Skip to main content

​Uppdatering av information gällande Coronaviruset (Covid-19)

Nyhet   •   Mar 20, 2020 14:37 CET

Du och alla ni andra i vår organisation är i tankarna hos oss stationära medarbetare.

Med stationära medarbetare avses vi som arbetar heltid i vår organisation och finns till för att stötta er egenanställda på bästa sätt i era arbeten. Det är de stationära medarbetarna som ser till att era arbeten faktureras, skatter deklareras, avgifter till Skatteverket betalas samt att ni egenanställda har bra arbetsvillkor för att nämna några av alla de saker de stationära medarbetarna arbetar med.

Gällande frågorna, vad sker när kunden vill avboka mitt uppdrag? Vad händer om jag blir sjuk under tiden mitt uppdrag löper?

Sammanfattningsvis
Vi har försökt tydliggöra situationen och är medvetna om att nedan information inte är uttömmande och kanske inte kan ge svar på alla frågor som uppkommit med anledning av Corona-epidemin.

Vi har fortsatt stor förståelse för att det är påfrestande att den närmaste framtiden inte är förutsägbar. Vi återkommer fortlöpande med besked.

Det här känner vi till per idag 18 mars 2020:

Regering och Riksdag
I en presskonferens den 16 mars förtydligade den svenska regeringen sitt förslag avsett att underlätta för arbetsgivare och därigenom undvika stora mass-uppsägningar, Förslaget innebär att staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

De nya bestämmelserna kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under år 2020. Det råder dock fortfarande vissa oklarheter avseende den praktiska tillämpningen såväl som tydligare riktlinjer avseende detta.

Vidare finns ett antal övriga initiativ som på både kort och lång sikt är avsedda att underlätta för såväl arbetsgivare som arbetstagare (egenanställda) men det råder fortfarande ett antal frågetecken kring tillämpning av dessa åtgärder varför några uttalade riktlinjer i skrivande stund inte kan ges från organisationen.

Vid sjukdom
Med anledning av Covid-19 ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma om du känner dig sjuk och uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.

Regeringen har meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivaren, i det här fallet Frilans Finans kommer att göra ett vanligt karensavdrag. För mer detaljer kring denna åtgärd inväntas för närvarande de formella ändringarna i Regeringens extra ändringsbudget.

Arbetstagaren ska omedelbart anmäla sjukfrånvaro till Frilans Finans ( vilket även framgår i punkt 4 i ditt anställningsavtal).

Du sjukanmäler samt frisk-anmäler dig till oss via telefon, email sjukanmalan@frilansfinans.se eller chatt.

Du skall för att ha rätt till sjukpenning:
*notera att dessa regler nedan gäller under april och maj månad

- Arbetat sammanhängande i 14 dagar innan sjukdomstillfället. Anställningarna räknas samman förutsatt att det inte gått mer än 14 dagar mellan arbetstillfällena.
- Underlag som styrker att arbete fanns avtalat exempelvis mejl, sms, tidrapporter eller uppdragsavtal.
- Bekräftelse från Kund som intygar att arbete har avbokats p.g.a. sjukdom. Arbetsdatum samt timmar du var inbokad att arbeta måste redovisas. Kunden är välkommen att mejla denna bekräftelse till e-postadress, sjukanmalan@frilansfinans.se

För vår gemensamma organisation Frilans Finans genom;


Juristavdelningen
Malin Lundberg Müller


Skyddskommittén
Michaela Dittrich


CEO
Stephen Schad

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.