Skip to main content

Frösunda inför kvalitetsbokslut för högre kvalitet och öppenhet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 06:15 CEST

För att skapa en större öppenhet och tillgodose kunder och kommuners förväntan på transparens och information inför Frösunda kvalitetsbokslut inom samtliga verksamhetsområden. Därigenom ska kunder och beställare enklare kunna bilda sig en uppfattning om de tjänster Frösunda erbjuder och se om de uppfyller det man förväntar sig och behöver. 

Att erbjuda kunder och beställare bästa omsorg med högsta kvalitet genom ständig utveckling och förbättring är en central del av Frösundas verksamhet. Konkret kännetecknas det av att Frösunda har infört ett ledningssystem med beskrivna processer, att allt arbete granskas vid både interna och externa revisioner liksom att man arbetar med uppsatta kvalitetsmål för både kunder och medarbetare, som mäts och följs upp.  Att införa Kvalitetsbokslut är ett led i arbetet för att ytterligare höja kvaliteten och göra informationen tillgänglig och jämförbar.

- Kvalitetsbokslut är vanligt inom sjukvården och Frösunda är en av få utförare inom omsorgen som nu inför det. Resultatet av arbetet förväntas kunna presenteras i slutet av 2012. Förhoppningen är att andra vårdgivare också ska införa samma typ av konkreta kvalitetsuppföljning och redovisning eftersom kunderna då ges möjlighet att jämföra och välja det bästa alternativet, säger Allan Lindqvist kvalitetsansvarig i Frösunda.

För närvarande pågår arbetet med att identifiera de viktigaste kvalitetsfaktorerna för både kunder och beställare och därefter ska dessa mätas och följas upp. Trygghet, delaktighet och bemötandefrågor, kompetens samt hur väl Frösunda lever upp till myndigheternas krav, avvikelser och missförhållanden är exempel på mätindikatorer.

- Frösundas kvalitetsbokslut ska på ett tydligt och enkelt sätt visa hur vi jobbar med vårt ständiga förbättringsarbete och vad det innebär rent praktiskt i vården och omsorgen. För att redovisningen av kvalitetsbokslutet ska vara användbart ställs stora krav på att vi mäter och följer upp rätt saker på rätt sätt, säger Allan Lindqvist kvalitetsansvarig i Frösunda.

Arbetsgruppen som består av personer med lång erfarenhet  från vård och omsorg leds av Allan Lindqvist från Frösundas kvalitetsavdelning. Så här långt har gruppen identifierat de viktigaste indikatorerna för Frösunda som helhet. Det som återstår är att identifiera indikatorer inom respektive verksamhet – inom äldreomsorgen kan det exempelvis innebära hur väl vi lyckas med det fallpreventiva arbetet.

För mer information vänligen kontakta:
Allan Lindqvist, Kvalitetsansvarig, 08-505 23 146, allan.lindqvist@frosunda.se

Frösunda har 6000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar med psykosocial problematik. Vi erbjuder också äldreomsorg riktad till personer med demenssjukdomar. Det gör oss till den ledande privata aktören i Sverige. Frösunda finns också i Norge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.