Skip to main content

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan!

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2017 10:20 CEST

Vi frågade ett stort antal gymnasielärare i Sverige vilka kriterier de anser är de viktigaste för kvalitet i gymnasieskolan. De flesta svarade att lärarna behöver vara behöriga. Man poängterade att lärarna ska ha rätt utbildning, kompetens samt vara legitimerade i de ämnen som de undervisar i.


Man betonade också vikten av ett bra ledarskap. Man efterfrågar en kompetent ledning som har eleverna och personalens bästa för ögonen. Ledarskapet ska vara professionellt, tydligt och stöttande.

Den tredje största kategorin handlade om att lärarna ska kunna få tid och arbetsro för undervisning. Flera poängterade att det även handlar om att hinna planera, reflektera, analysera och utvärdera. Lärarna måste få rätt förutsättningar genom exempelvis rimlig arbetsbelastning och mindre administration.

Elevernas egna ansvar och att det ska finnas tid och pengar som möjliggör för lärarna att kompetensutvecklas, och utvecklas som pedagog, var också två saker som togs upp för att man ska kunna säkerställa kvalitet i gymnasieskolan.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär - GymnasielärareFramtidens Karriär – Lärare belyser framtidsfrågorna för läraryrket och skolan samt utvecklingsmöjligheter för lärare. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma grundskollärare och gymnasielärare men även sistaårsstudenter på lärarutbildningarna. Framtidens Karriär – Lärare publiceras både som magasin och som webbtidning på  lararkarriar.se/.

Vi är även aktiva på sociala medier. Följ oss på FacebookLinkedIn och Twitter

Framtidens Karriär – Lärare, som är fristående och oberoende från arbetsgivare och fackföreningar, produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på bransch- och yrkesinriktade tidningar.

För mer information, kontakta Niklas Engman, niklas.engman@nextmedia.se


Upphovsrätt
Allt material på  lararkarriar.se/ och i tidningarna Framtidens Karriär skyddas av upphovsrättslagen. För att publicera material från lararkarriar.se/ eller från Framtidens Karriär krävs tillstånd från NextMedia.

Citera oss gärna, men ange då källan. Länka gärna till våra artiklar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera