Skip to main content

16% av socionomerna känner sig otrygga på sin arbetsplats

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 09:45 CET

16% av socionomerna känner sig otrygga på sin arbetsplats. Det visar Framtidens Karriär - Socionoms undersökning. Siffran kan tolkas som låg men det motsvarar ett stort antal socionomer. Anledningen till otryggheten är exempelvis brister i organisationen, oklara riktlinjer, inkompetens och underbemanning. Många av socionomerna anser också att de inte får något stöd från ledningen.


Flera socionomer upplevde också att arbetet i sig var otryggt. Yrkesrollen är utsatt och som socionom befinner man sig dagligen i en riskmiljö. Någon framhöll att rutinerna vid hembesök är dåligt utformade och en annan person sa att ”vi har inte rätt förutsättningar att utföra ett rättssäkert arbete.”

I den näst minsta kategorin uttryckte man en otrygghet på grund av hot och våld från klienter. Därefter nämnde man stress som en faktor till otrygghet. Stressen och pressen kunde orsakas av för mycket ansvar, underbemanning eller orimliga förväntningar.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär - SocionomOm undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer i Sverige. Undersökningen genomfördes 13–17 januari 2017. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.Framtidens Karriär – Socionom erbjuder socionomer inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma socionomer men även sistaårsstudenter på socionomutbildningarna. Framtidens Karriär – Socionom publiceras både som magasin och som webbtidning på  www.socionomkarriar.se.

Vi är även aktiva på sociala medier. Följ oss gärna på FacebookLinkedIn och Twitter.

Framtidens Karriär – Socionom produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på affärsinriktade bransch- och karriärtidningar.

För mer information, kontakta Niklas Engman, niklas.engman@nextmedia.se.

Upphovsrätt
Allt material på www.socionomkarriar.se och i tidningarna Framtidens Karriär skyddas av upphovsrättslagen. För att publicera material från www.socionomkarriar.se eller från Framtidens Karriär krävs tillstånd från NextMedia.

Citera oss gärna, men ange då källan. Länka gärna till våra artiklar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera