Skip to main content

Nytt stöd till film i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 16:45 CEST

Från augusti i år kan man söka stöd för filmproduktioner med fokus på kortfilm, konstfilm och talangutveckling. Hanteringen av nya filmstödet beslutades på Kulturnämndens möte 2014‐04‐29 och är en del i Göteborgs stora filmsatsning*.


Stöd kan tilldelas filmare bosatta i eller huvudsakligen verksamma i Göteborg. Med filmare menas främst filmens regissör eller producent. Filmer som produceras och spelas in i Göteborg prioriteras. Stöd kan ges för att producera en film och kan omfatta planering, förberedelser och genomförande samt publik presentation/visning.

Projekt prioriteras som:

- är nyskapande inom sin genre
- vänder sig till en publik i Göteborg eller gällande filmproduktion, har en tydlig koppling till    Göteborgsområdet
‐ främjar ett breddat publikunderlag och syftar till att nå nya publikgrupper
‐ arbetar gränsöverskridande såväl konstnärligt som mellan nationer, sektorer och olika grupper i samhället
‐ sker i samverkan med andra aktörer
‐ främjar nätverksarbete
‐ har flera finansiärer än Göteborgs kulturnämnd
‐ ingår i ett sammanhang som är viktigt för Göteborgs Stad

*Kommunstyrelsen har i ett kompletterande budgetbeslut 2014‐03‐26 fördelat 10 miljoner kronor till filmutveckling och rörlig bild i Västsverige. För kulturnämndens del innebär satsningen bl. a. att 2 miljoner kronor ska fördelas i projektstöd till film (se bilaga).

 

 


Kulturstödet syftar till att berika ett kulturliv av hög kvalitet för hela Göteborg.
Kulturstödet ska riktas till huvudsakligen publika verksamheter i Göteborg som bedöms vara av konstnärlig och kulturpolitisk betydelse.

Stöd ska fördelas så att det sammantagna utbudet bidrar till:

  • förnyelse av konstnärliga uttryck och/eller produktionsformer
  • ett rikt utbud för barn och ungdom
  • kulturell mångfald

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy