Skip to main content

Det behövs för att alla gymnasieelever ska bli godkända!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 13:29 CEST

Många gymnasielärare upplever att de inte har rätt förutsättningar för att deras elever ska bli godkända. Framtidens Karriär - Gymnasielärares undersökning visar att 61 procent av gymnasielärarna inte har tillräckliga resurser. Till de som ansåg att de inte har tillräckliga resurser fick också följdfrågan vad de anser behövs för att alla elever ska bli godkända.


Majoriten av gymnasielärarna anser att det behövs fler speciallärare och extra stöd för vissa elever med särskilda behov. Det krävs fler specialpedagoger och stödpersonal i undervisningen då många elever behöver hjälp såväl kunskapsmässigt som studiemetodiskt.

Många tog också upp att de vill ha mer tid för varje elev. Vissa elever behöver mer tid än andra. Ett flertal lärare efterfrågar utökade undervisningstimmar för att hinna se och kunna hjälpa varje elev på gymnasiet. Flera lärare understryker också att klasserna i gymnasiet är för stora. För att kunna hjälpa eleverna till godkända betyg behöver grupperna bli mindre. Vilket i sin tur också möjliggör mer tid för varje elev.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär - GymnasielärareFramtidens Karriär – Lärare belyser framtidsfrågorna för läraryrket och skolan samt utvecklingsmöjligheter för lärare. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma grundskollärare och gymnasielärare men även sistaårsstudenter på lärarutbildningarna. Framtidens Karriär – Lärare publiceras både som magasin och som webbtidning på  lararkarriar.se/.

Vi är även aktiva på sociala medier. Följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Framtidens Karriär – Lärare, som är fristående och oberoende från arbetsgivare och fackföreningar, produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på bransch- och yrkesinriktade tidningar.

För mer information, kontakta Niklas Engman, niklas.engman@nextmedia.se


Upphovsrätt
Allt material på lararkarriar.se/ och i tidningarna Framtidens Karriär skyddas av upphovsrättslagen. För att publicera material från lararkarriar.se/ eller från Framtidens Karriär krävs tillstånd från NextMedia.

Citera oss gärna, men ange då källan. Länka gärna till våra artiklar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera