Buvdsh4txcxo9jhwzv5x

Gratis bussresa till Kulturkalaset för Framtidens hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 09:00 CEST

Imorgon är det dags för Göteborgs årliga folkfest Kulturkalaset, en av Nordens största kulturfestivaler. Framtidenkoncernen deltar för tredje året tillsammans med dotterbolagen Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. Förutom kalasstämning bjuder koncernen sina hyresgäster på gratis bussresa in till kalaset och hem igen.

Media no image

Bygg minst 7000 studentbostäder till 2026!

Nyheter   •   Jul 08, 2016 15:28 CEST

Studentbostadsbristen i Göteborg riskerar att tvinga unga att välja andra studieorter. Nu har elva aktörer ställt sig bakom programförklaringen Gbg7000+ studentbostäder, där de tillsammans ska verka för att minst 7 000 permanenta studentbostäder byggs under perioden 2016-2026. Bland aktörerna finns Göteborgs Förenade Studentkårer, Chalmers studentbostäder, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Akademiska Hus, Framtiden med flera.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bristen på boende påverkar stadens och lärosätenas attraktivitet negativt och Göteborg riskerar att gå miste om den kraft och vitalitet som studenternas närvaro innebär.

Göteborg är Sveriges ledande industristad som tillsammans med andra näringar utvecklas mot ett allt större kunskapsinnehåll – staden utvecklas mot en kunskapsekonomi med ett stort och växande kompetensbehov. För Göteborg är det därför av stor vikt att studenterna kommer hit men också att de stannar kvar efter utbildningsperioden. Ju mer etablerade studenter är desto större är chansen att de stannar och blir yrkesverksamma i Göteborg efter studierna.

Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Parterna inom Gbg7000+ studentbostäder vill stärka och förlänga denna positiva satsning. Enligt en rapport beställd av samverkansgruppen kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig. Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.

Målsättningar för Gbg7000+ studentbostäder

 • minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.
 • utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.
 • närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.
 • tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.
 • utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.
 • utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.
 • involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.

Gbg7000+ studentbostäder samverkanspartners

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola

Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder

Magnus Paulsson, vd SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Andreas Sjöö, ordförande GFS – Göteborgs Förenade Studentkårer

Martin Johansson, generalsekreterare Studentbostadsföretagen

Martin Öbo, tf. fastighetsdirektör Göteborgs Stad, Fastighetskontoret

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst

Johan Trouve, vd Västsvenska handelskammaren

Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden

Birgitta L-Öfverholm, chef Näringslivsgruppen, Göteborg & CO

För ytterligare information kontakta talespersonerna för Gbg7000+ studentbostäder

Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder Tel: 031-772 97 10
E-post: joakim.wallin@chalmersstudentbostader.se

Magnus Paulsson, vd SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Tel: 031-333 63 55
E-post: magnus.paulsson@sgsstudentbostader.se

Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst Tel: 031-63 24 53
E-post: Birgitta.HohlfaltvanDalen@akademiskahus.se

Rapport: Studenter och studentbostäder i Göteborg

På uppdrag av samverkansgruppen Gbg7000+ studentbostäder har Inobi Analys och Arkitektur tagit fram en rapport studenter och studentbostäder i Göteborg. Läs den på www.gbg7000.se

Fakta: Gbg7000+ studentbostäder

Gbg7000+ studentbostäder är en samverkansgrupp där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden. För att nå våra målsättningar vill vi involvera och samverka med alla relevanta aktörer.

Läs mer på www.gbg7000.se (under uppbyggnad). Följ oss på www.twitter.com/gbg7000 (startas inom kort).

Läs vidare »
Media no image

Framtiden på plats i Almedalen 2016

Nyheter   •   Jul 01, 2016 10:59 CEST

Framtidenkoncernen finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2016. Ett tillfälle för oss att berätta mer om vår verksamhet, bygga relationer, omvärldsbevaka, kompetensutvecklas och lära av andra.

Vi arrangerar i år inte själva några seminarier men deltar i flera. Som partner till Business Arena Almedalen deltar vi i den ”egna” programpunkten ”Allmännyttan växlar upp – samlat grepp i Göteborg?”.

Vi deltar även i följande seminarier: Framtiden i Almedalen (se pdf)

Vill du träffa oss? Nedan finner du kontaktuppgifter till Framtidens samtliga representanter i Almedalen.

Vi åker till Almedalen

Mariette Hilmersson, koncernchef och vd Framtidenkoncernen
Mariette.Hilmersson@framtiden.se / 0725-18 38 18

Lars Johansson, Styrelseordförande Framtidens styrelse
0709-46 10 14

Bo Strandberg, nyanlända och etablering Framtiden
Bo.Strandberg@framtiden.se / 0706-40 93 83

Kristina Hulterström, Projektchef Framtiden
Kristina.Hulterstrom@framtiden.se /0706-72 02 70

Anna Nordén, Chef Utvecklingsavdelningen Framtiden Byggutveckling AB
Anna.Norden@framtiden.se / 0730-33 33 91

Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder
per-henrik.hartmann@familjebostader.se / 0706-29 00 29

Katrin Amgarth, Marknadschef Familjebostäder
katrin.amgarth@familjebostader.se / 0706-25 26 81

Michael Pirosanto, vd GårdstensbostäderMichael.Pirosanto@gardstensbostader.se / 0706-35 63 16

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget
Kicki.Bjorklund@bostadsbolaget.se / 0725-44 83 11

Catarina Hagwall, Chef Marknad- & kommunikation Bostadsbolaget
Catarina.Hagwall@bostadsbolaget.se / 0767-75 25 55

Sara Keränen, Kommunikatör & Marknadskoordinator, Bostadsbolaget
Sara.Keranen@bostadsbolaget.se / 0702-91 45 07

Göran Helgegren, affärsutvecklare Poseidon
Goran.Helgegren@poseidon.goteborg.se / 0706-59 30 54

Framtidenkoncernen finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2016. Ett tillfälle för oss att berätta mer om vår verksamhet, bygga relationer, omvärldsbevaka, kompetensutvecklas och lära av andra.

Läs vidare »
Vh1wdjcz8edhxqrw7lzs

Allmännyttan i Göteborg tar bort inkomstkraven för bostadssökande

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 08:47 CEST

Igår, måndag den 20 juni, fattade styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslut om en ny uthyrningspolicy. Denna innebär bland annat att kravet på inkomst tas bort helt och hållet.

Fd2aelzyqmezkw60h34d

”Backa Binder” vann tävling om Selma stads nya parkstråk

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 16:58 CEST

Arkitektförslaget ”Backa Binder”, framtaget av ÅWL arkitekter vann första pris i projekttävlingen för parkstråket som ska anläggas vid nya Selma Lagerlöfs torg. Det blir ett sammanhållet grönt stråk, med grönska och funktioner som viktiga element. Förslaget har en hög arkitektonisk kvalitet och önskemål från dialoger med Backabor syns tydligt med mötesplatser, ökad trygghet och olika aktiviteter.

Ndhjbxkm1pu5ck9ptwn7

2 350 bostäder direktanvisas till Framtidenkoncernen

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 15:03 CEST

Fastighetsnämnden markanvisar 2 350 bostäder till Framtidenkoncernen. Ett omfattande arbete och en nära samverkan mellan koncernen och Göteborgs Stad och dess förvaltningar har lett fram till markanvisningen. Med tillskott av egen mark möjliggörs nu att Framtidenkoncernen kan planera för byggnationen av drygt 3 250 bostäder för att bidra till utvecklingen av Göteborgs bostadsmarknad.

Uorwu17so9x7m6bz041e

Selma stad – nytt namn på nygammal stadsdel

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:00 CEST

Snart inleds den stora omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv. Samtidigt får stadsdelen ett nytt namn för att spegla att det nu sker en nystart - Selma stad.

Et340pnwgrgg6cdkqtpu

Stort intresse för att lära sig mer om hajar och rockor på Selma Lagerlöfs Torg

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2016 16:59 CET

Den 24 och 25 februari kommer Göteborgs Naturhistoriska museum till Selma Center på Selma Lagerlöfs Torg. Inbokade förskolor och skolklasser får titta och känna på hajtänder, rockägg och sjöstjärnor. Fiskhuset, som fyller 40 år, anordnar filéskola den 26 och 27 februari för alla som vill lära sig den konsten.

Media no image

Framtiden deltar i NextUp för att inspirera unga

Nyheter   •   Feb 22, 2016 15:27 CET

Framtiden deltar som samarbetspartner i projektet Next Up som syftar till att inspirera unga, speciellt tjejer, att ta sikte på en framtid inom IT. Det är elever i årskurs 8 som tävlar med hjälp från Chalmers. Framtiden deltar med ett case för ungdomarna att jobba med som handlar om att 2025 bygga ett flerbostadshus med fokus på en lärande miljö, samvaro och trygghet. Fokus är på att använda dagens eller framtidens tekniska lösningar och möjligheter. Vår förhoppning är att inspirera unga att vilja jobba med teknikutveckling, så att vi kan få många effektiva och bra lösningar framöver. Vi får även möjlighet att få inspiration av unga personers visioner över hur de föreställer sig att deras framtida bostäder ska se ut. Högstadieelever kan ofta vara en svår grupp att nå när vi arbetar med medborgardialoger av olika slag, vilket gör deltagandet i projektet extra spännande.

För mer information besök www.nextup.se och www.universeum.se/skola/next-up/

Framtiden deltar som samarbetspartner i projektet Next Up som syftar till att inspirera unga, speciellt tjejer, att ta sikte på en framtid inom IT. Det är elever i årskurs 8 som tävlar med hjälp från Chalmers. Framtiden deltar med ett case för ungdomarna att jobba med som handlar om att 2025 bygga ett flerbostadshus med fokus på en lärande miljö, samvaro och trygghet

Läs vidare »
Media no image

Särskild satsning på barnfamiljer som bor osäkert

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2016 11:22 CET

Framtidenkoncernen genomför nu en speciell satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på Boplats och söks på vanligt sätt. Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd, dvs Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, och är en del av de åtgärder som föreslås i Strategi för nyanlända flyktingar som kommunstyrelsen godkände i oktober 2014. Satsningen har breddats för att gälla alla barnfamiljer som uppfyller kraven för kategorin

- Lägenheterna erbjuds efterhand som de blir lediga till just denna kategori av sökande på sätt som vid våra tidigare specialsatsningar, till exempel Ungahem, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Många barn i Göteborg växer i nuläget upp i miljöer som liknar hotell eller vandrarhem eller flyttar runt mellan olika osäkra boendelösningar - korta andrahandsavtal, kontraktslöst eller som inneboende. I många fall innebär detta en svår trångboddhet. Framtidenkoncernen tar ett stort socialt ansvar och prioriterar denna grupp.

Faktaruta för denna kategori på Boplats
För att kunna hyra en lägenhet för barnfamiljer som saknar ordnat boende krävs att:

 • du är registrerad på Boplats.
 • du har barn under 18 år när intresseanmälan för en lägenhet lämnas.
 • du och barnet är folkbordförda på samma adress i Göteborgs kommun.
 • du saknar ordnat boende, det vill säga inte har något förstahandskontrakt på hyresrätt eller äger något boende.
 • du uppfyller de krav fastighetsägaren angivit (t ex inkomst) samt övriga villkor som ställts för den enskilda lägenheten.
 • Allmännyttan lämnar årligen ca 400 lägenheter till olika sociala eller medicinska förturer, vilket motsvarar cirka 10 procent av våra tillgängliga lägenheter. I och med denna satsning på barnfamiljer ökar andelen till drygt 15 procent av tillgängliga lägenheter.


  För mer information kontakta Ulrika Stenson, kommunikations-och utvecklingschef på Framtiden, tel 031-773 75 68, 0702-48 92 30.

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Framtidenkoncernen genomför nu en speciell satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på Boplats och söks på vanligt sätt. Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ann.tornblom@framtiden.se
  • 0725-00 15 35

  Om Framtidenkoncernen

  Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

  Adress

  • Framtidenkoncernen
  • Besöksadress: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2
  • Vid post: Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg Göteborg

  Koncern