Skip to main content

Sverige och svenska företag behöver inte mer enfald, utan mångfald!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 16:19 CET

Vi har noterat att Moderaterna vid sin stämma sade nej till kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Därför önskar vi att du åtgärdar den massiva kvotering, som pågått i decennium efter decennium, år efter år, nämligen den dolda kvoteringen av män till företagens styrelser och ledningsgrupper. Den behöver synliggöras och åtgärdas. Det är den som hindrar företagen att få in fler kvinnor, mer mångfald, i bolagens ledningar.

Redan på 1970-talet uppvaktade vi bolagens valberedningar och stämmor med namn på kompetenta kvinnor. Resultatet blev det sedvanliga - kompetenta var kvinnorna visserligen, men de passade inte i just detta bolag. Samma svar får näringsministern idag när departementet publicerar hundratals presentationer av kompetenta kvinnor. Att behöva göra sådana utspel år 2011 är provocerande. Varför skall kvinnorna bjuda ut sig och männen bli valda? Särskilt som det enda skälet ofta är att mannen väljs därför att han har identiska kvalifikationer med de redan valda ledamöterna.

I de få fall då stämman valt in en kvinna har dock Sophie Nachemson-Ekwall i sin forskning noterat att kvinnornas kompetens då skiljer sig avsevärt från männens; hon är ofta från utlandet, är specialist och betydligt yngre än sina kollegor. Att göra sin röst hörd i sådana kompakta nätverk av män kan inte vara helt lätt. Detta betyder således att merparten av de svenska företagen leds av män från samma högskolor, i samma ålder, med samma åsikter och nätverk, det vill säga tvärtemot vad som står i Koden för Bolagsstyrning § 4.1. Där framhålls bland annat att styrelsen skall ha mångsidighet, bredd, kompetens och erfarenhet. Dessutom skall jämn könsfördelning eftersträvas. Detta innebär att de flesta svenska företag bryter mot koden. Vad gör Kollegiet för bolagsstyrning åt detta?

Enligt aktiebolagslagen skall en styrelse i ett börsbolag representera alla nuvarande och framtida aktieägare. Hur skall styrelser med en begränsad erfarenhet kunna bygga framtida värden och tillgodose alla sina aktieägare, inte bara de största ägarna?

Vi vill därför att Du och regeringen i samverkan med Kollegiet för bolagsstyrning gör ett tillägg i Koden för bolagsstyrning § 4.1 enligt följande: De företag som inte har jämn könsfördelning i sina valberedningar, styrelser och ledningar måste i sin verksamhetsberättelse förklara skälen till denna avvikelse på samma sätt som skall ske inom andra områden där man avviker från koden.

Problemet handlar således inte om kvotering av kvinnor, utan om dem som är mot den.

Stockholm den 8 november 2011

Fredrika Bremer Förbundet / Passion for Business

Birgitta Wistrand, ordförande / Åsa Mattsson, senior redaktör

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy