Skip to main content

Friskolor måste få göra överskott för att kunna vara långsiktiga

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 13:06 CEST

Kommentar till artikel i Dagens Industri 21/8

Företaget UC har gått igenom boksluten för ett urval av huvudmän för fristående gymnasier som presenteras i Dagens Industri idag. De pekar på det alla som är verksamma i skolan redan vet, nämligen att det är en tuff period för Sveriges gymnasier, såväl kommunala som fristående.

- De senaste årens snabbt minskade elevkullar når snart sin lägsta nivå och är den lägsta på 30 år. I kombination med det kraftigt minskade söktrycket efter reformen av gymnasiets yrkesförberedande program har både kommunala och fristående gymnasieskolor fått minska sin verksamhet. Det är naturligt när båda förändringarna skett så snabbt, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Såväl kommunala som fristående skolor har haft minskat antal elever och fått läggas ner eller slås ihop under den här perioden för att möta utvecklingen.

- När storleken på elevkullarna nu framöver stabiliserar sig och förändringar av de praktiska programmen görs som förväntas öka söktrycket ser vi framför oss att även fristående gymnasier får stabilare förutsättningar, säger Claes Nyberg.

Till skillnad från statistiken för fristående skolor saknas fortfarande statistik för avvecklade kommunala skolor och program. En relevant jämförelse blir därför svår att göra, men den skulle med stor säkerhet visa att problemen gäller hela skolan, inte enbart de delar som drivs i enskild regi.

- Trots flera år av påstötningar har intresset varit svalt från såväl kommuner som Skolverket att följa minskningen och nedläggningar i de kommunala skolorna som ofta tillåts gå med underskott som i efterhand täcks av skattemedel, säger Claes Nyberg.

Undersökningen sätter fingret på att det trots en ibland ensidig debatt inte är stora vinster som är problemet i svensk skola. Tvärtom pekar det på behovet av att ge fristående skolor möjlighet att göra överskott i perioder för att skapa en buffert att möta svängningar i demografi. Skolor måste vara långsiktiga, men det gäller också de politiska reformerna, så att skolhuvudmännen får en rimlig chans till framförhållning och planering.

 

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd

0703-854 854

 

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör

08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.