Skip to main content

Militära insatser hotar tränga undan bistånd

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:42 CET

Frågan om huruvida biståndsmedel ska bekosta militära insatser är högaktuell både i Sverige och internationellt. Nätverket Reality of Aid varnar i en rapport för konsekvenserna när givarländernas säkerhetsintressen tillåts styra biståndet.

- Att tillåta att biståndsmedel bekostar militära insatser
vore att göra det än lättare för givarländernas regeringar
att avleda knappa biståndsresurser från kampen mot
fattigdomen, säger Antonio Tujan från Filippinerna,
ordförande i Reality of Aid, ett nätverk av organisationer
i nord och syd som granskar biståndet.

Antonio Tujan, som har mångårig erfarenhet som analytiker
av det internationella biståndet, presenterar rapporten vid
ett seminarium i Stockholm på torsdag. Vid seminariet
medverkar även Anna Åkerlund, generalsekreterare för
Kristna Fredsrörelsen och Kerstin Lundgren,
programhandläggare på Sida.

Tid: Torsdagen den 30 november klockan 18.00-20.00
Plats: ABF-huset, Stockholm, Per Albin-rummet, 1 trappa.

Reality of Aid hävdar i rapporten att vi i och med kriget
mot terrorismen hamnat i ett läge där givarländernas egna säkerhetsintressen i allt högre grad styr fördelningen av bistånd. Samtidigt har ambitionen att bekämpa fattigdomen hamnat i bakgrunden. Ett exempel är att bistånd går till länder som är av strategiskt säkerhetsintresse, som Irak och Afghanistan, istället för till dem som är fattigast och i störst behov av bistånd. Ett annat exempel är att allt fler röster höjs för att ändra på OECD:s regelverk så att biståndsmedel kan bekosta militära insatser.

Rapporten finns att läsa på Reality of Aids hemsida www.realityofaid.org under rubriken RoA Reports. Seminariet arrangeras av ABF, Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Kristna Fredsrörelsen.

För mer information, eller för att boka intervjutid med
Antonio Tujan, kontakta Forum Syds pressekreterare Kalle Lindberg på telefon: 08-506 371 38, 070-341 08 78 eller
e-post: kalle.lindberg@forumsyd.org


I Forum Syd samlas mer än 200 svenska medlemsorganisationer
och ett stort antal
samarbetsorganisationer och nätverk över hela världen. Tillsammans arbetar vi för global rättvisa. Forum Syd – Organisationer i samverkan för global rättvisa / Organisations in cooperation for global justice Box 15407 SE-104 65 Stockholm Sweden tel: +46 8 506 370 00 fax: +46 8 506 370 99 forum.syd@forumsyd.org
www.forumsyd.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy