Skip to main content

Taggar

Svenskmärkning. Demoskops attitydmätning ursprung 2019

Svenskmärkning AB administrerar ursprungsmärkningen Från Sverige och har låtit undersökningsföretaget Demoskop genomföra en undersökning om svenska folkets inställning till matens ursprung. Undersökningen genomfördes 29/1-5/2 2019 och omfattar 1008 intervjuer i ett befolkningsrepresentativt urval av svenska allmänheten över 18 år. Läs mer om den frivilliga ursprungsmärkningen på frånsverige.se

Folder: Stötta en långsiktig svensk djuruppfödning, servera svenskt kött

Foldern "Servera svenskt kött på din restaurang! Stötta en långsiktig svensk djuruppfödning" är framtagen i anslutning till restauranguppropet och riktar sig till restauranger och kommuner. Den ger 5 tips om hur vi tillsammans kan bidra till att säkra den svenska köttproduktionens framtid genom att köpa svenskt kött. Avsändare är Kött från Sverige och Svenskt Kött.

Svenska tomater, YouGov maj 2018

Svenska tomater, YouGov maj 2018

Dokument   •   2018-05-16 17:07 CEST

Recept med svenska tomater av Garba on tour, pressträff 16 maj 2018

Smårätter med svenska tomater, Garbas recept Kockarna Marion Ringborg och Linn Söderström driver Garba on tour, och till Från Sveriges tomatträff gjorde de en pop up-servering och skapade fem smårätter för att hylla de svenska tomaterna. Här är recepten – svenska råvaror, all världens mat!

Magasin Svenskt 2018

Magasin Svenskt 2018

Dokument   •   2018-04-24 10:52 CEST

Magasin Svenskt lyfter fram några av Sveriges fantastiska odlare, djuruppfödare och livsmedelsproducenter. Magasinet, som producerats i samarbete med Martin&Servera och LRF, bidrar till att öka kunskapen och medvetenheten kring de svenska mervärdena. Det rymmer många berättelser om det arbete som görs för att skapa kvalitativa och säkra livsmedel.

Svenskmärkning ABs  attitydmätning 2018

Svenskmärkning ABs attitydmätning 2018

Dokument   •   2018-03-07 08:35 CET

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov för tredje året i rad. Under perioden 2-4 februari 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i 20-69 år i Sverige. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, med de förtydligande märkena Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, lanserades den 20 april 2016.

Instagramtävlingen #svenskatulpaner, information

Information om Instagramtävlingen #svenskatulpaner som Blomsterfrämjandet och Från Sverige anordnar i samband med Tulpanens Dag den 15 januari. Tävlingen pågår under en månad och är öppen för alla så uppmana gärna era kunder/läsare/följare att delta i tävlingen.

 Starkt första år för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige

Den 20 april 2017 fyller den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige 1 år. Året har varit framgångsrikt både med antalet anslutna företag och märkta produkter. (pdf)

Den 20 april 2017 fyller den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige 1 år. Året har varit framgångsrikt både med antalet anslutna företag och märkta produkter. (word)

Intervju med Karin Brynell, ordförande Svenskmärkning AB

Intervju med Karin Brynell, ordförande Svenskmärkning AB och vd Svensk Dagligvaruhandel, om ursprungsmärkningen Från Sveriges första år. (PDF)

Intervju med Karin Brynell, ordförande Svenskmärkning och vd Svensk Dagligvaruhandel, om ursprungsmärkningen Från Sveriges första år. (Word)

Intervju med Svenskmärknings ordförande, Karin Brynell

Ursprungsmärkningen Från Sverige fyller ett år! Karin Brynell är ordförande i Svenskmärkning AB och vd för Svensk Dagligvaruhandel, som är en av Svenskmärknings tre ägare.

Attitydundersökning, svenska råvaror och livsmedel. Svenskmärkning. YouGov februari 2017.
Demoskops rapport: Viktigaste faktorer vid matinköp okt 2016

Svenskproducerad mat har blivit viktigare sedan 2015. Ett utdrag ur konsumentundersökningen genomförd av marknadsundersökningsföretaget Demoskop Online Panel, 1028 intervjuer, under perioden 20-24 oktober 2016.