Media-no-image

Geografisk samordning av fastigheter inom Framtidenkoncernen

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 13:00 CET

Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras. Koncernstyrelsen i Framtiden tog beslut i juni 2015 om att starta samordningen. Avsikten är att berörda fastigheter får ett ägarbyte per den 1 april 2016.

Samordningen av fastigheterna ska skapa mer sammanhållna förvaltningsområden vilket ger bolagen förutsättningar för en effektivare förvaltning. Närmare 3 000 lägenheter i ett 60-tal fastigheter i Framtidenkoncernen berörs. Hyresgästerna i dessa fastigheter informeras löpande.

För ytterligare information
Ulrika Stenson, Kommunikations- och utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden, 
031-773 75 68

Mattias Andersson, Distriktschef Hisingen, Bostads AB Poseidon, 031-332 13 62, mattias.andersson@poseidon.goteborg.se

Thomas Magnusson, Distriktschef Öster, Bostadsbolaget , 031-731 53 21,
thomas.magnusson@bostadsbolaget.se

Thomas Samuelsson, Distriktschef distrikt Väster/Centrum, Familjebostäder i Göteborg,
031-731 83 41
thomas.samuelsson@familjebostader.se

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

​Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras.

Läs vidare »
Media-no-image

Framtiden får bygga i Bergsjön och Gårdsten

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 08:30 CEST

Fastighetsnämnden i Göteborg har fattat beslut om att låta Framtidenkoncernen få markanvisningar för bostäder och förskola i Bergsjön samt för bostäder i Gårdsten.

I nordöstra Bergsjön ska Egnahemsbolaget bygga cirka 50 bostäder i småhus med inriktning bostadsrätt eller äganderätt och i östra Gårdsten bygger man ytterligare bostadsrätter och egna hem.

Samtidigt väntar Familjebostäder på planbesked för att få bygga cirka 100 hyresrätter på egen mark i Bergsjön på Merkuriusgatan i närheten av de nya bostadsrätterna. Detta är en del av ett stort renoverings- och utvecklingsarbete som Familjebostäder driver tillsammans med Göteborgs Stad och andra aktörer i stadsdelen.

- Det är glädjande att vi nu får bygga bostadsrätter och äganderätter i både Gårdsten och Bergsjön. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag att bidra till en god stadsutveckling i hela staden med blandade upplåtelseformer, det vill säga en mix av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i bostadsområdena, säger Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef på Framtiden.

Markanvisningarna ingår i stadens Jubileumssatsning som bland annat innebär att bostäderna ska vara inflyttningsklara år 2021.

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Fastighetsnämnden i Göteborg har fattat beslut om att låta Framtidenkoncernen få markanvisningar för bostäder och förskola i Bergsjön samt för bostäder i Gårdsten. I nordöstra Bergsjön ska Egnahemsbolaget bygga cirka 50 bostäder i småhus med inriktning bostadsrätt eller äganderätt och i östra Gårdsten bygger man ytterligare bostadsrätter och egna hem.

Läs vidare »
Ndhjbxkm1pu5ck9ptwn7

Mariette Hilmersson ny VD för Förvaltnings AB Framtiden

Pressmeddelanden   •   2015-10-20 15:45 CEST

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) har idag enhälligt beslutat att utse Mariette Hilmersson, till VD för bolaget. Rekryteringsprocessen har pågått sedan augusti med flera sökande. Styrelsen är övertygad om att Mariette Hilmersson är den som har rätt förutsättningar för att driva bolaget mot den nya målbild som styrelsen lagt fast.

Media-no-image

Michael Pirosanto tf VD för Egnahemsbolaget

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 20:27 CEST

Styrelsen i Egnahemsbolaget beslutade på torsdagen att utse Michael Pirosanto till tillförordnad VD för Egnahemsbolaget. Michael, som också fortsatt kommer att vara VD i Gårdstensbostäder, tillträder 21 augusti.

- Att få vara delaktig i utvecklingen av staden genom att bygga äganderätter och bostadsrätter i bland annat utsatta områden som domineras av hyresrätter ser jag som ett roligt och spännande uppdrag, säger Michael Pirosanto.

Några av de områden där Egnahemsbolaget har pågående försäljningar av bostäder är Björkekärr, Kortedala, Kviberg och Grimmered.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren.

Styrelsen i Egnahemsbolaget beslutade på torsdagen att utse Michael Pirosanto till tillförordnad VD för Egnahemsbolaget. Michael, som också fortsatt kommer att vara VD i Gårdstensbostäder, tillträder 21 augusti.

Läs vidare »
Utvaxopjh6rh9lbjepmh

​​​Träffa oss på Kulturkalaset

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 14:22 CEST

Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon finns med under Göteborgs Kulturkalas. Kom till vårt tält i Bältesspännarparken för att bygga och tycka till om framtidens Göteborg eller lyssna till panelsamtal med fokus på bostadsfrågor.

Media-no-image

Michael Pirosanto utsedd till VD för Gårdstensbostäder

Pressmeddelanden   •   2015-07-10 09:02 CEST

Styrelsen i Gårdstensbostäder har utsett Michael Pirosanto till ordinarie verkställande direktör för bolaget.

Michael har varit verksam i Gårdstensbostäder sedan 1997, då bolaget bildades.
Som tillförordnad VD de senaste tre åren, och som chef för fastighetsförvaltningen under 15 år dessförinnan, har Michael varit delaktig i Gårdstens framgångsrika utveckling och har en erfarenhet som är mycket värdefull för bolaget. 

”- Det känns helt rätt att få utse Michael till ordinarie VD. Han kan verksamheten och har en genuin vilja att fortsätta utveckla Gårdsten till en omtyckt plats att bo och leva på”, säger Mariette Hilmersson, ordförande i Gårdstensbostäder AB.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren.

Styrelsen i Gårdstensbostäder har utsett Michael Pirosanto till ordinarie verkställande direktör för bolaget.

Läs vidare »
Media-no-image

Trygghetspris till medarbetare i Framtiden och GöteborgsLokaler

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 12:00 CEST

I år har Säkerhetsrådets Trygghetspris delats ut till tre värdiga vinnare. Alla tre har med sitt arbete bidragit till att öka tryggheten och säkerheten inom sina respektive arbetsområden.

Säkerhetsrådets Trygghets- och Säkerhetspris delas ut till den eller de anställa inom Göteborgs stads bostads- och lokalkluster som genom sitt arbete bidragit med trygghetsskapande åtgärder. Det kan till exempel handla om fysiska åtgärder inomhus eller utomhus som främjar trygghet och säkerhet, arbete mot klotter eller andra brottsförebyggande åtgärder.

Vinnarna i år är Magnus Henricson, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler, Shivan Abdullah områdesvärd i Hammarkullen på Bostadsbolaget samt Daliborka Vuleta Savic, trygghetsvärd på Gårdstensbostäder.

Michael Pirosanto, t.f. VD på Gårdstensbostäder är både stolt och glad över att en av hans medarbetare har tilldelats det prestigefyllda priset.

– Daliborka har en väldigt betydelsefull roll inom Gårdstensbostäder. Hon ingår i en grupp som erbjuder en viktig service till de boende i området under kvällar och helger. Boende, ungdomar och barn har stort förtroende för henne och hennes arbete, säger Michael Pirosanto.

För Kicki Björklund, VD på Bostadsbolaget, är Shivan en mycket värdig vinnare.

– Shivan representerar en ny yrkesgrupp områdesvärd som visat sig vara väldigt viktig för Bostadsbolagets hyresgäster i Hammarkullen. Hans fokus ligger på social hållbarhet med människan som central punkt. Shivan är lätt att tycka om och hans närvaro är alltid uppskattad av de boende och kollegor i området. Jag skulle vilja påstå att han är en av våra viktigaste kanaler i vår dialog med de boende i Hammarkullen, berättarKicki Björklund.

Även hos GöteborgsLokaler är glädjen stor. VD Robert Hörnquist ser priset som ett bevis på att bolaget och framför allt att Magnus Henricson agerat lugnt och tryggt i en turbulent tid.

– Magnus har tydligt visat, genom handling, att trygghets­frågorna är viktiga. På Vårväderstorget har han tagit initiativ till en rad trygghetsskapande åtgärder, bland annat genom belysningsprojekt och kameraövervakning. Dessutom har Magnus alltid varit ett stort stöd för särskilt utsatta verksamheter, säger Robert Hörnquist.

Nomineringarna har skett under maj månad och alla vinnare är nominerade av sina kollegor. Juryn har utgjorts av ett säkerhetsråd bestående av representanter från de olika bolagen. Priset är, förutom äran, ett diplom och en studieresa som har anknytning till temat Trygghet & Säkerhet.

Säkerhetsrådet är ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, GöteborgsLokaler, Higab, Parkeringsbolaget, Poseidon, Störningsjouren och Älvstranden Utveckling. Bolagen ägs av Göteborgs Stad.

Vid frågor, kontakta Bo Säljö, säkerhetschef. Tel. 031-335 01 08

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

​I år har Säkerhetsrådets Trygghetspris delats ut till tre värdiga vinnare. Alla tre har med sitt arbete bidragit till att öka tryggheten och säkerheten inom sina respektive arbetsområden.

Läs vidare »
Media-no-image

Träffa Framtiden i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-29 08:00 CEST

Välkommen till våra seminarier och kaffemingel i Almedalen!
Hur utveckla ett bostadsområde på de boendes villkor?
Vilken nytta gör allmännyttan egentligen?
Social hänsyn i upphandling - Ett strategiskt styrinstrument
Renovering av miljonprogrammet – Vi behöver ett kunskapslyft!

Se detaljer i bifogat program.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

Välkommen till våra seminarier och kaffemingel i Almedalen! Hur utveckla ett bostadsområde på de boendes villkor? Vilken nytta gör allmännyttan egentligen? Social hänsyn i upphandling - Ett strategiskt styrinstrument Renovering av miljonprogrammet – Vi behöver ett kunskapslyft!

Läs vidare »
Media-no-image

Gratisbussar för Framtidenkoncernens hyresgäster till Volvo Ocean Race

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 14:04 CEST

På söndag startar aktiviteterna i Frihamnen där världens tuffaste seglingstävling Volvo Ocean Race avgörs. För att göra folkfesten tillgänglig för alla erbjuder Framtidenkoncernen fem gratis busslinjer för sina hyresgäster.

Framtidenkoncernen med bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Egnahemsbolaget har över 70 000 lägenheter över hela Göteborg och vill med bussatsningen göra eventet tillgängligt för fler göteborgare.

– Med bussarna hoppas vi att fler av våra hyresgäster kommer ner till Frihamnen och tycker till i frågor gällande boende och stadsutveckling. Koncernen ska vara med och bygga Frihamnen, en helt ny stadsdel i hjärtat av Göteborg, och vi vill veta vad göteborgarna tycker. Sedan vill vi självklart att ännu fler får möjlighet att delta när denna världsomfattande tävling kommer till och avgörs i vårt Göteborg, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Fem busslinjer går till Frihamnen och tillbaka söndag till lördag från ändhållplatserna Rannebergen, Gårdsten, Bergsjön, Länsmanstorget och Opaltorget.

Under veckan finns Framtidenkoncernen representerad i Göteborgspaviljongen tillsammans med Göteborgs Stad samt i ett anslutande tält i Race Village. Under budskapet Tillsammans bygger vi Göteborg visar koncernen upp kommande byggplaner, undersöker vad besökarna vill ha i den framtida Frihamnen samt bjuder in besökare att med klossar bygga sin bild av den nya stadsdelen.

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

På söndag startar aktiviteterna i Frihamnen där världens tuffaste seglingstävling Volvo Ocean Race avgörs. För att göra folkfesten tillgänglig för alla erbjuder Framtidenkoncernen fem gratis busslinjer för sina hyresgäster.

Läs vidare »
I05y0oetxefwcxxdskx8

Pressinbjudan till Frihamnen: "Sätt färg på Göteborg" tar ut kursen mot år 2021 under Volvo Ocean Race

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 11:45 CEST

"Sätt färg på Göteborg" och Måleriföretagen i Sverige, tillsammans med Framtidenkoncernen, Göteborgs 400-årsjubileum och AkzoNobel, bjuder in till förhandsvisning av kompassen som ska visa vägen under Volvo Ocean Race-målgången i Göteborg. En dekorerad kompass som är 1400 m2 stor målas nu upp som gatukonst av ungdomar som precis påbörjat en vuxenutbildning till målare.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och utvecklingschef
 • jdprulrikamoaatp.stervfzqmqonsonoh@frarbhtftnvwpvsdcmtnmckosidulmmen.soie
 • 031-773 75 68

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anna.bjorklund@framtiden.se
 • 031-773 75 57

Om Framtidenkoncernen

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och genom bostadsföretagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar koncernen ca 72 000 lägenheter i Göteborg. Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Adress

 • Framtidenkoncernen
 • Besöksadress:Åvägen 40
 • Vid post: Box 111 401 21 Göteborg

Koncern