Ndhjbxkm1pu5ck9ptwn7

2 350 bostäder direktanvisas till Framtidenkoncernen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 15:03 CEST

Fastighetsnämnden markanvisar 2 350 bostäder till Framtidenkoncernen. Ett omfattande arbete och en nära samverkan mellan koncernen och Göteborgs Stad och dess förvaltningar har lett fram till markanvisningen. Med tillskott av egen mark möjliggörs nu att Framtidenkoncernen kan planera för byggnationen av drygt 3 250 bostäder för att bidra till utvecklingen av Göteborgs bostadsmarknad.

Uorwu17so9x7m6bz041e

Selma stad – nytt namn på nygammal stadsdel

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:00 CEST

Snart inleds den stora omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv. Samtidigt får stadsdelen ett nytt namn för att spegla att det nu sker en nystart - Selma stad.

Et340pnwgrgg6cdkqtpu

Stort intresse för att lära sig mer om hajar och rockor på Selma Lagerlöfs Torg

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 16:59 CET

Den 24 och 25 februari kommer Göteborgs Naturhistoriska museum till Selma Center på Selma Lagerlöfs Torg. Inbokade förskolor och skolklasser får titta och känna på hajtänder, rockägg och sjöstjärnor. Fiskhuset, som fyller 40 år, anordnar filéskola den 26 och 27 februari för alla som vill lära sig den konsten.

Media-no-image

Framtiden deltar i NextUp för att inspirera unga

Nyheter   •   Feb 22, 2016 15:27 CET

Framtiden deltar som samarbetspartner i projektet Next Up som syftar till att inspirera unga, speciellt tjejer, att ta sikte på en framtid inom IT. Det är elever i årskurs 8 som tävlar med hjälp från Chalmers. Framtiden deltar med ett case för ungdomarna att jobba med som handlar om att 2025 bygga ett flerbostadshus med fokus på en lärande miljö, samvaro och trygghet. Fokus är på att använda dagens eller framtidens tekniska lösningar och möjligheter. Vår förhoppning är att inspirera unga att vilja jobba med teknikutveckling, så att vi kan få många effektiva och bra lösningar framöver. Vi får även möjlighet att få inspiration av unga personers visioner över hur de föreställer sig att deras framtida bostäder ska se ut. Högstadieelever kan ofta vara en svår grupp att nå när vi arbetar med medborgardialoger av olika slag, vilket gör deltagandet i projektet extra spännande.

För mer information besök www.nextup.se och www.universeum.se/skola/next-up/

Framtiden deltar som samarbetspartner i projektet Next Up som syftar till att inspirera unga, speciellt tjejer, att ta sikte på en framtid inom IT. Det är elever i årskurs 8 som tävlar med hjälp från Chalmers. Framtiden deltar med ett case för ungdomarna att jobba med som handlar om att 2025 bygga ett flerbostadshus med fokus på en lärande miljö, samvaro och trygghet

Läs vidare »
Media-no-image

Särskild satsning på barnfamiljer som bor osäkert

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2016 11:22 CET

Framtidenkoncernen genomför nu en speciell satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på Boplats och söks på vanligt sätt. Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd, dvs Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, och är en del av de åtgärder som föreslås i Strategi för nyanlända flyktingar som kommunstyrelsen godkände i oktober 2014. Satsningen har breddats för att gälla alla barnfamiljer som uppfyller kraven för kategorin

- Lägenheterna erbjuds efterhand som de blir lediga till just denna kategori av sökande på sätt som vid våra tidigare specialsatsningar, till exempel Ungahem, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Många barn i Göteborg växer i nuläget upp i miljöer som liknar hotell eller vandrarhem eller flyttar runt mellan olika osäkra boendelösningar - korta andrahandsavtal, kontraktslöst eller som inneboende. I många fall innebär detta en svår trångboddhet. Framtidenkoncernen tar ett stort socialt ansvar och prioriterar denna grupp.

Faktaruta för denna kategori på Boplats
För att kunna hyra en lägenhet för barnfamiljer som saknar ordnat boende krävs att:

 • du är registrerad på Boplats.
 • du har barn under 18 år när intresseanmälan för en lägenhet lämnas.
 • du och barnet är folkbordförda på samma adress i Göteborgs kommun.
 • du saknar ordnat boende, det vill säga inte har något förstahandskontrakt på hyresrätt eller äger något boende.
 • du uppfyller de krav fastighetsägaren angivit (t ex inkomst) samt övriga villkor som ställts för den enskilda lägenheten.
 • Allmännyttan lämnar årligen ca 400 lägenheter till olika sociala eller medicinska förturer, vilket motsvarar cirka 10 procent av våra tillgängliga lägenheter. I och med denna satsning på barnfamiljer ökar andelen till drygt 15 procent av tillgängliga lägenheter.


  För mer information kontakta Ulrika Stenson, kommunikations-och utvecklingschef på Framtiden, tel 031-773 75 68, 0702-48 92 30.

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Framtidenkoncernen genomför nu en speciell satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på Boplats och söks på vanligt sätt. Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Framtiden har beslutat om renoveringar hos Bostadsbolaget

  Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 13:53 CET

  Framtidens styrelse har idag fattat inriktningsbeslut rörande renoveringar av Bostadsbolagets fastighetsbestånd.

  Det handlar om följande tre renoveringsarbeten:
  Fasadupprustning av Landalabergen i Landala som berör 516 lägenheter under åren 2016-2019.
  Badrumsrenovering av 451 lägenheter på Gregorianska gatan och Skottårsgatan i Kortedala.
  Badrumsombyggnad samt stambyten i 705 lägenheter under åren 2016-2020 på Norra och Södra Dragspelsgatan i Järnbrott.

  För mer information, kontakta Camilla Hallquist, fastighetschef Bostadsbolaget, 031 731 50 15

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Framtidens styrelse har idag fattat inriktningsbeslut rörande renoveringar av Bostadsbolagets fastighetsbestånd.

  Läs vidare »
  Uorwu17so9x7m6bz041e

  Klartecken för omvandling av Selma Lagerlöfs Torg

  Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2015 14:38 CET

  Detaljplanen för Selma Lagerlöfs Torg har nu vunnit laga kraft och den stora omvandlingen av platsen kan inledas. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv.

  Media-no-image

  Martin Blixt utsedd till VD för Framtidens byggverksamhet

  Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2015 10:00 CET

  Martin Blixt har idag utsetts till VD för Framtidenkoncernens nya dotterbolag som ska hantera koncernens nyproduktion av bostäder. Martin Blixt kommer närmast från en tjänst som chef för avdelningen Stadsutveckling på Älvstranden Utveckling AB, ett bolag inom Göteborgs Stad. Martin Blixt har varit verksam i olika roller inom fastighetsbranschen sedan 1988. Martin Blixt tillträder under första kvartalet 2016.

  ”Jag ser med spänning fram emot att leda en verksamhet som ska möta stora förväntningar på att bygga smart, prisvärt och mycket. Att få fokusera på att bidra till att bygga bort bostadsbristen på ett sätt som också främjar integration är en stor utmaning”, säger Martin Blixt.

  ”Det är glädjande att Martin Blixt, med sin stora erfarenhet från branschen, tar sig an utmaningen att leda och utveckla vårt bolag för nyproduktion. Vi har tuffa uppdrag framför oss som handlar om att uthålligt producera fler bostäder per år men också att hitta sätt att i snabbt takt få fram tillfälliga bostäder. Jag ser fram emot att tillsammans med Martin och övriga kollegor i koncernen få förverkliga de mål som styrelsen och vår ägare ställer på oss”, säger Mariette Hilmersson, VD Förvaltnings AB Framtiden.

  För att öka byggtakten och nå målet att bygga 1400 bostäder årligen har ett nytt bolag skapats inom Framtidenkoncernen som ska förverkliga alla beslut om nyproduktion och där all kompetens kopplad till nyproduktion samlas. Bolaget ska hantera all nyproduktion för koncernens förvaltande bolag och bli en tydlig aktör på marknaden. En aktör som gör så att byggandet blir innovativt och tar hänsyn till såväl sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

  Byggverksamheten kommer att tillsammans med moderbolaget, Förvaltnings AB Framtiden, att flytta in på Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i Göteborg.

  Vid frågor, kontakta på Förvaltnings AB Framtiden;Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef, 070-248 92 30

  Mariette Hilmersson VD, 072-518 38 18

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  ​Martin Blixt har idag utsetts till VD för Framtidenkoncernens nya dotterbolag som ska hantera koncernens nyproduktion av bostäder. Martin Blixt kommer närmast från en tjänst som chef för avdelningen Stadsutveckling på Älvstranden Utveckling AB, ett bolag inom Göteborgs Stad. Martin Blixt har varit verksam i olika roller inom fastighetsbranschen sedan 1988.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Geografisk samordning av fastigheter inom Framtidenkoncernen

  Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 13:00 CET

  Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras. Koncernstyrelsen i Framtiden tog beslut i juni 2015 om att starta samordningen. Avsikten är att berörda fastigheter får ett ägarbyte per den 1 april 2016.

  Samordningen av fastigheterna ska skapa mer sammanhållna förvaltningsområden vilket ger bolagen förutsättningar för en effektivare förvaltning. Närmare 3 000 lägenheter i ett 60-tal fastigheter i Framtidenkoncernen berörs. Hyresgästerna i dessa fastigheter informeras löpande.

  För ytterligare information
  Ulrika Stenson, Kommunikations- och utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden, 
  031-773 75 68

  Mattias Andersson, Distriktschef Hisingen, Bostads AB Poseidon, 031-332 13 62, mattias.andersson@poseidon.goteborg.se

  Thomas Magnusson, Distriktschef Öster, Bostadsbolaget , 031-731 53 21,
  thomas.magnusson@bostadsbolaget.se

  Thomas Samuelsson, Distriktschef distrikt Väster/Centrum, Familjebostäder i Göteborg,
  031-731 83 41
  thomas.samuelsson@familjebostader.se

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  ​Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Framtiden får bygga i Bergsjön och Gårdsten

  Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 08:30 CEST

  Fastighetsnämnden i Göteborg har fattat beslut om att låta Framtidenkoncernen få markanvisningar för bostäder och förskola i Bergsjön samt för bostäder i Gårdsten.

  I nordöstra Bergsjön ska Egnahemsbolaget bygga cirka 50 bostäder i småhus med inriktning bostadsrätt eller äganderätt och i östra Gårdsten bygger man ytterligare bostadsrätter och egna hem.

  Samtidigt väntar Familjebostäder på planbesked för att få bygga cirka 100 hyresrätter på egen mark i Bergsjön på Merkuriusgatan i närheten av de nya bostadsrätterna. Detta är en del av ett stort renoverings- och utvecklingsarbete som Familjebostäder driver tillsammans med Göteborgs Stad och andra aktörer i stadsdelen.

  - Det är glädjande att vi nu får bygga bostadsrätter och äganderätter i både Gårdsten och Bergsjön. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag att bidra till en god stadsutveckling i hela staden med blandade upplåtelseformer, det vill säga en mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i bostadsområdena, säger Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef på Framtiden.

  Markanvisningarna ingår i stadens Jubileumssatsning som bland annat innebär att bostäderna ska vara inflyttningsklara år 2021.

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Fastighetsnämnden i Göteborg har fattat beslut om att låta Framtidenkoncernen få markanvisningar för bostäder och förskola i Bergsjön samt för bostäder i Gårdsten. I nordöstra Bergsjön ska Egnahemsbolaget bygga cirka 50 bostäder i småhus med inriktning bostadsrätt eller äganderätt och i östra Gårdsten bygger man ytterligare bostadsrätter och egna hem.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 5 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och utvecklingschef
  • ulylrilyzoscka.stenslrifonvy@framtcchpiden.sgpnjcae
  • 031-773 75 68

  Om Framtidenkoncernen

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Adress

  • Framtidenkoncernen
  • Besöksadress:Åvägen 40
  • Vid post: Box 111 401 21 Göteborg

  Koncern