Skip to main content

Patienternas ord väger tungt i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 12:51 CEST

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Vad händer om vårdpersonal och patienter med närstående tillsammans förbättrar vården? Susanne Gustavsson ställer sig den frågan i sin avhandling ”Patient involvement in quality improvement” som lades fram tidigare i år.

Susanne Gustavsson är chefsjuksköterska på Skaraborgs sjukhus där hon också genomförde aktionsstudien i två förbättringsprojekt, dels på neonatalvården och dels barn med diabetes.

– Genom att involvera patienter och anhöriga i sjukvårdens förbättringsarbete upplevde vårdpersonalen att samarbetet mellan vårdavdelningarna stärktes. Vidare att man fick en bättre kontakt med patienterna, vilket är jätteviktigt för att skapa en säker och effektiv vård.

Andra positiva effekter var att maktfördelningen mellan vårdtagare och vårdgivare jämnades ut och att känslig information kunde nås.

– Jag hoppas att min forskning ska kunna bidra till en utvecklad syn på patientens roll i vården, och som är utformad att kunna förbättra hälsan tillsammans, avslutar hon.

Läs hela artikeln i Framtidens Karriär - Sjuksköterska

Framtidens Karriär – Sjuksköterska erbjuder sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inspirerande läsning om karriär- och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Vår målgrupp är främst yrkesverksamma sjuksköterskor med även sistaårsstudenter på sjuksköterskeutbildningarna. Framtidens Karriär – Sjuksköterska publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Vi publicerar även artiklar på sociala medier. Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på affärsinriktade bransch- och karriärtidningar.

För mer information, kontakta Niklas Engman, niklas.engman@nextmedia.se.

Upphovsrätt
Allt material på www.sjukskoterskekarriar.se och i tidningarna Framtidens Karriär skyddas av upphovsrättslagen. För att publicera material från www.sjukskoterskekarriar.se eller från Framtidens Karriär krävs tillstånd från NextMedia.

Citera oss gärna, men ange då källan. Länka gärna till våra artiklar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy