Skip to main content

Forum Syd välkomnar lagförslag i EU mot kapitalflykt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 14:57 CEST

EU-kommissionen har nu lagt fram ett lagförslag om att multinationella företag inom utvinningsindustrin måste rapportera sina betalningar till regeringar i varje land där företagen är verksamma. Detta för att hindra olaglig kapitalflykt.

-Vi välkomnar detta historiska steg framåt. Men fler data och sektorer måste omfattas av lagen om den ska få önskad effekt, säger Kristina Fröberg, expert på kapitalflyktsfrågor på Forum Syd.

 

Land-för-land rapportering anses vara en av de viktigaste åtgärderna för att hindra kapitalflykten från utvecklingsländer som nu uppgår till så mycket som tio gånger det samlade globala biståndet per år, ca 1200 miljarder US dollar.

 

Lagförslaget som innebär en reformering av EU:s ’Transparency and Accounting Directives’ kommer omfatta företag inom olje-, gas- gruv- och skogsindustrin. Dessa är stora inom många resursrika men fattiga länder, men skattefusket är utbrett inom alla sektorer.

 

För att det ska vara möjligt att granska om företagens faktiska verksamhet och vinst stämmer överens med den skatt de betalar i respektive land krävs dessutom att företagen redovisar vilka dotterbolag som finns, siffror för försäljningar, inköp, arbetskraft och avkastning. 

 

Innan lagen kan antas kommer den att bearbetas först i EU-parlamentet och sedan mellan medlemsstaternas regeringar.

-       Vi anser att Sverige har en mycket viktig roll att spela i  att driva på för att en lag antas som motverkar  kapitalflykt fullt ut. Kapitalflykt anses av många vara det enskilt största hindret mot utveckling i fattiga länder, säger Kristina Fröberg.

Kontakt: Kristina Fröberg 08-50637163

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera