Skip to main content

Barnkulturåret Göteborg 2012 sammanfattas

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 16:39 CET

Om jag inte får sjunga så dör jag är titeln på Barnkulturårets rapport. Citatet är hämtat från Barnkulturårets invigning och den som uttalat sig är Filippa Björkner 11 år.

- Att konst och kultur kan kännas som en livsviktig fråga i ett barns liv är viktigt att poängtera, men också att vi är ålagda att följa FN:s barnkonvention om rätten att uttrycka sig och rätten att delta i det konstnärliga och kulturella livet, säger projektledare Annelie Eriksson. 

På en mängd olika sätt, genom en lång rad olika aktiviteter och med hjälp av ett stort antal entusiastiska människor och verksamheter har Barnkulturåret Göteborg 2012 genomförts. Med utgångspunkt i artikel 31 i FN:s barnkonvention har projektet haft tre tydliga syften: Att uppmärksamma, skapa debatt och sprida kunskap. Publikation redogör endast för en liten del av allt som hände under det gångna året. Här presenteras ett antal artiklar om olika aktiviteter såsom; fortbildning i dans för pedagoger, konferensen Kalla Fakta- om barn och ungas inflytande och delaktighet, Barnkulturårets invigning, samverkan mellan konstnärer och ungdomar i Konst + Aktivism- Get Artivated, Skolbiosatsningen med Chaplinfilmer, skrivprojektet Ung berättare i Västra Hisingens skolor och en tillbakablick från Barnkulturårets tält under Kulturkalaset.

En stor del av rapporten innehåller också Barnteaterakademins blogginlägg med en rad spännande skribenter som tex Bengt Göransson, Ola Lindgren, Dilsa Demirbag-Steen och Ingela Tariq, Suzanne Osten mfl som alla funderar omkring  artikel 31 i FN:s barnkonvention men med olika infallsvinklar.

- Förhoppningsvis lever alla fantastiska aktiviteter och samtal vidare inom deltagare, utövare och åskådare och kan skapa avtryck och utveckla synen på vad kultur för barn och unga kan vara, sammanfattar Annelie Eriksson, projektledare för barnkulturåret.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy