Media no image

Foyen har biträtt Pegital vid förvärv av IT-Hantverkarna

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:16 CET

Foyen har biträtt Pegital vid förvärv av tjänsteföretaget IT-Hantverkarna. Genom förvärvet utökar Pegital sin verksamhet till att även omfatta IT-tjänster för små och medelstora företag. Pegital är sedan tidigare delägare i redovisningsbyrån Fortner, hemserviceföretaget HomeMaid och Veteranpoolen. Samtliga drygt 80 medarbetare från IT-Hantverkarna följer med till Pegital.

Foyen har biträtt Pegital vid förvärvet genom biträdande jurist Elinor Pejryd och delägare Tomas Rudenstam.

För mer information kontakta:
Tomas Rudenstam, advokat och delägare på Foyen
0735-18 81 00, tomas.rudenstam@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen har biträtt investeringsbolaget Pegital vid förvärv av tjänsteföretaget IT-Hantverkarna, genom biträdande jurist Elinor Pejryd och delägare Tomas Rudenstam.

Läs vidare »
Mtabr2uyzrdwxw3e2dhl

Foyen utser tre nya delägare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:17 CET

Foyen Advokatfirma fortsätter att växa och som ett led i satsningen på att bli Sveriges största affärsjuridiska byrå inom projekt- och teknikrelaterad juridik tar Foyen in ytterligare tre delägare. Christoffer Löfquist, Oscar Wackling och Richard Sahlberg blir från och med den 1 januari 2018 nya delägare i byrån.

Cmi1zgkoymuz2spbfqxz

Sanktionsavgift drabbar byggbolag på grund av avsaknad av fallskydd – ett fall att ta på allvar

Nyheter   •   Dec 10, 2017 09:00 CET

Advokaterna Pia Pehrson och Caterina Carreman samt biträdande jurist Björn Eriksson poängterar vikten av arbetsmiljöansvar för arbetsgivare utifrån att Kammarrätten i Göteborg nu har avgjort tre mål om sanktionsavgift för avsaknaden av fallskydd vid arbete på hög höjd.

Pvlezagzzfcuuutaet2j

Analys av nya 6 kap miljöbalken och gamla 6 kap miljöbalken

Nyheter   •   Dec 09, 2017 09:00 CET

Regeringens förslag om ett nytt 6 kap. i miljöbalken antogs av riksdagen den 25 oktober 2017. Det nya kapitlet träder i kraft den 1 januari 2018 och Foyens advokater Pia Pehrson och Caterina Carreman ger här en analys av några av de förändringar som miljöbalkens nya 6 kap. innebär, bland annat hur samråd, miljöbedömningar och MKB ska genomföras.

Hbmpnygnkxw4bb2d57ju

Personuppgiftshantering vid användande av intelligenta lösningar inom fastighetsdrift

Nyheter   •   Nov 29, 2017 12:03 CET

Allt fler intelligenta lösningar utvecklas och används i fastighetsdrift, vilket är lönsamt ur både service, kostnads- och miljösynpunkt. Samtidigt träder den nya personuppgiftslagstiftningen GDPR i kraft inom kort. Advokat Tomas Rudenstam och biträdande jurist Elinor Pejryd förklarar hur denna utveckling påverkar personuppgiftshantering för fastighetsbranschen.

Media no image

Foyen har biträtt Walerud Ventures och Almi Invest vid investering i IoT-bolag

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 08:24 CET

Walerud Ventures har tillsammans med Almi Invest nyligen investerat 7,5 miljoner i Ekkono Solutions.

Ekkono Solutions är verksamt inom ”machine learning” och uppkopplade föremål, även kallat Internet of Things (IoT) med fokus på tillverkningsindustrin. Ekkonos lösningar innebär att IoT-produkter lär sig och anpassar sig vilket resulterar i produktionsoptimering och minimering av manuell övervakning/service.

Foyen har biträtt riskkapitalbolaget Walerud Ventures och Almi Invest vid investeringen. Foyens team har bestått av advokat Tomas Rudenstam (ansvarig delägare) och biträdande jurist Elinor Pejryd.

För mer information kontakta:
Tomas Rudenstam, advokat och delägare på Foyen
0735-18 81 00, tomas.rudenstam@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen har biträtt Walerud Ventures och Almi Invest vid en investering i Ekkono Solutions, ett bolag verksamt inom ”machine learning” och Internet of Things (IoT). Foyens team har bestått av advokat Tomas Rudenstam (ansvarig delägare) och biträdande jurist Elinor Pejryd.

Läs vidare »
Gncvhx0mncyf8wiccruw

Foyen är en av de advokatbyråer flest vill anlita inom fastighetsrätt

Nyheter   •   Okt 25, 2017 16:15 CEST

Foyen rankas som en av de advokatbyråer som klienter helst anlitar inom fastighetsrätt enligt senaste undersökningen Fastighetsrättsbarometern från Legally yours.

Media no image

Foyen medverkar i Getting the Deal Through Mining 2017

Nyheter   •   Okt 20, 2017 13:16 CEST

Getting the Deal Through är en publikation som täcker 75 verksamhetsområden och publicerar information och analyser med koppling till fler än 150 jurisdiktioner. Getting the Deal Through samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor med syftet att sammanställa en unik informationsresurs. De olika avsnitten i publikationerna författas av experter inom respektive ämnesområde och jurisdiktion.

Foyen Advokatfirma har specialkompetens för gruvsektorn och vi arbetar löpande med tillståndshantering, joint ventures, projektfinansiering, förvärv m.m.

Getting the Deal Through – Mining 2017 erbjuder en snabb översikt beträffande lagstiftningen för gruvbranschen i 28 länder. Vi på Foyen är stolta över att presentera vårt bidrag avseende den svenska gruvmarknaden 2017 som har författats av advokaterna Pia Pehrson och Peter Dyer.

Getting the Deal Through – Mining 2017, Sweden
Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Mining 2017, (published in July 2017; contributing editors: Michael Bourassa and John Turner, Fasken Martineau DuMoulin LLP). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com

Vi på Foyen är stolta över att presentera vårt bidrag avseende den svenska gruvmarknaden i årets upplaga av Getting the Deal Through Mining 2017. Advokaterna Pia Pehrson och Peter Dyer har författat avsnittet. Getting the Deal Through är en publikation som samarbetar med många av världens bästa advokater och advokatfirmor inom respektive ämnesområde och jurisdiktion.

Läs vidare »
M5ihlb2kol6s02qwxcof

Nytt förslag för tydligare system och ökad effektivitet vid miljötillsyn

Nyheter   •   Okt 13, 2017 08:30 CEST

Det förekommer en stor variation i kvaliteten och omfattningen när det gäller miljötillsyn och sanktioner vid tillsynsmyndigheter runt om i landet. I det nya betänkandet Miljötillsyn och sanktioner presenteras nu därför krafttag i försök att optimera resurserna i systemet. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Rebecka Flick sammanfattar det nya förslaget.

Media no image

Foyen har biträtt Mandalay Resources i samband med 40 MUSD kreditavtal

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:45 CEST

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med förhandling och ingående av en ny lånefacilitet (s.k. revolving credit facility) med HSBC Bank Canada om 40 miljoner USD. Mandalay, som är noterat på Toronto Stock Exchange, är moderbolag till bl.a. Björkdalsgruvan utanför Skellefteå och affären har medfört ett flertal avtal avseende den svenska verksamheten. Foyens team har huvudsakligen bestått av advokat Peter Dyer (ansvarig delägare) och biträdande jurist Elinor Pejryd.

För mer information kontakta:
Peter Dyer, advokat och delägare på Foyen
073-322 84 29, peter.dyer@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Foyen har biträtt det kanadensiska gruvbolaget Mandalay Resources Corporation i samband med förhandling och ingående av en ny lånefacilitet (s.k. revolving credit facility) med HSBC Bank Canada om 40 miljoner USD. Ansvarig delägare från Foyen har varit Peter Dyer.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • qdanniivcabq.hennxtzrcjauoe@dgfomnhqhiyen.hxse
  • 072-373 16 27

Om Foyen Advokatfirma

​Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Adress

  • Foyen Advokatfirma
  • Regeringsgatan 52
  • SE-103 89 Stockholm