Skip to main content

Skogsmulle tar ett steg ut i världen

Nyhet   •   Aug 26, 2011 15:02 CEST

Helgen den 26-28 augusti hålls den första internationella Skogsmulleutbildningen. Femton kursdeltagare från bland annat Västindien, Ryssland, Lettland, Skottland och Kanada får lära sig hur man med Skogsmulles hjälp ökar barnens kunskap och förståelse för vår natur. Temat för utbildningen är ”Learning for all senses”.

Friluftsfrämjandet har pedagogik och metoder för upplevelsebaserat lärande som efterfrågas internationellt. Vår utomhuspedagogik är en exportvara för ökad natur- och miljömedvetenhet hos barn. Vi finns i Finland, Lettland, Ryssland och inte minst i Japan där vi har cirka 2 000 ledare och flera tusen barn i våra aktiviteter.

– Nu tar Skogsmulle ett steg ut i världen. Genom lek och lärande i naturen vill Friluftsfrämjandet bidra till en hållbarare värld, säger Helena Graffman, utvecklingsansvarig för Friluftsfrämjandets satsningar på barn och internationell verksamhet.

För många barn är Skogsmulle i högsta grad både verklig och levande, men samtidigt en fantasifigur. Med lek och upptäckarglädje lär han barnen att vara rädda om naturen och hur de ska hjälpa till att försvara den.

Skogsmullefiguren skapades för drygt 50 år sedan. Flera miljoner svenska barn har sedan dess lärt känna den lilla grönklädda figuren i Friluftfrämjandets Skogsmulleskolor och på senare år också I Ur och Skur-förskolorna.

Skogsmulleutbildning
På kursprogrammet finns ämnen som Children´s development in nature, Teaching with all senses, Skogsmulle in practice, Equipment for outdoor schools och Cook and eat outdoors.
Självklart kommer även Skogsmulle på besök på söndag den 28 augusti.
Kursledare är Harriet Guter och Emma Wiking.

Läs mer om utbildningen på www.friluftsframjandet.se/guest/course


För mer information eller besök:
Bästa tidpunkt för ett besök på utbildningen på Bosön/Stockholm är på söndag.
Kontakta Helena Graffman
mobil 0707-68 69 05, e-post: Helena.Graffman@friluftsframjandet.se


Mer information om Friluftsfrämjandet Internationellt:
www.friluftsframjandet.se/internationellt