Skip to main content

Skapande Dialog – en arbetsmodell utifrån ett kund-, ledarskaps- och medarbetarperspektiv

Evenemang

04
NOV
Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm
-   -
Konferensen, LSS-boende i utveckling, den 3-4 december, syftar till att inspirera och ge medarbetare inom omsorgen praktiska verktyg för att locka fram en verksamhets fulla potential. Johan Appel, verksamhetschef inom boende för personer med förvärvad hjärnskada i Frösunda, är en av föreläsarna. I sin föreläsning berättar Johan om vikten av att skapa ett samspel och en miljö som uppmuntrar både den enskilde och medarbetare att utvecklas. Metoden utgår från att man inte endast bör förlita sig på kunskap om funktionsnedsättning utan också möta personen och skapa en relation. Hur man gör för att skapa det mötet kommer Johan berätta genom tre fallstudier där den enskilde nått utveckling och större självständighet genom personalens förhållningssätt. - Jag hoppas kunna inspirera och ge verktyg i hur man skapar relationer för att lyckas i arbetet med personer med förvärvade hjärnskador. Det handlar i grund och botten om ett positivt förhållningssätt där man tror på allas förmåga, säger Johan Appel. Konferensen syftar till att vidareutveckla kompetens genom inspiration och framgångsexempel av ledande experter. Under dagarna kan man också lyssna på föreläsningar om vilket kvalificerat stöd och hjälpmedel man kan erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar, hur man får personalgruppen att fungera så bra som möjligt och hur man genom att erbjuda rätt stöd och handledning men också hur man får verkligheten att stämma överens med LSS-juridiken. Allt med målet att ge personer som arbetar mot ett LSS-boende verktyg för att skapa en struktur för att skapa ett boende i världsklass. Skapande Dialog – en arbetsmodell utifrån ett kund-, ledarskaps- och medarbetarperspektiv i korthet Föreläsningen tar plats 4 december kl 11:45 • Modell som hjälper individer, grupper och organisationer att ifrågasätta invanda sätt att tänka • Skapa förutsättningar för mer kreativa och effektiva lösningar • Förflyttat fokus från diagnosen till att faktiskt se individen • Bra dialog är ingen slump, det är något man skapar! • Praktikfall: från självcentrerad, aggressiv, misstänksam och utan sjukdomsinsikt till att agera som en assisterande coach för andra

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy