Skip to main content

125 års firande Fredrika- Bremer-Förbundet tar hjälp av Ulrika Knutson, Göran Greider, Birgitta Ohlson och Ebba von Sydow för att forma framtidens jämställdhet.

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 17:39 CEST

Den 6-7 augusti samlas några av Sveriges ledande opinionsbildare på Apelrydsskolan i Båstad för att på Fredrika Bremer Förbundets jubileumsseminarium diskutera hur makten mellan kvinnor och män kan fördelas i framtiden. Vilka gemensamma visioner har exempelvis Sigrid Kahle, Margareta Winberg och Camilla Wagner? Konferensens teman om kvinnan som människa, hennes plats i det offentliga rummet och världen, har ständigt funnits med i förbundets opinionsarbete och är lika viktiga idag som vid förbundets bildande. Även om retoriken målar upp ett jämställt Sverige, så visar praktiken ett könsuppdelat land där det är långt kvar till lika möjligheter för kvinnor och män.

Ur programmet:

- Att kvinnan är en människa, Fredrika Bremers tes, måste återigen hävdas liksom att mänskliga rättigheter gäller båda könen, nu när religiösa sanningar vill framhäva något annat. Barbro Hedvall, Sigrid Kahle, Ami Lönnroth, Göran Greider och Anna Nordenstam diskuterar.

-Att kvinnan har en plats i det offentliga rummet är inte heller självklart, fortfarande är endast 2 procent av börs VD:arna kvinnor i världen och de flesta statschefer män. I 125 år har FBF räknat andelen kvinnor/män i beslutande församlingar. Linda Norberg, Camilla Wagner och Margareta Winberg undersöker möjligheterna till förändring tillsammans med Birgitta Wistrand.

-Fred i världen förutsätter att kvinnor och män lär av varandra och samverkar, bygger globala nätverk. Birgitta Ohlsson, Kirsti Kolthoff, Iluta Lace, Carin Lann och Anki Elken delar med sig av sina internationella erfarenheter och ger sina framtidsvisioner.

Jämställdhet kan enbart nås genom samarbete mellan kvinnor och män. Det har varit en av förbundets utgångspunkter sedan starten år 1884. FBF har alltid haft manliga medlemmar, och den första ordföranden var en man. Idag har styrelsen 6 kvinnor och 3 män. Hur skall ett fortsatt framgångsrikt arbete för jämställdhet utformas? Ebba von Sydow inleder konferensens avslutande diskussion.

Vill du som journalist delta i konferensen kontakta Birgitta Wistrand på 0703/439679, birgitta.wistrand@gender.uu.se 

Övriga intresserade ber vi kontakta Ulla Lindvall på 0708/302747, ulla.lindvall@springboard.euromail.se

Om Fredrika-Bremer-Förbundet
Fredrika-Bremer-Förbundet arbetar sedan 1884 för jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle och har sedan starten både kvinnliga och manliga medlemmar. Ordförande är Birgitta Wistrand.
www.fredrikabremer.se

Apelrydsskolan
Apelrydsskolan i Båstad donerades till FBF år 1914 av Martina Österberg och drivs idag som gymnasieskola med internat.
www.apelryd.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.