Skip to main content

Frälsningsarméns insatser i Malawi hjälper bönderna få tio gånger större skördar.

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 11:15 CEST

Malawi i södra Afrika är ett av världens minst utvecklade länder och 90 % av landets befolkning är direkt beroende av jordbruket. Men på grund av bristande kunskap, överutnyttjade jordar och omoderna verktyg
blir böndernas skörd varken speciellt stor eller vinstgivande. Detta leder till
fattigdom. En fattigdom vars konsekvenser kräver många människors liv.


I Malawi bor 90 % av befolkningen på landsbygden och 75 % av dessa är bönder som använder små åkerplättar till sin jordbruksproduktion. Dessa är ofta överutnyttjade vilket leder till erosion, utarmade jordar och låg produktion. De är också ofta dåligt organiserade och saknar rådgivning hur man kan öka produktion genom gödsel och annat. I slutändan leder detta till en sårbarhet och utsatthet som manifesteras i låga inkomster, dålig hälsa och avsaknad av utbildning.

För att minska fattigdomen och öka böndernas skörd står Frälsningsarmén bakom en rad insatser i Malawi. Bland annat tränas bönderna i hållbara jordbruksmetoder, effektiv djurhållning och entreprenörskap. Frälsningsarmén lär dem att organisera sig och samarbeta med andra bönder så att de kan sälja överskottet på marknader och få ökade intäkter till familjen. Resultaten av dessa insatser har varit mycket positiva och böndernas skördar har blivit upp till tio gånger större. Men det är fortfarande mycket arbete kvar.

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten . Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet. Frälsningsarmén har också ett omfattande internationellt utvecklingsarbete.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy