Foyen rekryterar specialist inom entreprenad

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:02 CET

Foyen Advokatfirma har rekryterat juristen Fatoma Hafström från Skanska Sverige AB. Fatoma ingår i advokatfirmans affärsområde för Entreprenad, skriver Foyen i ett pressmeddelande.

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2018

Nyheter   •   Nov 09, 2018 08:07 CET

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt; Johanna Henriksson.

Ansvarsförsäkring ersätter beställarens vite

Nyheter   •   Okt 30, 2018 15:51 CET

Högsta domstolen: Om fel i konsults arbete leder till försening av uppdragsgivares entreprenad och denne därav får betala vite till slutkunden, utgör vitet en skada för uppdragsgivaren enligt ABK 09 som ska ersättas ur konsultens ansvarsförsäkring.

Foyen har biträtt OX2 i bygget av Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 17:47 CEST

Förnybarhetsbolaget OX2 har fått i uppdrag att bygga fyra vindparker med 25 vindkraftverk (107,4 MW) i Finland. Det blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. IKEA Retail Finland, som är en del av Ingka Group, finansierar bygget med en överenskommelse om att förvärva parkerna när de driftsätts i början av 2020. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år.

Projektet består av de fyra finska vindparkerna Långmossa, Ribäcken, Ponsivuori och Verhonkulma.

Foyen Advokatfirma har biträtt OX2 vid förhandling av leveransavtal samt serviceavtal. Ansvarig delägare hos Foyen har varit Jacob Hamilton.

För mer information kontakta:

Jacob Hamilton, advokat och delägare på Foyen
0737-19 51 49, jacob.hamilton@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen har genom delägare Jacob Hamilton biträtt OX2 i bygget av Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt. Projektet omfattar fyra vindparker med 25 vindkraftverk (107,4 MW) i Finland och bygget finansieras av IKEA Retail Finland.

Läs vidare »

Upphovsrätt och politik – Ekeroths järnrörsfilm och Skyttedals foton

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 07:30 CEST

Varför fick man inte använda sig av Ekeroths film, men fritt använda Skyttedals foton? Det finns en intressant och avgörande skillnad mellan dessa till synes likartade händelser. Rättsfrågan handlar dock om samma sak – på vilket sätt får tidningar använda sig av andras material vid publicering av nyheter? Det var sättet som upphovsmännen själva förfogade över sitt material som avgjorde.

Vitesföreläggande adresserat till VD ansågs delgivet genom receptionistens kvittens

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 07:30 CEST

Mark- och miljööverdomstolens dom visar att det föreligger ett stort ansvar för bolag att ha kontroll över försändelser som inkommer. En försändelse adresserad till en person i ledande ställning som annan anställd kvitterar ut kan räcka för att delgivningskravet ska anses vara uppfyllt.

Foyen biträder Hans Erlandsson Management AB vid försäljning av tre fastighetsbolag

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:17 CEST

Foyen har biträtt Hans Erlandsson Management AB vid deras försäljning av fastighetsbolagen Angelica AB, Angelica Butiksfastigheter AB och LMP Fastighets AB. Försäljningen omfattar 12 fastigheter belägna i Staffanstorp och Lund och utgörs främst av affärs- och industrilokaler.

Foyen biträdde Hans Erlandsson Management AB genom Andreas Lindström (ansvarig delägare) och Madeleine Jönsson (advokat).

För mer information kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen

072-373 16 00, andreas.lindstrom@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Läs vidare »

Oavsett ny regering – säkerställ att överklaganden inte försenar samhällsviktiga projekt

Nyheter   •   Okt 03, 2018 09:29 CEST

Vi har inte råd att bromsa utvecklingen på grund av okynnesöverklaganden av samhällsnyttiga projekt. En avgift och krav på delaktighet skulle stävja missbruk av rättssystemets resurser, skriver Foyens jurister Pia Pehrson och Björn Eriksson på Ny Teknik Opinion idag.

I kölvattnet av Bunge-domen – gruvbolags ansökan avvisas

Nyheter   •   Okt 02, 2018 08:14 CEST

En tydlig ståndpunkt i praxis har nu vuxit fram; en verksamhets olika delar ska inte bedömas separat utan miljökonsekvensbeskrivningen ska omfatta alla miljömässiga konsekvenser av den planerade verksamheten oavsett tillståndspliktens omfattning. Läs mer i Foyens senaste artikel.

Utvidgning av Natura 2000-område sätter stopp för fortsatt täktverksamhet på Gotland

Nyheter   •   Sep 20, 2018 08:22 CEST

Slutet för kalkbrytningen i Bunge, Gotland? Ny, tuff dom låter Natura 2000-intressena gå före. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Björn Eriksson ger en sammanfattning av den färska domen från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i frågan och den utdragna processen för Nordkalk.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anxpnivmcagy.hquennstzfqe@tqfopryeiln.qosedy
  • 072-373 16 27

Om Foyen Advokatfirma

​Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Adress

  • Foyen Advokatfirma
  • Regeringsgatan 52
  • SE-103 89 Stockholm