Skip to main content

Upp till bevis, Pagrotsky!

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 12:55 CEST

Svenska folkrörelser inför WTO-mötet i Mexiko: Upp till bevis, Pagrotsky!

I nästa vecka går årets viktigaste händelse rörande internationell handel av stapeln – världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Cancun, Mexico. För den svenska regeringens del – och dess företrädare Leif Pagrotsky – innebär ministermötet ett bra tillfälle att visa allvaret i de svenska ambitionerna.

För tre år sedan antog Sverige i likhet med många andra
länder den så kallade Millenniedeklarationen som bland
annat slår fast respekten för mänskliga rättigheter och
syftar till att halvera fattigdomen till 2015. Som ett led
i arbetet har den svenska regeringen nyligen lagt en proposition som säger att alla politikområden, inklusive handelspolitiken, ska stödja en svensk politik för global utveckling. Ett viktigt led i genomförandet av detta är förändringar av den globala handelsstrukturen.

Vilka är då de viktigaste frågorna för Pagrotsky att driva
i Cancun? Svaret på den frågan är ett flertal svenska folkrörelser överens om och går nu ut med gemensamma krav till Pagrotsky och regeringen.

– Vi anser att regeringen bör verka för att det inte fattas beslut i Cancun om att börja förhandla ett investeringsavtal i WTO, säger Maud Johansson, policychef hos Forum Syd. Istället bör insatserna fokuseras på att demokratisera WTO-processen och lösa de problem som blivit följden av handelns och handelsreglernas nuvarande utformning.

Till dessa problem hör jordbruksfrågor, förhållandet mellan miljöavtal och handelsavtal, samt det så kallade TRIPS-avtalet som bland annat reglerar patent på läkemedel och genetiska resurser.

– Nu dumpas överskottet från jordbruken inom EU och USA på världsmarknaden, och det slår ut fattiga bönder i Syd. Därför måste det till en konkret tidplan om en snar utfasning av exportstöd och subventioner. För ett fungerande handelssystem krävs jämnstarka parter, säger Margaretha Grape, Svenska kyrkans utrikeschef.

– Trots att WTO-avtalet säger att handelsreglerna ska
främja en hållbar utveckling ser verkligheten ofta helt annorlunda ut. Vi kräver att regeringen verkar för att Cancun-deklarationen slår fast att WTO-avtalen inte får strida mot internationella miljöavtal. Miljöavtalen måste ges företräde vid konflikter med handelsintressen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

– Det finns konflikter mellan genomförandet av
TRIPS-avtalet och förverkligandet av ekonomiska, sociala
och kulturella mänskliga rättigheter. Regeringen bör verka
för att Cancun-deklarationen slår fast att TRIPS-avtalet
ska omarbetas så att det bland annat inte längre står i
strid med rätten till mat och hälsa, säger Ankin Ljungman, WTO-handläggare hos Diakonia.

Samtliga talespersoner åker i nästa vecka till Cancun för
att följa förhandlingarna på nära håll.
Läs vår gemensamma skrivelse till regeringen på www.snf.se

Kraven på regeringen stöds även av: Attac, Miljöförbundet Jordens Vänner, Fair Trade Center, Svalorna Afrikagrupperna, Svalorna Indien-Bangladesch sektionen, Utbildning för biståndsverksamhet UBV och Världsbutikerna.

Information:
SNF: Mikael Karlsson, ordf. 070-316 27 22, Lena Vängstam, pressekr. 070-655 46 19
Svenska Kyrkan: Thomas Ekelund, pressekr. 0730-23 32 71
Forum Syd: Maud Johansson, policychef, 070-350 40 81, Kalle Lindberg, pressekr. 0703-41 08 78
Diakonia: Ankin Ljungman, WTO-handläggare, 08-453 69 36,
0734 - 21 35 36

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera