Skip to main content

Visste du att 2,5 miljoner människor i världen arbetar just nu som slavar - varav många i sexslaveri.

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 17:15 CEST

Vid den internationella socialkonferensen SWSD 2012 - Social Work and Social Development på Stockholmsmässan nästa vecka, kommer en av utställningarna att handla om människohandel. Enligt FN:s statistik uppskattas 2,5 miljoner människor hållas fångna i slavarbete varav många av dessa omfattas av sexuell människohandel. Bland dessa är 1,2 miljoner barn under 18 år. 

Genom allmänhetens gåvor till Frälsningsarmén i Sverige stöder man förebyggande verksamhet i Yunnanprovinsen i Kina där Frälsningsarmén har informationskampanjer mot människohandel i byskolor. Projektet bereder också arbete i form av en farm för odling av silkesmaskar.

Man stöder även ett av Frälsningsarméns projekt i Sydafrika, ett skyddat boende för kvinnor som räddats från livet på gatan och bordeller. Projektet hjälper de utsatta att återställa sina liv och ge dem en mänsklig värdighet.

Frälsningsarmén har 50 internationella projekt mot människohandel runt om i världen. I 17 länder i Asien, Sydamerika, Afrika och östra Europa och genom många lokala insatser bedrivs en aktiv kamp mot människohandel.

Genom de olika insatserna vill man öka medvetenheten om människohandel och att aktivt arbeta med förebyggande insatser.

I Sverige har organisationen ett skyddat boende för unga kvinnor som varit drabbade. Där  hjälper de offren att stärka sin sociala kompetens och självkänsla genom hjälp till svenskundervisning och yrkesutbildning utifrån individuella behov.

I de lokala verksamheterna i Sverige möter man även offer för människohandel. Genom Frälsningsarméns internationella nätverk ges möjlighet att hjälpa dessa människor tillbaka till sina hemländer.

Organisationen nätverkar också med andra organisationer och svenska myndigheter och bekämpar även på det sättet människohandel i Sverige. 

Kontakt:
Bert Åberg, informationsansvarig
tel: 073-914 82 05  e-post: bert.aberg@fralsningsarmen.se

 

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den offentliga socialtjänsten .
Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt.
De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy