Skip to main content

Yttrande över promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Dokument   •   Okt 23, 2015 10:01 CEST

Förslagen medför stora förändringar för de fristående gymnasieskolorna avseende finansieringen av utbildningsgarantin, där ett betydande avsteg från likabehandlingsprincipen görs genom att kommunen får rätt att göra ett avdrag på elevpengen. Nyttan av förslagen står inte i proportion till de negativa följder förslagen medför, och med anledning av detta avstyrks förslagen i promemorian.
Licens Creative Commons erkännande (?)