Skip to main content

Prickfri inspektion på Pandionskolan

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 09:37 CEST

Under april genomförde Skolinspektionen en granskning av Pandionskolan och Frösunda som huvudman, som visar att man uppfyller kraven inom samtliga områden som granskats. Pandionskolan med huvudmannen Frösunda är därmed en av få skolor där inspektionen inte funnit några brister.

- I Frösunda har vi en tydlig styrning av verksamheten med eleverna i centrum och det visar denna inspektion. Vi arbetar systematiskt för att ligga i framkant när det gäller alla områden från rutiner och utveckling, till trivsel och lärande och inte minst den uppföljning och engagemang som Frösunda som huvudman har. Det är väldigt ovanligt att Skolinspektionen inte hittar någon brist. Endast 10-20 procent av skolorna och huvudman lyckas med detta, därför är vi stolta över resultatet. Det visar på att vi har en hög kvalitet i verksamheten och i vår interna uppföljning, säger Christine Rosencrantz, Kvalitetschef.

Det är inte bara Skolinspektionen som inte har något att anmärka på skolan. Pandionskolan är bäst när eleverna själva får tycka. Den senaste elevenkäten som genomfördes på skolan visar att högstadieelever i Linköpings kommun trivs och har en klart positiv inställning till sin skola och sina lärare. Högst upp på listan låg Frösunda Pandionskolan tillsammans med två andra skolor.

De områden som granskats är:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygsättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
• Förutsättningar för utbildningen vid skolenheten
• Utveckling av utbildning vid skolenheten

Frösunda Pandionskolan är en behandlingspedagogisk 1-9 skola för elever i behov av särskilt stöd. Skolan riktar sig till grundskole- och grundsärskoleelever vars behov inte kan tillgodoses inom ordinarie skolverksamhet. I arbetet fokuserar man på individens starka sidor för att stärka elevens självkänsla och erfarenheter av att få lyckas.

Frösunda har 9 000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi erbjuder också skola och äldreomsorg. Det gör oss till en av de ledande privata aktörerna i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.