Skip to main content

Avhopparverksamheten EXIT firar 20 år

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 09:22 CET

I år är det 20 år sedan Fryshuset startade avhopparverksamheten Exit. Man såg ett stort behov av att stötta individer ut ur vit makt-miljöer då det ofta kom med hot om våld från tidigare kamrater och social stigmatisering från samhällets sida.

Exits arbete bygger på frivillighet och syftar till att återintegrera personerna till samhället. Metoden är utvecklad utifrån en norsk modell, med skillnaden att man i Sverige valt att redan från start anställa tidigare medlemmar från vit makt-miljön. Detta utifrån övertygelsen att personer med egen erfarenhet har större möjlighet att bygga relation och förtroende med klienter i ett tidigt skede.

Insatserna sträcker sig över en mängd olika områden, från stöd att bearbeta erfarenheter, ofta är våra klienter både brottsoffer och förövare, till mer praktiska insatser som tatueringsborttagning och kontakt med myndigheter och arbetsträning. Som en del av verksamhetens kärna står även anhörigstödet. Genom åren har vi stöttat anhöriga i hur förstå och bemöta barn som är engagerade i vit makt-miljön på ett konstruktivt sätt för att på lång sikt få till en förändring och påverka i positiv riktning. Även utbildning och rådgivning till yrkesverksamma är en del av verksamheten.

”Nyligen släppte forskaren Amir Rostami på Stockholms Universitet en rapport där de kartlade antal individer i våldsbejakande extremistgrupper, kriminella gäng och liknande miljöer. Rapporten visade en uppgång av antalet aktiva i dessa miljöer, vilket tyvärr också innebär att vår verksamhet kommer att behövas, om inte ännu mer, framöver. Behovet från samhällets sida att förstå och bemöta individer i dessa grupper ser också ut att öka med de växande tendenser till polarisering vi ser i Sverige och omvärlden idag.”, säger Robert Örell, verksamhetsansvarig på Exit.

En utveckling av verksamheten är Passus som startades 2010. Passus riktar sig till personer som vill lämna organiserade kriminella gäng och bygger till stort på Exits erfarenhet och modell.

Läs mer

Ny rapport om Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige med fokus på hur olika typer av så kallade antagonistiska miljöer uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra.

Under perioden 2012-2015 genomförde danska socialantropologen Tina Christiansen sin doktorsavhandling med fokus på Exit och vad i vårat arbete som leder till förändring för klienter.

Under 2010 utvärderades verksamheten av Ungdomsstyrelsen (nuvarande MUCF). Utvärderingen genomfördes av Anna-Lena Lodenius som är en välkänd expert på området våldsbejakande extremism.

Om verksamhetschefen Robert Örell, i New York Times 2015.

Från 2017 års medverkan i Positive News.

2014 medverkade vi i DN om anhöriga och anhörigstöd till familjer vars barn strider i Syrien.

2011 skrev verksamhetschef Robert Örell tillsammans med dåvarande Demokratiminister Birgitta Ohlsson en DN debatt artikel om likheter mellan, och vikten av, att fokusera på samtliga våldsbejakande extremist-miljöer.

I April 2016 genomförde Exit´s verksamhetschef Robert Örell ett TEDx på temat Leaving violent extemism.

En av våra satsningar att sprida information om Exit och hur ett engagemang i vit makt-miljön startar och påverkar individerna som rekryteras resulterade i en teater pjäs i samarbete med Teater Fryshuset. Pjäsen som heter Hatets Röst spelades över 200 tillfällen runt om i Sverige. En fortsättning på arbetet blev den uppföljande filmen Hatets Röst som finns tillgänglig på YouTube.

För att ytterligare sprida vårt arbete och erfarenheter producerade verksamheten två metodmaterial. Det första, I demokratins tjänst, riktar sig till ett förebyggande arbete och är en delad teori och praktiskhandledning i hur arbetet kan gå tillväga. Det andra, Vägen ut, behandlar hur förstå och bemöta engagemang i extrema miljöer.

Är du intresserad av att beställa vårt metodmaterial eller att veta mer?
Kontakta exit@fryshuset.se

Om Fryshuset

Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.