Skip to main content

Sök Projektstöd Sommarlov senast 8 mars kl 12.00

Nyhet   •   Feb 14, 2017 14:25 CET

Foto: Fri konst och kultur

Nytt kulturstöd att söka: Projektstöd Sommarlov

Projektstöd Sommarlov är ett tillfälligt projektstöd som möjliggjorts genom extra bidrag från Sveriges regering. Stödet ska gå till sommarlovsaktiviteter som genomförs för barn och ungdomar i Göteborg under sommaren 2017, senast 20 augusti.

Sök senast 8 mars kl 12.00 via e-tjänsten för vanligt Projektstöd Projektets titel skall vara ”Sommarlov”.

Sommaraktiviteterna ska:

  • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras för barn som deltar i aktiviteterna

Projektstöd Sommarlov kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert med, av eller för barn och unga.

Stödet går till projekt som är nyskapande inom sin genre, vänder sig till en publik i Göteborg och når nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande.

Ansökningstid
Ansökningstid för Projektstöd /Sommarlov är 13 feb-8 mars. Ansökan skall vara inne senast 8 mars klockan 12.00 mitt på dagen. Sök via e-tjänsten för vanligt Projektstöd Projektets titel skall vara ”Sommarlov”.

Beslut
Många ansöker om Projektstöd. Det betyder att alla som söker tyvärr inte får stöd. Beslut om Projektstöd Sommarlov tas 24 april och meddelas via e-post och hemsida.

Vem kan få Projektstöd/Sommarlov?
Det är bara juridiska personer eller en privatperson med F-skattsedel (enskild firma) som kan få projektstödet. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Men offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag kan inte beviljas stöd från kulturnämnden. Projekt inom utbildningar kan heller inte få stöd.

Läs handbok för Projektstöd eller kontakta kulturstod@kultur.goteborg.se om du har frågor 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera