Oozvajrkmskbyb9dc04m

Framtidenkoncernen är med när Volvo Ocean Race går i mål

Nyheter   •   2015-03-19 14:52 CET

​Volvo Ocean Race har nu lämnat Nya Zeeland och kommit halvvägs runt jorden. Samtidigt är planeringen av målgången och folkfesten i Frihamnen i full gång med bland andra Framtidenkoncernen som samarbetspartner.

Media-no-image

Framtidens boende i GP

Nyheter   •   2015-03-18 08:58 CET

En tidningsbilaga från Framtidenkoncernen medföljer onsdagens Göteborgs-Posten. I den kan man läsa om i vilka områden vi bygger just nu och framöver. Vi berättar om den nya stadsdelen Frihamnen, Framtidens Selma och utvecklingen av Backa Röd.

Här kan man också få veta hur Gårdstensbostäders tvättmaskiner använder miljövänlig fjärrvärme och hur Störningsjouren gör skillnad i vardagen. Bilagan berättar även om satsningar på barnen, klimatsmart boende i ett Svanenmärkt hyreshus, guldkantat boende i Majviken, Framtidens Bredband och mycket mer.

En tidningsbilaga från Framtidenkoncernen medföljer onsdagens Göteborgs-Posten. I den kan man läsa om i vilka områden vi bygger just nu och framöver. Vi berättar om den nya stadsdelen Frihamnen, Framtidens Selma och utvecklingen av Backa Röd.

Läs vidare »
Media-no-image

Poseidon kompletterar med 12 lägenheter på Näverlursgatan i Frölunda

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 18:48 CET

 

En kompletterande investeringsbegäran från Poseidon gällande Näverlursgatan i Frölunda beslöts idag av Framtidens styrelse. Lägenheterna kommer att byggas på och i befintlig fastighet och beräknas vara inflyttningsklara våren 2016.

För ytterligare information kontakta på Poseidon:
Mikael Lindberg, projektchef, 031-332 10 07

Framtidenkoncernen är en av Sveriges största fastighetsägare och ägs av Göteborgs Stadshus AB. I koncernen ingår dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

En kompletterande investeringsbegäran från Poseidon gällande Näverlursgatan i Frölunda beslöts idag av Framtidens styrelse. Lägenheterna kommer att byggas på och i befintlig fastighet och beräknas vara inflyttningsklara våren 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

392 inflyttningsklara bostäder 2014 och byggtakten ökar

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 15:02 CET

Framtidenkoncernen levererade 392 (333) inflyttningsklara bostäder under 2014 och målet är att öka takten rejält. Detta presenterades på Framtidenkoncernens bolagsdag i samband med årsstämman.

Framtidenkoncernen färdigställde 376 hyresrätter varav 88 genom konverteringar från lokal till bostad samt 16 nybyggda bostadsrätter/egnahem. Nyproduktionen återfinns bland annat i Frölunda, Landala, Sannegården och Kortedala.

Antalet markanvisningar och detaljplanestarter för koncernen har ökat under året i förhållande till tidigare år. Koncernen fick 2014 markanvisningar för 875 bostäder (220), varav 445 hyresrätter,
385 bostadsrätter och 45 till en bogemenskap. Den enskilt största markanvisningen är Frihamnen där Framtidenkoncernen har ett särskilt uppdrag att bidra med erfarenhet och driva frågor kring socialt blandat boende och integration. Framtidenkoncernen har dessutom förvärvat mark av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB för att bygga cirka 200 hyresrätter i Örgryte Torp. Koncernens mål är att successivt nå en produktion om 1 400 bostäder per år.

- I bygget av den goda och hållbara staden spelar Framtidenkoncernen en viktig och vital roll. Vi har lagt grunden för en kraftig expansion i bostadsbyggandet. Med en gemensam hållbarhetsvision och unik kompetens hos medarbetarna kommer koncernen tillsammans med andra aktörer att skapa och utveckla livsmiljöer där människor vill bo och känner sig trygga. Frihamnen kommer att bli ett kraftfullt bevis på detta, säger Anneli Snobl, avgående VD och koncernchef i Framtidenkoncernen.

Var fjärde göteborgare bor i koncernens fastighetsbestånd. Hyresgästerna har i årets kundenkät återigen gett höga betyg kring service, sin lägenhet och utomhusmiljöerna. Under året fick 8 000 hushåll en ny bostad i koncernen. 300 lägenheter lämnades till Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och frivilligorganisationer för att möta behovet av bostäder för hushåll utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Framtidenkoncernens samlade fastighetsvärde ökade 2014 till 67,6 miljarder kr, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med året innan. Koncernens soliditet uppgick till 59 procent (59).

Framtiden har från och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

Framtidenkoncernen levererade 392 (333) inflyttningsklara bostäder under 2014 och målet är att öka takten rejält. Detta presenterades på Framtidenkoncernens bolagsdag i samband med årsstämman.

Läs vidare »
Yqm3tk7qyl8gcejks9by

Hajbesök på Selma Lagerlöfs Torg

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 15:18 CET

Den 25 och 26 februari kommer Göteborgs Naturhistoriska museum till Selma Center på Selma Lagerlöfs Torg. Då får inbokade förskolor och skolklasser titta och känna på bland annat hajtänder, rockägg och sälpäls. Fiskhuset anordnar filéskola den 26-28 februari för alla som vill lära sig den konsten och fisk serveras i alla Göteborgs skolor.

Media-no-image

Framtidenkoncernens utmaningar kräver nytt ledarskap

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 13:19 CET

Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag står inför stora utmaningar främst inom nybyggnation med höga krav från kommunfullmäktige på en nybyggnadstakt om 1400 inflyttningsklara lägenheter årligen, vilket kommer att kräva struktur, verksamhets- och kulturförändringar.

Uppdraget för AB Framtiden har förändrats sedan bolagsöversynen, då bolaget under 2014 blev ett rent bostadsförvaltande moderbolag. Förändringsarbetet har börjat i och med kommunfullmäktiges beslut från juni 2014 om en förändrad inriktning och med flera utredningsuppdrag till både AB Framtiden och Stadshus AB. Dessa utredningar är på väg att slutförasoch kommer att behandlas i båda styrelserna.

-Vi ser att bolaget behöver en ny VD för att klara de utmaningar som bolaget står inför och för att vi ska klara de strukturförändringar som krävs för att säkerställa kommunfullmäktiges krav på nybyggnadstakten. Anneli Snobl har under sina år som VD skapat en stabil ekonomi i bolaget samt fått goda medarbetarindex och hyresgästindex, vilket är en förutsättning för att det fortsatta arbetet ska lyckas, säger Lars Johansson styrelseordförande i AB Framtiden.

Styrelsen för AB Framtiden har vid dagens styrelsemöte sagt upp nuvarande VD Anneli Snobl med verkan från 16 mars. Vid samma möte har styrelsen utsett Mariette Hilmersson till tf VD för AB Framtiden. Hon tillträder vid bolagsstämman den 16 mars 2015. Mariette kommer närmast ifrån rollen som chef för strategiska projekt inom AB Framtiden och är jurist med många års erfarenhet av fastighetsrelaterade frågor i olika organisationer. Styrelsen agerar utifrån att bolaget nu går in i en ny utvecklingsfas som ställer andra krav på ledarskapet än dagens.

Rekrytering av ny VD kommer att starta efter bolagsstämman, då den nya styrelsen väljs. Den nya styrelsen får då uppgiften att ta fram en kravprofil på ny VD.

Nuvarande VD Anneli Snobl lämnar uppdraget vid bolagsstämman den 16 mars. Därefter står hon till förfogande för bolaget under sin resterande tid av uppsägningstiden. Hennes avtal innebär ett avgångsvederlag på 18 månader, ej pensionsgrundande. Vederlaget ska samordnas och avräknas mot annan inkomst. Nu startar en process för att se över möjligheterna att ta tillvara Anneli Snobls kompetens, att ta andra uppdrag i staden.

För ytterligare information:
Lars Johansson, styrelseordförande AB Framtiden. Tel: 0709-46 10 14

Framtiden har dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag står inför stora utmaningar främst inom nybyggnation med höga krav från kommunfullmäktige på en nybyggnadstakt om 1400 inflyttningsklara lägenheter årligen, vilket kommer att kräva struktur, verksamhets- och kulturförändringar.

Läs vidare »
Media-no-image

Handelstalangerna ute på jobb

Nyheter   •   2014-12-18 15:17 CET

Handelstalangerna är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen Angered, Stadsdelsförvaltningen Angered, Arbetsmarknad och vuxenutbildningen och Framtidenkoncernen. Utbildare är Cuben utbildning. Syftet har varit att hjälpa utrikesfödda till sysselsättning genom att ta tillvara på deras kompetens. Modellen för Handelstalangerna är sprungen ur Hotelltalangernas som arbetades fram och antogs våren 2014 med gott resultat.

Handelstalangernas deltagare har läst SFI samt gymnasiekurser inom handel- och servicekunskap två dagar i veckan och praktiserat tre dagar.

Eva Apaczai är 30 år och kom från Ungern till Sverige för fem år sedan. De flyttade för att hennes man fick arbete här.
- Min man är plåtslagare, berättar hon och när han fick ett bra jobberbjudande här i Sverige, så flyttade vi.
Eva har haft sin praktik på Willys Hemma vid Scandinavium, där hon fått plocka upp varor och röja upp i butiken.
- Jag har verkligen trivts här, säger hon. Alla har varit väldigt snälla och hjälpsamma. Det jag mest oroat mig för är språket. Jag känner att jag inte kan hjälpa kunderna på ett sätt som jag vill, avslutar hon.

Resultatet av Handelstalangerna speglar det Eva Apaczai uttrycker, att språket är mer avgörande som butiksbiträde där du dagligen omger dig av kunder som behöver hjälp, än om du arbetar på hotell som vaktmästare, frukostpersonal eller sköter städningen. Av de 17 deltagare i Handelstalangerna var det två som fick arbete.

Handelstalangerna är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen Angered, Stadsdelsförvaltningen Angered, Arbetsmarknad och vuxenutbildningen och Framtidenkoncernen. Syftet har varit att hjälpa utrikesfödda till sysselsättning genom att ta tillvara på deras kompetens. Modellen för Handelstalangerna är sprungen ur Hotelltalangernas som arbetades fram och antogs våren 2014 med gott resultat.

Läs vidare »
Media-no-image

Framtidenkoncernen föreslås bli en av parterna i Frihamnen

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 15:49 CET

Bedömningsgruppen för markanvisning Frihamnen har föreslagit att Framtidenkoncernen ska ingå i konsortiet för utvecklingen av området.

Förslaget innebär att Framtidenkoncernen ska få 40 000 kvm BTA för hyresrätter och 20 000 kvm för bostadsrätter vilket motsvarar cirka 540  hyresrätter och 270 bostadsrätter. Ansökan om mark görs gemensamt med GöteborgsLokaler som får 1 000 kvm BTA lokalyta i bottenvåning. Framtiden föreslås få en ledande roll i Frihamnskonsortiet med ett särskilt uppdrag att  bidra med kunskap kring frågor rörande integration och sociala åtaganden. Under  2017 planeras den första detaljplanen vara klar och därefter kan byggstart  ske.

- Vi är jätteglada för att vi föreslås bli en stor och långsiktig aktör i utvecklingen av Frihamnen. Vi har lång erfarenhet av byggnation och förvaltning samt styrka och uthållighet över tid, säger Anneli Snobl, VD och koncernchef i  Framtiden.

Den 24 november tas bedömningsgruppens förslag upp i Fastighetsnämnden och  den 28 november tas det slutgiltiga formella beslutet i markägaren, Älvstranden Utvecklings styrelse.

Länk till beslutsunderlag för Älvstranden Utveckling AB:

http://www.mynewsdesk.com/se/aelvstranden-utveckling-ab/documents/beslutsunderlag-aelvstranden-utvecklings-styrelse-28-11-2014-40836

Framtiden har från och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

Bedömningsgruppen för markanvisning Frihamnen har föreslagit att Framtidenkoncernen ska ingå i konsortiet för utvecklingen av området.

Läs vidare »
Media-no-image

Premiär för direktsänd konsert till våra hyresgäster

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 13:51 CET

Nu är det premiär för det digitala konsertprogram från Konserthuset som Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon bjuder alla sina hyresgäster på.
Fredag den 21 november klockan 20.00 kan alla som bor hos allmännyttan i Göteborg se Weeping Willows möta musiker ur Göteborgs Symfoniker, i en direktsändning via bredbandsuppkopplingen.

Imorgon kan våra hyresgäster njuta av den första utvalda konserten hemma framför tv:n eller datorn samtidigt som den äger rum på konserthuset via fibernätet. Detta samarbete med Göteborgs Symfoniker är helt unikt.

Det nya fibernätet som nyligen installerats i alla fastigheter öppnar inte bara för snabb surf och en mängd tv- och bredbandserbjudanden – även den här typen av specialsändningar blir en realitet tack vare den nya digitala tekniken.

– Vi ser stora möjligheter för nya vägar att kommunicera med våra hyresgäster, säger Göran Leander, projektansvarig för fibernätet.
– Att som nu kunna bjuda på en form av musikupplevelse, som annars kanske är svårtillgänglig för många av våra hyresgäster, känns oerhört positivt, menar han.

Programmet väljs med omsorg för att attrahera både entusiaster och nyfikna nybörjare. Nästa konsert är ”Juljubel” den 5 december med Sven-Bertil Taube som gästartist. Vilka ytterligare två som kommer att ingå i säsongens program är under planering.

Så här kan man se konserterna i direktsändning:

 • I dator via Framtidens GSO-play-sida www.framtidenmusik.se. Här finns också intervjuer, reportage och de senaste konsertinspelningarna med Göteborgs Symfoniker.
 • Via appen GSO partner som finns att ladda ner från både App Store och Google Play. Ange premiumnyckel: framtiden
 • På tv-skärmen uppkopplad via datorn, Apple TV eller liknande enhet.
 • Det är bara hyresgäster som bor hos något av de allmännyttiga bolagen och är uppkopplade mot fibernätet Framtidens Bredband som kan se konserterna i direktsändning. Innehållet på GSO Play är öppet för alla i efterhand.

  De två första konserterna är:
  Fredag 21 november 20.00. ”Popical”. Weeping Willows och musiker ur Göteborgs Symfoniker.
  Fredag 5 december 18.00. ”Juljubel”. Gästartist Sven-Bertil Taube.

  För mer information, kontakta:
  Göran Leander, projektansvarig för Framtidens Bredband, 031-332 11 88, goran.leander@poseidon.goteborg.se

  Framtiden har från och med 2014 dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget,
  Familjebostäder och Gårdstensbostäder som förvaltar drygt 70 600 lägenheter i
  Göteborg. I koncernen ingår också Egnahemsbolaget, Rysåsen och Störningsjouren.

  Nu är det premiär för det digitala konsertprogram från Konserthuset som Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon bjuder alla sina hyresgäster på. Fredag den 21 november klockan 20.00 kan alla som bor hos allmännyttan i Göteborg se Weeping Willows möta musiker ur Göteborgs Symfoniker, i en direktsändning via bredbandsuppkopplingen.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Framtiden presenteras på hållbarhetskonferens

  Nyheter   •   2014-11-04 10:19 CET

  Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den internationella konferensen Sustainable Innovation 2014 i Köpenhamn.

  I aktionsforksningsprojektet ställer vi frågor, utbildar oss och drar lärdomar från vårt arbete. En ständigt pågående process, där ambitionen också är att sprida kunskap om vårt hållbarhetsarbete och de slutsatser som vi kommer fram till.

  Presentationen hålls av Stefan Book, Effort Consulting.
  För mer information, kontakta Björn Gustafsson, teknikutvecklingschef Framtiden, 0730 43 69 29.

  Framtidenkoncernens hållbarhetsarbete studeras inom ramen för ett omfattande aktionsforskningsprojekt. Idag, 4 november, presenteras en konferensartikel om koncernens hållbarhetsarbete på den internationella konferensen Sustainable Innovation 2014 i Köpenhamn.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 5 bilder

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och utvecklingschef
  • ulxfdmrikafz.sqcjntensshonqsrfutiw@fkyknlkrajdmtbwfiiden.se
  • 031-773 75 68

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • anna.bjorklund@framtiden.se
  • 031-773 75 57

  Om Framtidenkoncernen

  Framtiden är en fastighetskoncern, som ingår i Göteborgs Stad, och omfattar sju dotterbolag. Genom bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka 71 000 lägenheter i Göteborg. Rysåsen, Egnahemsbolaget och Störningsjouren ingår också i koncernen.

  Adress

  • Framtidenkoncernen
  • Besöksadress:Åvägen 40
  • Vid post: Box 111 401 21 Göteborg

  Koncern