Jtjndcfpfyd4xakr9iey

Årets julklapp: en vän

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 13:26 CET

Idag lanseras Friends stora julkampanj som tar fokus på alla barns önskan om att ha en vän. Det här är en önskan som inte ens tomten kan uppfylla, men genom att stödja Friends arbete mot mobbning kan fler barn lämna utanförskap och bli en del av det sociala sammanhanget i skolan.

T8rh3bh6dqfq6r1l2pxw

Fokusera på mobbning för att minska avhoppen

Nyheter   •   Nov 15, 2016 14:46 CET

97 förslag för att alla elever ska gå färdigt gymnasieskolan. Noll förslag kopplade till mobbning, trots att 50 procent av avhoppen beror på just detta. Om syftet med den nya gymnasieutredningen är att minska problemen med avhopp så går ekvationen inte ihop. Debattartikel av Friends publicerad i Dagens samhälle 10 nov 2016.

Xxhhlfx7zwhfdsatgoev

Öppna en lucka och bli lite snällare

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 07:30 CET

​En liten handling kan göra stor skillnad. Därför har Friends tagit fram Snällkalendern som uppmanar alla att göra en snäll handling varje dag fram till jul. Kalendern finns att köpa i butiker över hela Sverige och via Friends sajt: www.friends.se/snallkalendern.

I2zpjdp2zujuihivdaiq

Friends e-utbildning för föräldrar kan vinna pris

Nyheter   •   Okt 20, 2016 13:07 CEST

Friends webbutbildning om hur föräldrar kan stötta sitt barn till en trygg skola släpptes förra hösten. Nu har den valts ut av en jury bland över 100 bidrag som en av de bästa i Sverige. Bakom nomineringen står Swedish Learning Awards som riktar strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningar och organisationerna bakom dem.

B8qufwavntixa2i7gadl

Ny insamlingschef på Friends

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 10:00 CEST

​Malin Duintjer är ny insamlingschef på Friends. Hon kommer närmast från motsvarande tjänst på World Childhood Foundation.

Ncngyrbxm8f3dregr6yt

Friendsrapporten 2016 — med unika uppgifter från de yngsta eleverna

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 05:30 CEST

Till Friendsrapporten 2016, som lanseras i dag, har vi för första gången undersökt situationen för de yngsta barnen, de i årskurserna F-3. Resultatet visar att fyra av tio känner sig otrygga någonstans på skolan. Dessutom är var fjärde elev i samma åldersgrupp rädd för att lämnas ensam på rasten.

Yszmee8ehqficxk4p4j4

Så minskar vi Mobbningens kostnader

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 13:15 CEST

Mobbningen i Sveriges skolor under ett år, kostar samhället 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Resultatet av Stiftelsen Friends färska socioekonomiska studie har fått stort medialt genomslag. På torsdag den 7 juli arrangerar Friends ett seminarium i Almedalen om vad samhället kan göra för att komma tillrätta med mobbningen och minska dess kostnader.

Media no image

Så mycket kostar mobbningen i din kommun och ditt län

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 11:10 CEST

Friends lanserar i dag ett nytt webbverktyg där man kan räkna på vad ett års mobbning kostar i Sveriges alla kommuner och län under de följande 30 åren. Verktyget låter dig också se vad mobbningen normalt sett kostar för skolor, beroende på deras elevantal. Verktyget hittar du på www.mobbningenskostnader.se

Den mobbning som sker i alla Sveriges skolor under ett år kostar samhället 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Det är slutsatsen av en socioekonomisk studie som nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans kollegor gjort på uppdrag av Stiftelsen Friends.

– Pengarna är egentligen inte det intressanta. Det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts. Men att få siffror på de ekonomiska förluster som samhället gör på grund av mobbningen ökar pressen på beslutsfattarna att agera, säger Lars Arrhenius.

Friends har tagit hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans team, som gjort socioekonomiska beräkningar med hjälp av metoder som de har jobbat fram under 30 år. De har tidigare gjort ett flertal liknande studier, till exempel vad utanförskap respektive gängkriminalitet kostar samhället. På Friends uppdrag har de räknat på vilka kostnader mobbning leder till för olika samhällsaktörer, såsom skola, kommun, län och stat på kort och på lång sikt.

Några av de viktigaste slutsatserna:

* Den mobbning som drabbar elever i Sverige under ett år kostar samhället cirka 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Översatt till en kommun med 50 000 invånare blir kostnaden runt 81 miljoner kronor.

* Mobbningen under ett år på en skola med cirka 1 000 elever kostar samhället cirka 14 miljoner kronor under de följande 30 åren. Samma pengar hade räckt till 25 årslöner för kuratorer, lärare eller sjuksköterskor.

* Det finns en övervältringseffekt som riskerar att hämma beslutsfattandet. Lite tillspetsat är det rektorn som får budgetera för den förebyggande insatsen, medan det är en socialchef eller landstingsmajoritet som räknar in vinsten fem eller tjugo år senare.

Friends föreslår:

1. Inrätta en statlig fond som hjälper huvudmännen ekonomiskt med trygghetsarbetet. Huvudmännen är skyldiga att leva upp till Skollagens krav. Men som våra beräkningar visar är det huvudmännen som bekostar satsningen för det förebyggande arbetet, medan det är staten och landstinget som gör den största långsiktiga besparingen. Då är det också rimligt att staten går in och tar en del av det ekonomiska ansvaret.

2. Kräv att samtliga huvudmän återkommande mäter och redovisar hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna. De goda exemplen blir lättare att lyfta fram. Samtidigt får skolor med stora problem en tydlig lägesbeskrivning; därmed blir det också lättare att hitta rätt åtgärder.

3. Prioritera upp trygghetsarbetet både i lärarutbildningarna och i lärarnas fortbildning. Trygghetsarbetet finns med i paketet av färdigheter och förmågor som lärarstudenter ska tillgodogöra sig för att få sin examen. Däremot känner inte alla lärare att de har fått tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka kränkningar och mobbning. Bland dem med tio undervisningsår eller färre, så säger tre av tio att de saknar den kompetensen. Dessutom har lärare som redan har utexaminerats rätt att få de verktyg som krävs för att leva upp till Skollagens krav.

4. Skärp Skollagen gällande hur många elever en skolkurator maximalt får ha ansvar för. Enligt Skollagens kapitel 2 ”ska det finnas elevhälsa”. Och ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Men skolkuratorernas förebyggande arbete är idag alltför ofta satt på undantag. Akademikerförbundet SSR har visat att när antalet elever per kurator blir fler än 300, så minskar möjligheten att arbeta förebyggande på ett tillfredsställande sätt. Ungefär nio av tio kuratorer beskriver enligt en undersökning från Novus sitt arbete som i viss utsträckning ”akutstyrt”. Kuratorerna måste få bättre möjligheter att arbeta förebyggande.

– Vi måste börja tänka helhetsmässigt och långsiktigt. Vår studie bekräftar att Sverige inte har råd med den enorma kostnad som mobbningen innebär – vare sig mänskligt eller ekonomiskt, säger Lars Arrhenius.

#mobbningenskostnader

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se  

Läs vidare »
Media no image

Så mycket kostar mobbningen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 11:10 CEST

Den mobbning som sker i Sveriges skolor under ett år kostar samhället 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Det är slutsatsen av en socioekonomisk studie som nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans kollegor gjort på uppdrag av Stiftelsen Friends.

– Pengarna är egentligen inte det intressanta. Det högsta priset är mänskligt och betalas av de barn som utsätts. Men när våra politiker får siffror på de ekonomiska förluster som samhället gör på grund av mobbningen, ökar också pressen på dem att agera, säger Friends generalsekreterare Lars Arrhenius.

Friends har tagit hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson och hans team, som gjort socioekonomiska kalkyler med hjälp av metoder som de har jobbat fram under 30 år. De har räknat på vilka kostnader mobbning leder till för olika samhällsaktörer – skola, kommun, län och stat – på kort och på lång sikt.

Friends har också tagit fram en ett webbverktyg där man kan räkna på kostnaderna för sin kommun eller sitt landsting. Verktyget låter dig också se vad mobbningen normalt sett kostar för skolor, beroende på deras elevantal. Verktyget hittar du på www.mobbningenskostnader.se

Rapportens viktigaste slutsatser:

* Den mobbning som drabbar elever i Sverige under ett år kostar samhället cirka 17, 5 miljarder kronor under de följande 30 åren. Översatt till en kommun med 50 000 invånare blir kostnaden runt 81 miljoner kronor.

* Mobbningen under ett år på en skola med cirka 1 000 elever kostar samhället cirka 14 miljoner kronor under de följande 30 åren. Samma pengar hade räckt till 25 årslöner för kuratorer, lärare eller sjuksköterskor.

* Det finns en övervältringseffekt som riskerar att hämma beslutsfattandet. Lite tillspetsat är det rektorn som får budgetera för den förebyggande insatsen, medan det är en socialchef eller landstingsmajoritet som räknar in vinsten fem eller tjugo år senare.

Friends föreslår:

1. Inrätta en statlig fond som hjälper huvudmännen ekonomiskt med trygghetsarbetet. Huvudmännen är skyldiga att leva upp till Skollagens krav. Men som våra beräkningar visar är det huvudmännen som bekostar satsningen för det förebyggande arbetet, medan det är staten och landstinget som gör den största långsiktiga besparingen. Då är det också rimligt att staten går in och tar en del av det ekonomiska ansvaret.

2. Kräv att samtliga huvudmän återkommande mäter och redovisar hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna. De goda exemplen blir lättare att lyfta fram. Samtidigt får skolor med stora problem en tydlig lägesbeskrivning; därmed blir det också lättare att hitta rätt åtgärder.

3. Prioritera upp trygghetsarbetet både i lärarutbildningarna och i lärarnas fortbildning. Trygghetsarbetet finns med i paketet av färdigheter och förmågor som lärarstudenter ska tillgodogöra sig för att få sin examen. Däremot känner inte alla lärare att de har fått tillräcklig kunskap och kompetens för att motverka kränkningar och mobbning. Bland dem med tio undervisningsår eller färre, så säger tre av tio att de saknar den kompetensen. Dessutom har lärare som redan har utexaminerats rätt att få de verktyg som krävs för att leva upp till Skollagens krav.

4. Skärp Skollagen gällande hur många elever en skolkurator maximalt får ha ansvar för. Enligt Skollagens kapitel 2 ”ska det finnas elevhälsa”. Och ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande”. Men skolkuratorernas förebyggande arbete är idag alltför ofta satt på undantag. Akademikerförbundet SSR har visat att när antalet elever per kurator blir fler än 300, så minskar möjligheten att arbeta förebyggande på ett tillfredsställande sätt. Ungefär nio av tio kuratorer beskriver enligt en undersökning från Novus sitt arbete som i viss utsträckning ”akutstyrt”. Kuratorerna måste få bättre möjligheter att arbeta förebyggande.

– Vi måste börja tänka långsiktigt. Vår studie bekräftar att Sverige inte har råd med den enorma kostnad som mobbningen innebär – vare sig mänskligt eller ekonomiskt, säger Lars Arrhenius.

#mobbningenskostnader

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.
www.friends.se  

Läs vidare »
Nvpt2w2my1x2h7qpem08

Internationell konferens om mobbning på nätet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 14:02 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Friends

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Organisationen utbildar och stödjer skolor och idrottsföreningar i hela landet. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Friends har idag ca 40 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt för Friends utbildare är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottstränare, beteendevetare och liknande. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor.

Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som man genomför. Friends har ett s k 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.