Skip to main content

Allt fler känner till ursprungsmärkningen Från Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 08:51 CET

Konsumenterna tycker att det blivit allt enklare att identifiera varornas ursprung. Märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige betyder att produkten är född och uppfödd, odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.


Viljan att veta varifrån maten kommer ifrån växer. Det syns tydligt i Svenskmärknings attitydmätning* som nu genomförts för tredje året i rad. Attitydmärkningen visar att efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror är mycket stark, och de yngre konsumenterna utmärker sig genom att ha allra bäst koll på den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. 


Unga har hög kännedom om märket
Hela 85 procent av den yngre gruppen mellan 20-34 år har kännedom om märket. Ser vi till samtliga tillfrågade är kännedomen även där mycket hög då 77 procent känner till märkningen.
- Det är naturligtvis glädjande att ett ungt märke, snart två år gammalt, så snabbt har etablerats och nått en hög kännedom, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB.

De viktigaste faktorerna
De viktigaste faktorerna för inköp av mat och dryck är fortfarande ingredienserna, lägsta pris, råvarornas ursprung och tillverkningslandet. Över tid har prisets betydelse ökat något, och unga är mer priskänsliga än äldre. Samtidigt tycker yngre att ekologiskt, som ofta är något dyrare, är viktigt. Kvinnor anser i högre grad än män att råvarors ursprung, närodlat, ekologiskt är viktigt. Närodlat anses mer viktigt i Skåne, Halland och Blekinge jämfört med övriga regioner i Sverige.

Vill gynna svenska bönder och livsmedelsföretag
Vad ligger då bakom efterfrågan på svenska livsmedel och råvaror? Det finns flera orsaker. Ett mycket starkt skäl (78 procent) är de svenska bönderna och det arbete de utför. De svenska värdena med hög djurvälfärd, korta transporter, bra förutsättningar för odling och uppfödning av djur samt strikta regler, skapar förtroende för råvarorna. 9 av 10 är positiva till mat och dryck från Sverige och nästan 6 av 10 tittar alltid efter svenskt när de handlar. Mer än 8 av 10 tycker att det är viktigt att det finns svenska livsmedelsföretag i Sverige.

Allt viktigare med svenska råvaror
Undersökningen visar att ägg, mjölk och kött är de produkter som anses vara allra viktigast att välja svenskt av. Det syns också i den statistisk som Jordbruksverket nyligen publicerade. Där framgår det att konsumenterna i ökad utsträckning väljer svenskt kött samtidigt som den totala konsumtionen av kött minskar. Efterfrågan på svensk frukt och grönt visar också en tydlig positiv utveckling. Men också för varor som mjöl, bröd och rapsolja är det av växande vikt med svenskt ursprung.

Det har blivit enklare att välja svenskt
Undersökningen bekräftar att konsumenter sedan 2016 tycker att det blivit allt enklare att identifiera varornas ursprung. Genom att hjälpa konsumenterna att välja svenskt, stärks det svenska lantbruket och livsmedelsföretagens val att använda svenska råvaror i produktionen, vilket i sin tur skapar jobb och säkra svenska råvaror för framtiden.
- Det har blivit enklare att hitta svenska råvaror och livsmedel, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. Märkningen Från Sverige har sannolikt bidragit med att positivt påverka till den ökade tydligheten.

Märkningen underlättar i butiken
För att möta den starka efterfrågan på svenska råvaror och livsmedel lanserades 2016 den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Märkningen är ett gemensamt initiativ av LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen och omfattar råvaror, livsmedel och växter. Syftet är att göra det enkelt att hitta varor med svenskt ursprung i butiken. Produkter märkta med Från Sverige och de förtydligande märkena Kött från Sverige och Mjölk från Sverige står för samma kriterier: Fött och uppfött, odlat och förädlat i Sverige, och varan är även förpackad och kontrollerad i Sverige.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 2-4 februari 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i 20-69 år i Sverige. Attitydundersökningen finns att ladda ned på Mynewsdesk.

Om Från Sverige

Märket Från Sverige är en ny frivillig ursprungsmärkning, som gör det enklare för konsumenten att hitta svenskproducerad mat och dryck i butiken. Märket är gult och blått och får användas på livsmedel, råvaror och växter som producerats i Sverige och uppfyller Svenskmärkning AB kriterier:
Råvaran ska vara odlad eller född och uppfödd i Sverige, och produkten ska vara förädlad och förpackad här.
Det förtydligande märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier och märket Mjölk från Sverige och Från Sverige används på mejerivaror. Märkningen är ett svar på konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel, men även ett sätt att hjälpa till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden.

Om Svenskmärkning AB

Svenskmärkning AB äger märket Från Sverige och utvecklar, förvaltar och kontrollerar användningen. Det är även Svenskmärkning AB som svarar för kommunikation och marknadsföring av märket. Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.