Skip to main content

1 september invigs Fryshuset i Nybro Kommun

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2016 14:17 CEST

Den 1 september 2016 invigs det första Fryshuset på landsbygden, i Nybro Kommun. Motorn för verksamheten kommer vara de ungas egna drivkrafter och passioner. Etableringen möjliggörs genom ett nära samarbete med Nybro Bostad AB (NBAB).

Fryshusets utgångspunkt kommer vara i Frysdiskens tidigare lokaler.

Frysdisken startades och har drivits av NBAB i miljonprogramsområdet Kungshall sedan 10 år tillbaka. Tanken och syftet med mötesplatsen är och har alltid varit att man skall känna sig välkommen, främja kreativitet, meningsfull fritid och integration för alla de olika grupperna av människor som bor och verkar inom området.

Syftet med etableringen av Fryshuset är att skapa en bredare, utökad och mer flexibel mötesplats som kan möjliggöra det som unga efterfrågar, till exempel inom arbete och entreprenörskap och fritidsintressen. Mötesplatsen kommer även som tidigare välkomna ålders- och kulturöverskridande aktiviteter där flera generationer möts. Meningen är att de unga ska vilja engagera sig och känna sig än mer delaktiga i samhället. Redan nu träffar personal från Fryshuset unga för att organisera och att stödja dem i att utveckla idéer.

-Motorn i Fryshuset är ungas idéer om vad som är roligt och viktigt. Därför vill vi att de ska vara med och påverka hur det blir från början och att unga är med i planering och genomförande av Fryshuset i Nybro, säger Lisa Easley, Verksamhetschef Ungdomskultur Fryshuset Småland/Öland.

Fryshuset har lång erfarenhet av att samarbeta med olika aktörer från både näringsliv, kommun och idéburen sektor. Här ses vikten av att olika delar av samhället tillsammans tar till vara på ungas drivkrafter ännu mer, nu och inför framtiden. NBAB är en av flera aktörer som idag ser vinsterna med att arbeta med socialt ansvarstagande.

-En av fördelarna med att etablera Fryshuset är att vi både som bolag och invånare i Nybro får ta del av all den kompetens, metoder och nätverk som de har för att utveckla verksamheten ytterligare, säger Sulev Pull, VD på NBAB.

Fryshuset är en icke vinstdrivande organisation som funnits sedan 1984 har visionen att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra värden.Fryshuset finns sedan tidigare i Stockholm, Husby, Skärholmen, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och mobilt i Kalmar län. Fryshuset i Kalmar Län har sedan tidigare stöd av Regionförbundet.


Information angående invigningen:

Var: Fryshuset, Kungshallsvägen 33A, Nybro

När: 13.00 – 15.00 (OBS Önskas program och hållpunkter maila: karolina.jerner@fryshuset.se)

Anmälan senast: 30/8 – 2016

Kontaktinformation: lisa.easley@fryshuset.se Tfn.0761-269507

Om Fryshuset

Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera