This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Friskis&Svettis anpassar verksamheten

Friskis utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut gällande Corona-viruset (Covid-19) och tar frågan på stort allvar. I Sverige har Friskis 17 000 ideella funktionärer, 1 500 anställda medarbetare och över 550 000 medlemmar fördelade i 109 lokala ideella föreningar.

– Så långt det är möjligt ska vi erbjuda träning på anläggning men också ge alternativ till de som av olika skäl inte kan, eller vill, träna med andra människor just nu. Det gäller inte minst för medlemmar som tillhör riskgrupperna. Vi anpassar vårt utbud efter myndigheternas rekommendationer, många föreningar utökar sin uteverksamhet och vi erbjuder successivt mer digital träning, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Friskis följer myndigheternas direktiv

Friskis verksamhet följer de direktiv som kommer från myndigheterna. Varje lokal Friskis-förening fattar egna beslut anpassade efter storlek på förening och geografisk placering. Det handlar också om respekt för och att vi värnar de ideella funktionärerna - som utgör kärnan i vår verksamhet - medlemmarna och anställda medarbetare. Konkret kan det betyda det att verksamheten i enskilda föreningar kan minska eller stängas lokalt vissa dagar eller tider.

– Vi står mitt i en otroligt utmanande tid och vi hoppas att vi, tillsammans med våra medlemmar, ska kunna komma tillbaka snabbt när situationen ser annorlunda ut, säger Susanne Jidesten.

Vid minsta symptom - stanna hemma

Friskis har både mycket stora föreningar med flera anläggningar och mindre föreningar som hyr in sig i kommunala hallar. Städningen har, som vi berättat tidigare, utökats.

– Coronaviruset berör alla våra medlemmar och Friskis anpassar verksamheten därefter, precis som även medlemmarna bör göra. Jag kan inte nog betona vikten av att inte gå och träna tillsammans med andra när man känner minsta symptom. Det är lika viktigt för den egna hälsan, som för omgivningens hälsa, säger Susanne Jidesten.

Allmänna riktlinjer

För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

1. Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.

2. Hosta och nysa i armvecket.

3. Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

4. Om du känner dig krasslig, gå hem och ta hand om dig.

Friskis i Europa

Friskis&Svettis har även verksamhet i Norge och på nio platser i övriga Europa. Dessa föreningar anpassar verksamheten till gällande rekommendationer och påbud i respektive land. I nuläget har samtliga föreningar i Norge, Danmark samt Aberdeen pausat sin verksamhet.

Redo att agera snabbt

Friskis har fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan

Här hittar du ditt lokala Friskis.

Kontakt

Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis
susanne.jidesten@riks.friskissvettis.se

Ämnen


Friskis&Svettis har över 575 430 medlemmar fördelade i 160 lokala ideellt föreningar. I Sverige finns 109 föreningar, resterande finns i Norge och övriga Europa.
Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla.

Presskontakt