Cdktuzqgrney837cixzo

Framtidenkoncernen och Göteborgs Fotbollförbund satsar på fotboll och ledarutbildning i Göteborgs utvecklingsområden

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 10:10 CET

I dagarna undertecknades ett avtal som innebär att under 3 år kommer ca 1800 barn i Göteborgs utvecklingsområden erbjudas att få träna gratis med Landslagets fotbollsskola. Under samma tid kommer även 90 nya ledare utbildas i Uefa C.

Mbkxaym5av3wl8zuvmji

Sveriges största allmännytta klara med 2018 års hyror

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 09:00 CET

Framtidenkoncernens förvaltande dotterbolag har nu tecknat överenskommelser med Hyresgästföreningen i Västra Sverige om en hyresökning på 1,2 procent för samtliga lägenheter från och med den 1:e januari 2018.

Kitgssytst0s8g9k1wgi

Allmännyttan skapar SFI-material om att bo i hyresrätt

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 09:00 CET

Vad är en hyresrätt? Vad betyder "att bo i andrahand"? Vem ansvarar för att laga kylskåpet och vad förväntas av mig som hyresgäst? Det som känns självklart för vissa är något helt nytt för andra. För att underlätta för dem som är nya i Sverige har flera allmännyttiga bostadsbolag gått ihop och tillsammans tagit fram ett SFI-material – broschyren Ditt hem.

Media no image

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkände VDs beslut att avsluta förhandlingarna med Victoria Park.

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 16:45 CET

Under dagens extra insatta styrelsemöte fick styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden information och bakgrund av VD gällande beslutet att avsluta förhandlingarna med Victoria Park. Styrelsen beslutade att anteckna informationen och godkänna VDs beslut om avslut av förhandlingen med Victoria Park.


Lars Johansson, ordförande Förvaltnings AB Framtiden, 0709-46 10 14
Martin Blixt, tf Koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 83 42

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Under dagens extra insatta styrelsemöte fick styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden information och bakgrund av VD gällande beslutet att avsluta förhandlingarna med Victoria Park. Styrelsen beslutar att anteckna informationen och godkänna VDs beslut om avslut av förhandlingen med Victoria Park.

Läs vidare »
Media no image

Framtidenkoncernen avbryter förhandlingarna med Victoria Park

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 14:52 CET

Igår kväll fick Framtidenkoncernen information gällande Victoria Parks renoveringar i Lövgärdet. Informationen kom från Kunskapscentrum i Göteborg och är av sådan karaktär att syftet med vår ursprungsförhandling inte längre är aktuellt. Därför drog vi tillbaka ärendet i kommunstyrelsen och väljer att avsluta förhandlingen idag.


Martin Blixt, tf Koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden. 031-773 83 42
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden 0725-00 15 35

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Igår kväll fick Framtidenkoncernen information gällande Victoria Parks renoveringar i Lövgärdet. Informationen kom från Kunskapscentrum i Göteborg och är av sådan karaktär att syftet med vår ursprungsförhandling inte längre är aktuellt. Därför drog vi tillbaka ärendet i kommunstyrelsen och väljer att avsluta förhandlingen idag.

Läs vidare »
Mhqizykrjczuzc5waanq

Ett steg närmare tät kvartertersstad i Backa Röd

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 14:30 CET

Detaljplanen för Litteraturgatan har vunnit laga kraft. Det innebär att kvartersstaden med cirka 670 bostäder i Backa snart kan bli verklighet.

Media no image

Årshyresförhandlingar för Sveriges största allmännytta, Framtidenkoncernen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 10:46 CET

Sveriges största allmännytta, Framtidenkoncernen har under hösten förhandlat med Hyresgästföreningen i Västra Sverige, med syfte att nå en överenskommelse för hyresjustering för bostäder från och med 2018-01-01. Förhandlingarna har även inneburit medlingsmedverkan från Hyresmarknadskommittén, HMK.

Tyvärr har en överenskommelse inte kunnat nås, utan ärendet lämnas till HMK. Vi inväntar nu HMKs svar, och meddelar därefter vilket vårt ställningstagande blir.

För ytterligare information kontakta:
Eva Paulson, Hyresmarknadsansvarig Förvaltnings AB Framtiden 031-773 75 67
Ann Törnblom, Kommunikationschef Förvaltnings AB Framtiden 0725-00 15 35

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Sveriges största allmännytta, Framtidenkoncernen har under hösten förhandlat med Hyresgästföreningen i Västra Sverige, med syfte att nå en överenskommelse för hyresjustering för bostäder från och med 2018-01-01. Förhandlingarna har även inneburit medlingsmedverkan från Hyresmarknadskommittén, HMK. Tyvärr har en överenskommelse inte kunnat nås, utan ärendet lämnas till HMK.

Läs vidare »
Ncjjv0hnionjsyiqjebk

Ministerbesök till Framtidens Fastighetslabb

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:20 CET

Måndagen den 11 december får Framtidens Fastighetslabb besök av miljöminister Karolina Skog och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Här har Framtidenkoncernen i Göteborg skapat en upplevelselokal med hela fastighetsbranschen i mini-format. Syftet är att locka unga att söka sig till fastighetsrelaterade yrken.

Media no image

Framtiden Byggutveckling rekryterar industridoktorand

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:34 CET

För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen.

Framtiden Byggutveckling ska öka byggtakten av bostäder kraftigt de närmaste åren, vilket kräver nya utvecklade arbetssätt där bland annat industriellt byggande är ett område. Därför rekryterar bolaget nu en industridoktorand som får möjlighet att forska inom det högaktuella området industriellt byggande, ur ett byggherreperspektiv. Industridoktoranden kommer att titta på hur Framtiden Byggutveckling utvecklar och ökar användningen av industriellt byggande i relation till leverantörer och entreprenörer.

Vårt uppdrag med byggnation av stora volymer bostäder ställer höga krav på att vi hittar effektiva sätt att bygga. Det måste till ny och användbar kunskap som gör skillnad i praktiken och det tror vi att vi får på det här sättet, säger Anna Nordén, tf VD Framtiden Byggutveckling.”

Industridoktoranden kommer att vara anställd på Framtiden Byggutveckling men också vara en del av forskargruppen Industriellt och hållbart byggande på Luleå Tekniska Universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen. Forskningen och utbildningen sker inom byggteknik och management av byggprocessen med starkt fokus på industriella plattformar och moderna produktionssystem.

”Forskningsprojektet handlar om att utveckla beställarrollen mot ett industriellt tänkande där metoder för kostnadseffektivitet, förutsägbarhet och kvalitetskontroll samsas med samhällets kvalitets- och hållbarhetsmål. Syftet är att på ett säkert sätt öka takten i bostadsbyggandet” säger Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande, Luleå tekniska universitet.”

Vid frågor, kontakta:

Ulf Östermark, Forsknings- och utvecklingschef,
Förvaltnings AB Framtiden, 0708-72 77 08

Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande,
Luleå tekniska universitet, 0703-26 29 86

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

För att öka möjligheterna till att effektivt och kostnadsmedvetet leverera bostäder i volym rekryterar Framtiden Byggutveckling nu en industridoktorand inom området industriellt byggande. Det görs i samarbete med Luleå tekniska universitet, en av de mest framstående aktörerna inom området i världen.

Läs vidare »
Media no image

Framtidenkoncernen förstärker med hyresmarknadsansvarig

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 15:44 CET

Koncernen har under året inlett arbetet med att samordna funktioner inom bolagen. Nu pågår samtidigt en gemensam årshyresförhandling för samtliga förvaltande bolag inom Framtidenkoncernen med sina 72 000 lägenheter. Arbetet med koncerngemensamma hyresmarknadsrelaterade frågor kommer nu intensifieras, och en ny tjänst, hyresmarknadsansvarig, har därför inrättats. Tjänsten innefattar bland annat hyressättningsfrågor och att bygga långsiktiga relationer med viktiga intressenter såsom Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägareföreningen.

Till tjänsten har Eva Paulson, som sedan en tid tillbaka arbetat på moderbolaget med bland annat årshyresförhandlingarna, rekryterats. Eva har en mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som distriktschef på Familjebostäder. Hennes erfarenhet, kompetens och förmåga att leda koncernövergripande utvecklingsarbete är värdefulla egenskaper i rollen.

- Detta ger en ökad tydlighet inom koncernen och för våra parter på hyresmarknaden, säger Lars Just, ekonomi- och finanschef, Förvaltnings AB Framtiden.

För frågor, kontakta:

Eva Paulson, Hyresmarknadsansvarig, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 67
Martin Blixt, tf VD, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 50
Ann Törnblom, Kommunikationschef, Förvaltnings AB Framtiden, 031-773 75 68

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Koncernen har under året inlett arbetet med att samordna funktioner inom bolagen. Nu pågår samtidigt en gemensam årshyresförhandling för samtliga förvaltande bolag inom Framtidenkoncernen med sina 72 000 lägenheter. Arbetet med koncerngemensamma hyresmarknadsrelaterade frågor kommer nu intensifieras, och en ny tjänst, hyresmarknadsansvarig, har därför inrättats.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ann.tornblom@framtiden.se
  • 0725-00 15 35

Om Framtidenkoncernen

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad.

Adress

  • Framtidenkoncernen
  • Besöksadress: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2
  • Vid post: Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg Göteborg

Koncern