Skip to main content

Starkare stöd till Friluftsfrämjandet ger ökad folkhälsa och livsglädje

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 11:15 CET

Barns hälsa och utveckling står i fokus när Friluftsfrämjandet får ökat statsbidrag till vårt viktiga arbete för folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv för alla. Våra projekt Skogshjältarna och Gilla backen får stöd att bredda och utveckla verksamheterna vidare. Friluftsfrämjandets generella organisationsbidrag för att driva organisationen framåt bibehålls från tidigare år.

- Det utökade anslaget till friluftslivet är en mycket viktig spegling av den nytta som friluftsorganisationerna bidrar med i Sverige. För oss på Friluftsfrämjandet är bidraget en möjliggörare för vårt viktiga arbete för folkhälsa och livsglädje och en hållbar friluftsmiljö. Vi är särskilt stolta över att nu kunna rulla ut vårt projekt Skogshjältarna nationellt. På så vis skapar vi nya möjligheter för fler barn att dela våra kunskaper och vår passion för friluftslivet, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

- I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 79 ansökningar från 26 olika organisationer om totalt belopp över 69 miljoner kronor och översökningsgraden var 44%.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information
Katarina Silfverswärd Wintzell, pressansvarig Friluftsfrämjandet, 0705-87 56 70, katarina.s.wintzell@friluftsframjandet.se
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Om Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet erbjuder Sveriges största utbud av friluftsaktiviteter och verkar för en attraktiv och hållbar friluftsmiljö. Sedan 1892 har organisationen guidat människor till små och stora äventyr. Friluftsfrämjandet vill att så många som möjligt ska upptäcka vår fantastiska natur, kunna dela glädjen med friluftslivet med andra, utvecklas utan prestationskrav och vistas i naturen under trygga former. Vi har aktiviteter för alla åldrar och årstider runt om i hela landet. Läs mer på www.friluftsframjandet.se.