Skip to main content

Gösta Frohms Pris 2006

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:43 CEST

På skogsmullestiftelsens årsmöte den 15 mars beslutade styrelsen att Gösta Frohms Pris 2006, på 10 000 kr ska gå till ”Mulleriket” i Uppsala, Uppsala lokalavdelning, Friluftsfrämjandet.

Priset delas ut på Friluftsfrämjandets riksstämma i Bollnäs 9 juni.

Motivering

I Sunnersta friluftsområde i södra Uppsala har Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Uppsala sitt högkvarter. Där finns sedan augusti 1999 Mulleriket i Uppsala.. Inne i skogen finns Skogsmulles koja, nere vid Fyrisån ligger Laxehyddan och uppe på nipan ovanför ån ligger Fjällfinas kåta. Novas rymdskepp landade på ängen nedanför Sunnerstastugan i oktober 2005.

I samband med familjedagar och dagar för förskolan finns Skogmulle och hans vänner på plats och träffar barn och vuxna.Engagerade ledare för barnverksamheten i Uppsala lokalavdelning har på ett kreativt och nyskapande sätt erbjudit förskolebarn att i fantasi och verklighet få möta naturen under olika årstider tillsammans med Skogsmulle, Fjällfina, Laxe och Nova.Mulleriket i Uppsala utgör ett föredömligt exempel på hur det går att upprätthålla intresset för Skogsmulle och hans vänner på ett trevligt och pedagogiskt sätt för barn och vuxna, helt i Gösta Froms anda. För detta arbete har Gösta Frohms Skogsmullestiftelse utsett ”Mulleriket” i Uppsala till 2006 års stipendiat.För Gösta Frohms Skogsmullestiftelse den 15 april 2006Jill Westermark

OrdförandeFör mer information:

Jill Westermark 08-510 500 60 eller Lars Åkerblom 08-510 126 89