Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

Pressmeddelande -

Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Förslaget finns med i den budgetproposition som finansminister Magdalena Andersson kommer att presentera den 21 september. Det är ett mycket glädjande besked för Friluftsfrämjandet och det svenska friluftslivet.

Satsningen på friluftslivet är ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken där regeringen bland annat vill stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

- Det är mycket glädjande att anslagshöjningen äntligen blir av. Det innebär att regeringen nu förstår vilka positiva effekter och bidrag friluftslivet levererar till samhället – inte minst vad gäller förbättrad folkhälsa och ökad miljömedvetenhet bland barn, ungdomar och vuxna. Men även de bidrag friluftsrörelsen ger till demokratisk skolning, integration och arbetstillfällen är säkert sådant som legat till grund för regeringens bedömning, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, som är en paraplyorganisation för ideella friluftsorganisationer i Sverige, företräder och är dess talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter.

- Friluftsfrämjandet vill och kan vara en stark aktör i att bidra till regeringens uppsatta mål. Vi kan t ex ytterligare stärka vårt folkhälsoarbete inom förskola och skola med Friluftsfrämjandes utomhuspedagogik I Ur och Skur som bas. Vi ser också stor potential att blir en värdefull aktör i integrationsfrågor med vårt projekt Skogshjältarna som modell, säger Anna Rindefjell, tf generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och hållbar friluftsmiljö. Sedan 1892 har organisationen guidat människor till små och stora äventyr. Friluftsfrämjandet vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Vi har aktiviteter för alla åldrar och årstider runt om i hela landet. Läs mer på www.friluftsframjandet.se

Presskontakt

Friluftsfrämjandets presskontakt

Presskontakt