Skip to main content

Bakom kulisserna i WTO

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 12:09 CEST

Den 9:e september inleds WTO:s ministermöte i Cancun,
Mexiko. Såväl delegater från fattiga länder som folkrörelseföreträdare befarar att viktiga beslut kommer att fattas i informella processer som stänger ute fattiga länder. I ett öppet brev till handelsminister Leif Pagrotsky uppmanar Diakonia och Forum Syd regeringen att agera. Samtidigt kommer Aileen Kwa, en av de främsta kritikerna av det demokratiska underskottet i WTO, till Stockholm.

Aileen Kwa deltar i seminariet Fokus på Världshandeln på fredag. Hon kommer att beskriva hur de rika länderna med hjälp av maktspel och påtryckningar driver igenom sin vilja i WTO. Aileen kommer också att presentera förslag på hur WTO:s arbetsformer skulle kunna reformeras för att bli mer demokratiska. Aileen Kwa representerar den Thailandbaserade organisationen Focus on the Global South, och arbetar sedan mer än sex år som handelsanalytiker i Genève med att följa WTO-förhandlingarna. Hon har skrivit flera böcker, bland annat om jordbruksfrågorna och det demokratiska underskottet i WTO, senast som medförfattare till den nyutkomna Behind the Scenes at the WTO: the real world of international trade negotiations. Boken bygger på intervjuer med personer som deltar i WTO-förhandlingarna och beskriver hur slutna möten och ofullständig information och möjlighet till överblick blir ett hinder för fattiga länder. Boken är utgiven av brittiska Zed Books och säljs för första gången i Sverige under seminariet.

Mer information om boken finns på www.zedbooks.co.uk
Mer information om Focus on the Global South finns på www.focusweb.org
Det öppna brevet till handelsminister Leif Pagrotsky finns på web.forumsyd.se/Arkiv/uploaded/brev030903.pdf
Mer information om Fokus på världshandeln finns på www.fokuspavarldshandeln.nu

Plats: Fokus på Världshandeln, Medborgarhuset, Medborgarplatsen, Stockholm
Tid: Fredag 5:e september klockan 11.00-10.45.

Frågor, beställning av recensionsexemplar och bokning av
intervjuer: Kalle Lindberg, tel: 08-506 371 31, 0703-41 08
78 e-post: kalle.lindberg@forumsyd.se

Forum Syd är en samverkansorganisation inom folkrörelsebiståndet. Forum Syd • Box 15407 • 104 65 Stockholm • tfn: 08-506 370 00 • fax: 08-506 370 99
e-post: forum.syd@forumsyd.se • hemsida: www.forumsyd.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera