Skip to main content

Ut med konsten!

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2017 07:00 CEST

Under hösten presenterar Göteborg Konst utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket. I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 40-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. Utställningen visar ett urval av konstverk ur samlingen med omgivande program.

Ett konstverk från samlingen möter betraktaren i sin direkta vardag, i en levande miljö och i ett sammanhang där en konstupplevelse bara är en bland andra upplevelser. Att placera konst i offentliga miljöer vilar på en demokratisk övertygelse om att konsten är en viktig del av samhället och att den ska vara tillgänglig för alla. Att samlingen ska väcka intresse för konst generellt, betyder inte att konsten ska vara lättillgänglig. Konst är inte en dekoration. Genom att medvetet visa en mångfald av konstnärliga uttryck, från olika tidsperioder, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt så öppnar samlingen upp för konstens många röster.

Inköp till samlingen sker genom att två konstnärer under ett år får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Samlingen har därmed inte formats med en tanke på att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid eller för visa de konstnärskap som varit mest framträdande. I stället ger samlingen en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren.

Naturligtvis finns det avtryck av de stora konstströmningar som varit rådande under en viss tid: från Göteborgskolorismen, 60- och 70-talets socialt och politiskt inriktade konst, 80-talets vurm för det expressiva och abstrakta uttrycket, via 90-talets intresse för identitetsfrågor och det fotografiska mediets definitiva inträde på konstscenen, till 00-talets ofta idébaserade hållning och nutidens stora variationsrikedom.

För varje arbetsplats sammanställs ett urval av konstverk från samlingen med tanke på platsen, arkitekturen och verksamhetens förutsättningar. I dag finns konstverk utplacerade på ca 350 arbetsplatser runtom i staden: i allt från ett väntrum på en ungdomsmottagning, en korridor på ett äldreboende, en lokal på ett stadsdelshus, till ett läsrum på ett bibliotek. Konsten speglar samtiden genom att engagera, problematisera, diskutera, och ibland provocera. I mötet med ett konstverk får betraktaren en upplevelse som kan ge upphov till känslor, tankar, associationer som kan öppna upp för samtal med andra eller skapa nya infallsvinklar och perspektiv.

I samband med öppningen av utställningen lanseras en publikation, i vilken skribenter och poeter har fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken är att betona det subjektiva mötet med konsten och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst. Det finns inget rätt eller fel. Hur ett konstverk tolkas påverkas i hög grad av betraktarens tidigare erfarenheter, den rådande sinnesstämningen och det sammanhang det visas i. Publikationen inleds med tre personliga essäer samt ett förord av Kulturnämndens ordförande.

Introduktionsfilm

Det finns en introduktionsfilm som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen kommer även visas under utställningen på Stadsbiblioteket. Se introduktionsfilmen på Vimeo.

Vernissage 6 september kl. 14:00

Invigningen hålls i Stadsbibliotekets utställningslokal.
Fri entré!

Stadsbiblioteket har öppet kl. 9:00-21:00 under vernissagedagen.

Presskontakt
Angelica Olsson, Intendent, angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera