Skip to main content

Viktigast för att få lärare att stanna hos sin arbetsgivare.

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 10:30 CET

Grundskollärare fick svara på vilka de viktigaste faktorerna för att stanna kvar hos en arbetsgivare är. 84% svarade att en bra löneutveckling var viktigast. 70% värdesätter en god psykisk arbetsmiljö högt, medan 69% vill kunna ägna mer tid åt undervisning. Bra arbetskamrater och bra ledarskap värderades också högt.

Ralph Riber, vd på Internationella Engelska Skolan, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet Göteborg kommenterar undersökningsresultatet.

– Det är intressant att 59% anser att ett bra ledarskap är viktigt för att stanna kvar hos en arbetsgivare. Ett ledarskap som är tydligt, delegerande och verkligen synliggör lärarna och deras insatser är definitivt en betydelsefull faktor. Ett otydligt och bristande ledarskap fungerar ofta som en stressfaktor, vilket förstås påverkar den psykiska arbetsmiljön, säger Ralph Riber.

– Det är inte förvånande att lön och arbetsmiljö är de faktorer som rankas högst i undersökningen. Däremot trodde jag att arbetsmiljö skulle rankas högre än lön eftersom det varit relativt mycket fokus på lärares löner på senare tid. En faktor som är avgörande för de övriga faktorerna är högre status för läraryrket. En högre status hjälper lärare att få gehör för sina åsikter och önskemål vad gäller exempelvis arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén.

– Att lön och psykisk arbetsmiljö hamnar i topp överensstämmer med de undersökningar som vi gjort. Jag är lite förvånad att möjlighet till kompetensutveckling inte finns med bland faktorerna. Att många vill kunna ägna mer tid åt undervisning handlar nog mer om att man vill ha tillräcklig tid att förbereda undervisningen på ett genomtänkt sätt än att man nödvändigtvis vill undervisa fler timmar, säger Elisabet Mossberg.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär - Grundskollärare härOm undersökningen
Framtidens Karriär - Grundskollärare har genomfört en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma grundskollärare i Sverige. Undersökningen genomfördes 26-31 januari 2017. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5-4,0 procentenheter.

Framtidens Karriär – Lärare belyser framtidsfrågorna för läraryrket och skolan samt utvecklingsmöjligheter för lärare. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma grundskollärare men även sistaårsstudenter på lärarutbildningarna. Framtidens Karriär – Grundskollärare publiceras både som magasin och som webbtidning på lararkarriar.se/.

Framtidens Karriär – Lärare, som är fristående och oberoende från arbetsgivare och fackföreningar, produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på bransch- och yrkesinriktade tidningar.

För mer information, kontakta Niklas Engman, niklas.engman@nextmedia.se

Upphovsrätt

Allt material på lararkarriar.se/ och i tidningarna Framtidens Karriär skyddas av upphovsrättslagen. För att publicera material från lararkarriar.se/ eller från Framtidens Karriär krävs tillstånd från NextMedia.

Citera oss gärna, men ange då källan. Länka gärna till våra artiklar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera