Skip to main content

Hearing om hur vi kan förbättra situationen för barn som lever under ekonomisk utsatthet.

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 14:52 CEST

Frälsningsarmén bjuder in till en angelägen hearing om utsatta barn. Inbjudna är ansvariga politiker och Stockholms stadsdelsförvaltningar.

Fredag 19 maj, kl 14 - 15.30, Frälsningsarmén, Hornsgatan 96-98. Stockholm.

Hearingens syfte är att diskutera hur vi i det civila samhället tillsammans med myndigheter och ansvariga politiker kan förbättra situationen för barn som lever under ekonomisk utsatthet.

Allt fler barn lever i fattiga familjer i Sverige som följd av att de har sjuka eller arbetslösa föräldrar som kanske står utan a-kassa eller sjukpenning. Mest utsatta är exempelvis barn till ensamstående föräldrar, unga föräldrar och/eller föräldrar med utländsk härkomst. Följden kan bli mobbning, dåliga skolresultat och en otillfredsställande fritid. Där vill och kan Frälsningsarmén gripa in.

  -En grupp som har ökat väldigt mycket bland de hjälpsökande hos oss runtom i landet är de gömda och papperslösa. De kommer till oss och ber om ekonomisk hjälp och bland dem är det många barnfamiljer, säger Ywonne Eklund, metodstödjare för Frälsningsarméns öppna sociala arbete. De är så många så att vi inte kan hjälpa alla, men vi strävar efter att ge alla som söker hjälp hos oss samma möjligheter, fortsätter hon.

Enligt henne så vill de flesta ha matkassar eller pengar till mat men också möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och det ser lite olika ut beroende på var man bor när det gäller vad Frälsningsarmén kan bidra med. Att en mamma lär sig svenska och om hur vårt samhälle fungerar, vilket erbjuds på Frälsningsarméns Kvinnocenter i Akalla påverkar i sin tur även barnen positivt.

Barn som lever i fattiga familjer blir oftare utsatt för mobbning, får sämre resultat i skolan och får inte tillgång till en meningsfull fritid på grund av kostnader för transporter, utrustning och övriga avgifter. På många håll erbjuder Frälsningsarmén kollon och fritidsaktiviteter gratis eller till en låg kostnad.

  -Aktiviteterna fungerar även i förebyggande syfte som ett alternativ till andra saker för att barn inte ska hamna i fel kompisgäng och barnen får dessutom en trygg miljö att komma till, säger Ywonne Eklund.

Fakta barn som lever i fattiga familjer

  • Barn i ekonomiskt utsatta familjer år 2014: 20 % (år 2000: 12 %)
  • Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd år 2014: 2,6 %
  • Antal barn som levde i fattiga familjer år 2013: 234 000 st.

Källa: Barnombudsmannen och Rädda barnen

Medverkande från Frälsningsarmén:

Helena Andersson, ansvarig för familjearbetet Frälsningsarméns Kår 393 på Södermalm i Stockholm.

Karin Bondesson, barnrättsfrågor

Moderator: Kjell Karlstén, programchef Frälsningsarmén,

Arr Frälsningsarmén

Lars Beijer, informationsansvarig.

lars.beijer@fralsningsarmen.se

Tel. 073-914 82 77

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten . Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt. De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy