Skip to main content

Internationella demokratidagen 15 september:Människor måste få makt att förändra!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2012 07:30 CEST

För att människor ska få makt att förändra behövs starka demokratiska organisationer. Civilsamhällets möjligheter är dock starkt begränsade i många länder, exempelvis i Etiopien och Somalia. Trots detta kämpar Forum Syd, våra medlemsorganisationer och partners vidare.

 -       Vi vet att det går att uppnå fantastiska resultat. I länder med maktfullkomliga regeringar ser vi att stärkta människor i demokratiska organisationer är avgörande för att det ska hända något, säger Annica Sohlström, generalsekreterare för Forum Syd.

 I Etiopien har de ändrade lagarna gjort det svårt för organisationer som arbetar med demokrati och rättigheter, t.ex. för kvinnor, att verka. Trots det finns Forum Syds medlemmar på plats. PMU Interlife arbetar med att utveckla miljövården och att öka kunskapen om god samhällsstyrning. Plan Sverige ökar tillgången till kvalificerad utbildning för barn, rent vatten och sjukvård och driver ett projekt för att skydda flickor från våld. Organisationen HTLI – hjälp till liv har faddersbarnsprojekt som når de allra fattigaste barnen i landet.

 I Somalia pågår många projekt inriktade på demokratisk utveckling och kvinnors rättigheter. Daryeel Associations projekt för kvinnor innebär utbildning om mänskliga rättigheter, ekonomi och utveckling samt spridning av miljövänlig energi t.ex. solspisar. Somaliland Nordic Relief ger stöd till kvinnliga journalister och lokala organisationer för att öka möjligheterna för lokalbefolkningen att få större demokratisk delaktighet. Riksförbundet Somaliland vill stärka stabiliteten och den demokratiska processen genom sitt arbete för att förbättra kvinnors villkor så att de kan arbeta och vara aktiva medborgare.

Forum Syd har fler än 160 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.
Stöd Forum Syds arbete världen över PG 900144-7 !

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera