Skip to main content

Frälsningsarmén mobiliserar i världen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 11:37 CET

Den 12 januari kl 10.00 (svensk tid) lanserar Frälsningsarmén på huvudkontoret i London, en ny internationell webbsida Whole World Mobilising: https://mobilising.salvationarmy.org . Syftet med den här webbsidan är att bygga broar mellan alla de 128 länder där Frälsningsarmén finns representerad och uppmuntra Frälsningsarméns alla kårer/församlingar, sociala verksamheter och alla medlemmar till mobilisering samt att göra som Frälsningsarméns grundare William Booth sa – ”Do Something – Gör någonting”.  

Webbsidan och en mobil-app kommer att innehålla praktiska tips, inspirerande vittnesbörd och berätta om vad Frälsningsarmén runt om i världen gör – stort som smått. Det kan vara ett läger för äldre i Australien eller grannarnas dag på Nya Zeeland. Initiativet kan även leda till internationella samlingar. Det hela ryms inom visionen ”Jesus till alla” som handlar om Frälsningsarméns identitet och uppdrag.  

Så här skriver Frälsningsarméns världsledare general André Cox; ”Vi konfronteras dagligen av verkligheten med en värld som fastnat i synd, orättvisa, lidande och fattigdom. Jag tror att Gud tydligt kallar oss till total mobilisering. Varje kår, alla sociala center och varje program inom Frälsningsarmén måste vara salt och ljus för de gemenskaper och människor vi tjänar".

Frågor och mer info: överstelöjtnant Kjell Olausson, 073 914 82 33, kjell.olausson@fralsningsarmen.se

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten . Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet. Frälsningsarmén finns i 128 länder, huvudkontoret ligger i London och världsledare är general André Cox.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy