymme, säger Oscar Österberg.
 
– På samma sätt kan vi se att romers situation i Sverige var en stor medial fråga hösten 2014, men inte på samma sätt vid tiden för denna undersöknings genomförande.
 
Rapporten är en del i satsningen Prata rasism där Forum för levande historia samlat kunskap med syfte att förebygga och motverka rasism.
 
Rapporten bygger på en undersökning om människors uppfattningar om förekomsten av rasism i Sverige som Forum för levande historia, i samarbete med Novus, genomförde i slutet på 2017. Totalt genomfördes 2 112 intervjuer med individer i åldrarna 18–79 år. I den första mätningen deltog 1 111 personer och i den andra deltog 1 001. 
 
Ta del av rapporten i sin helhet här.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Läs vidare »

Ny utställning: SPELAR ROLL – En utställning om de som ser på och de som griper in

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 14:16 CEST

​Utställningen Spelar roll handlar om åskådarrollen och civilkurage. Om att inte säga ifrån. Om att gripa in. Om vilka faktorer som ligger till grund för vårt agerande. Utställningen visas 21 september 2018 – t.om. våren 2019

PRESSVISNING: Spelar roll - En utställning om de som ser på och de som griper in

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 15:30 CEST

Pressvisning torsdag 20 september kl. 10.00 En utställning om åskådarrollen och om civilkurage. Med utgångspunkt i historiska case ställs frågor om åskådarrollen och vad som hindrar oss från att ingripa, i tunnelbanan, vid mobbning eller i andra sammanhang.

Ny samtalsserie om civilkurage och modiga förebilder

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 12:49 CEST

I höst bjuder Forum för levande historia in till fyra öppna samtal om mod. Vad är det som gör att vissa personer agerar när något händer? Vilket ansvar har den som ser på men inte gör något?

Prata rasism på Bokmässan 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 13:02 CEST

​På årets bokmässa i Göteborg är Forum för levande historia samarbetspartner under temat Respekt. Ett femtiotal seminarier och samtal arrangeras för att sprida kunskap, erfarenheter och olika perspektiv. I fokus står satsningen Prata rasism.

Ny utställning om demokratins nedmontering

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 10:24 CEST

Utställningen Leve demokratin! berättar om de olika skeenden som ledde till att Hitler kom till makten. Situationen i dag är annorlunda, men det finns likheter. Forum för levande historia frågar sig vad det finns för lärdomar i det som hände i Tyskland under mellankrigstiden.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • jobahabmn.bsahfyrgbmrermn@qmleukvajlnddwehoristctoairieha.vfseot
 • +46702593819

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • boiadiyil.ussubmndlsenea@ljnevukanmedebqhinhstdyorsbiaqg.stpekt
 • +46702593819

Om Forum för levande historia

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Adress

 • Forum för levande historia
 • Box 2123
 • 103 13 Stockholm
 • Sweden
 • Vår hemsida