Skip to main content

Palmes släktgård i Lettland - vad hände sedan?

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 16:50 CEST

I helgen firar Skangals vänner i Sverige att Frälsningsarmén har innehaft Skangal i tjugo år. Högtiden hålls på Frälsningsarmén Vasakåren, Observatoriegatan 4 i Stockholm.
Tid: Lördag 10 maj kl.14.00

Herrgården Skangal i Lettland tillhörde sedan länge släkten Palme och skänktes till Frälsningsarmén på advokat Claes Palmes initiativ år 1994.  Med stöd av generösa givare har flera av egendomens byggnader kunnat renoveras. År 1997 invigde Frälsningsarmén ett skolhem, ett barnhem med integrerad grundskola för fattiga barn. Skolan upphörde bland annat av strukturella förändringar i regionen och idag finns ett centrum för social omvårdnad av barn och ett kriscenter för blivande mödrar och mödrar med spädbarn.

Kaspar var en av de första eleverna vid skolhemmet och han berättar så här

- "Barn som bor på barnhem måste växa upp tidigt och vid 18 års ålder kunna stå på egna ben. Därför är jag tacksam för tiden på Skangal eftersom jag lärde mig många saker som man behöver veta och fick även stöd i att förbereda mig för att kunna klara mig själv".
Idag studerar denne unge man vid högskolan att utbilda sig till näringsspecialist. Han är en av de bästa eleverna och har fått stipendium såväl från EU som från skolan. Han hyr en lägenhet i Riga och klarar sig till viss del själv.

Gunta är en ung mamma som bodde på kriscentret i tre månader. En del av hennes egen berättelse är följande,
- "Jag hade en svår uppväxt. Båda mina föräldrar missbrukade alkohol och jag var utsatt för övergrepp av min far. För att komma bort från familjen flyttade jag ihop med Aivars. Snart blev jag gravid och Aivars slog mig redan under graviditeten och fortsatte i tre år. Jag flydde och en väninna såg till att jag fick hjälp och kom till Frälsningsarméns kriscenter. Efter mycket hjälp där fick jag en utbildning till affärsbiträder och mitt barn har fått en plats på förskolan".

Representanter från familjen Palme liksom ansvarig personal från Lettland och ledningen för Frälsningsarmén kommer att finnas på plats.

Kontakt:
Per-Olof Larsson, ordförande Skangals vänner   073-914 8272


En kyrka som vill möta människor i deras behov

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten .
Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt.
De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy